BARE TIMER IGJEN: Siv Jensen legger frem statsbudsjettet for Stortinget klokka 10 i dag. Her fra 2015. Foto:Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
BARE TIMER IGJEN: Siv Jensen legger frem statsbudsjettet for Stortinget klokka 10 i dag. Her fra 2015. Foto:Thomas Rasmus Skaug / DagbladetVis mer

Statsbudsjettet 2017

Her er regjeringens budsjettlekkasjer

Dyrere drivstoff, mer til integrering og politi.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Klokka 10 i dag vil finansminister Siv Jensen (Frp) presentere budsjettforslaget for stortinget. Det kommer garantert en del overraskelser, men en hel del er allerede godt kjent.

Heller ikke i år har det manglet på lekkasjer fra regjeringens statsbudsjett: Dyrere drivstoff - men redusert årsavgift, økt utlendingskontroll, mer penger til politi og forskning er bare noe av det som har kommet fram.

Vil bruke mer oljepenger

Alt tyder også på at regjeringen vil bruke mer oljepenger i 2017. Oljepengebruken øker med rundt 20 milliarder kroner og ender på rundt 225 milliarder kroner, melder NTB.

Kvelden før den store dagen kom det også flere lekkasjer. Mens venstre har problemer med å akseptere den «beskjedne» økningen i drivstoffutgifter, ble det kjent at en viktig KrF-sak, nemlig bistand, blir tilgodesett med 1 prosent av brutto nasjonalinntekt neste år.

- Dersom det er riktig at regjeringen selv foreslår 1 prosent av BNI til bistand, er det et viktig gjennomslag for KrF, sier partileder Knut Arild Hareide.

- ET STRAMMERE BUDSJETT: Finansminister Siv Jensen legger frem statsbudsjettet klokka 10 i dag. Dagbladet og andre medier møtte Jensen for å stille noen spørsmål til henne. Hun fortalte om et strammere budsjett og at man dermed må prioritere. Video: Christian Roth Christensen / Dagbladet. Vis mer

Vil integrere for 500 mill. mer

Den siste lekkasjen presenterer Adresseavisen, som skriver at årets asyltørke gir regjeringen muligheten til å bruke langt mer på integrering og bosetting av asylsøkere i 2017. Regjeringen foreslår nå å bruke ytterligere 484,9 millioner kroner på integrering og bosetting av asylsøkere neste år, skriver avisa.

Den største økningen kommer på bosetting med 260 millioner kroner til bosetting av enslige mindreårige flyktninger og økning av ekstratilskudd for bosetting i kommunen.

I tillegg økes posten til innføring i norsk kultur og samfunnskunnskap i mottak med 23,3 millioner og norskopplæringen får 13 millioner ekstra. Det kommer også 60,8 millioner til bedre utnyttelse av innvandreres videregående opplæring, og 20 millioner til yrkesveiledning og styrking av NOKUT.

Under følger en oversikt over kjente lekkasjer:

Samferdsel

Økte drivstoffavgifter:
Regjeringen vil øke dieselavgiften med 35 øre og bensinavgiftene med 15 øre. Avgiftsøkningen er en del av en større pakke, som ble lagt fram av statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen fredag.

 • Dieselavgiften økes med 35 øre
 • Bensinavgiften økes med 15 øre
 • Mineraloljeavgiften økes med 20 øre
 • Årsavgiften reduseres med 12 prosent
 • Bompengene skal reduseres med 10 prosent på riks- og fylkesveiprosjekter
 • Pendlerfradraget skal økes
 • Avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.
 • Totalt gir det netto skattekutt for bilister på 900 millioner.

Veiprosjekter:

 • 200 millioner kroner til ny E18 vest for Oslo. Pengene øremerkes til innløsning av boliger på strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta.
 • 100 millioner kroner til tidligere oppstart av utbedringen av E16 over Sollihøgda i Akershus og Buskerud.

