Her er partienes skolepolitikk

Partiene har disse standpunktene i skolepolitikken, et av kommune-valgkampens sentrale temaer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

HØYRE

 • Vil øke lønna til lærerne til en snittlønn på 300000, mot at de går med på å differensiere lønna etter innsats. Hvordan det skal måles, har de ikke konkrete forslag til.
 • Mer penger til etterutdanning.
 • Prøveår for alle lærere.
 • Skille de sterke elevene fra de svakeste.
 • Fritt skolevalg i grunnskolen.

FRP

 • Vil stykkprisfinansiere skolene, både offentlige og private.
 • Lærerlønningene må differensieres etter innsats, som vurderes gjennom «skoletilsyn».
 • Eksamener og normerte prøver skal måle elevenes framskritt.
 • Fritt valg av undervisningsmetoder innenfor pensumsrammer.
 • Klare regler for oppførsel på skolen. Avvikle skriftlig sidemålsopplæring.
 • Bare én lærer i hvert klasserom. Karakterer fra 5. klasse.

SV

 • Reform for ungdomsskolen er viktigste valgkampsak. Innholdet i ungdomsskolen må moderniseres - mer mangfold og valgfag, mindre pugg.
 • Høyere lønn til lærerne og rett til 16 ukers etterutdanning i løpet av fire år.
 • De vil ikke ha karakterer i grunnskolen, men i større grad bruke uformell vurdering. Anslår at skolereformen vil koste 2,2 mrd. årlig.

KRF

 • Vil satse på ungdomsskolen. Vil ha en egen arbeidsmiljølov for elever.
 • Flere private skoler, særlig skoler med en kristen ideologi.
 • Utvidet bruk av uformell vurdering i tillegg til vanlige karakterer. KrF og regjeringen har satt i gang en prøveordning med karakterfri ungdomsskole.

AP

 • Vil ha færre privatskoler. Enhetsskolen som et viktig prinsipp.
 • Vil føre tilbake de 132 mill. regjeringen fjernet fra skolefritidsordningen.
 • Gratis skolebøker i videregående skole.
 • Økt lærertetthet, særlig i ungdomsskolen.
 • Etterutdanning og høyere lønn.

VENSTRE

 • Går inn for lønnsdifferensiering i forhold til kompetanse og ansvarsområde.
 • Større mangfold i den offentlige skolen. Ønsker å finne andre alternative vurderingsformer enn karakterene som bare gir tallvurdering.
 • Private skoler vil gi større valgfrihet for foreldrene. Øke andre profesjoners mulighet til å komme inn i skolen for å bidra med sine kunnskaper.

SP

 • Enhetsskoletanken står sterkt i Senterpartiet. Alle må få et godt skoletilbud uansett om de bor i distriktene eller i sentrale områder.
 • Vil opprettholde grende-skolene.
 • Vil ha karakterer i ungdomsskolen og videregående. Imot differensierte lærerlønninger.