Kollektiv transport:

 • 250 millioner kroner til fornyingsarbeider på Sørlandsbanen og Jærbanen.
 • 50 millioner kroner til planlegging av Fornebubanen.
 • 18 millioner kroner til utbedring av ferjekaia på Furneset i Vestnes kommune i Møre og Romsdal.

Klima og miljø

 • Regjeringen setter av 360 millioner kroner på neste års budsjett til konseptstudier for å utvikle tre prosjekter for fangst og lagring av CO2.
 • 10 millioner kroner ekstra til forskning på havmiljøet.
 • 70 millioner kroner til forskning på miljøvennlig teknologi.
 • Regjeringen øker omsetningskravet for biodrivstoff fra 5,5 til 7 prosent. Veksten skal baseres på bærekraftig biodrivstoff. Fram mot 2020 skal andelen opp i 8,5 prosent.

Arbeid, trygd og sosiale tiltak

 • 650 millioner kroner til vestlands- og sørlandskommuner for å få ned arbeidsledigheten. I dag er summen 400 millioner. Kommunene får 56.700 kroner for hver ledige arbeidssøker over snittet på 3,1 prosent.
 • Endret bostøtteordning, slik at satsene justeres med prisutviklingen. Ventes å koste 100 millioner. Finansdepartementet varsler «bredere omtale» av boligmarkedet i budsjettet.
 • Foreldre med kronisk syke barn skal få økonomisk støtte gjennom pleiepenger. Regjeringen setter av over 500 millioner i året til dette.
 • 60 millioner til aktivitetsplikt for alle under 30 år som mottar sosialhjelp.
 • 30 millioner for å gi arbeidsløse under 30 år et jobbrelatert tilbud. Oppstart i Rogaland.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 18,3 millioner kroner til å utvide retten til tolke- og ledsagerhjelp i folketrygden.
TO NYE POLITIHELIKOPTRE: Ifølge et anslag fra 2014 vil det koste regjeringen drøyt 260 millioner kroner å få de to nye politihelikoptrene i drift. Foto: NTB Scanpix
TO NYE POLITIHELIKOPTRE: Ifølge et anslag fra 2014 vil det koste regjeringen drøyt 260 millioner kroner å få de to nye politihelikoptrene i drift. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Politi og rettsvesen

 • Nærmere 300 millioner mer i frie midler til politiet.
 • Innkjøp av to nye politihelikoptre. Ifølge et anslag fra 2014 vil det koste drøyt 260 millioner kroner.
 • 176 millioner kroner til å forebygg vold mot barn og oppfølging av voldsutsatte barn. Blant annet tilgodeses Statens barnehus med 15 millioner.
 • 28 millioner kroner til fulldigitalisering av domstolene. De samlede kostnadene til dette over 6 år er beregnet til rundt 200 millioner. Det settes i tillegg av 26 millioner kroner til bedre digital kommunikasjon mellom domstolene, politi, påtalemyndighet og Kriminalomsorgen
 • Politiet får 5 millioner til å utstyre opptil 50 patruljebiler med et nytt verktøy for å lese kjennemerker (ANPR).
 • 10 millioner til kamp mot ungdomskriminalitet på Grønland i Oslo.
 • 10 millioner til å utvide ordningen med straffegjennomføring med elektronisk fotlenke.
 • 7 millioner kroner for å styrke Politiets sikkerhetstjenestes (PST) arbeid mot digital spionasje .
 • 4,5 millioner til fri rettshjelp for dem som blir utsatt for tvangsbehandling. Helårseffekt på 10 millioner.

Flyktninger, asylsøkere og innvandrere

 • Styrket saksbehandling ved Utlendingsdirektoratet (UDI) ved å videreføre 177 millioner, selv om antallet asylsøkere har falt sterkt i år fra i fjor.
 • 105 millioner ekstra på tvangsreturer, ifølge VG. Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil tvansreturnere 9000 utlendinger i 2017, likt målet for i år.
 • 81 millioner kroner ekstra til Politiets utlendingsenhet (PU) for å styrke kampen mot falske identitetspapirer.
 • 60 millioner kroner til å gi innvandrere med ikke-godkjent videregående skole fra hjemlandet rett til videregående skole i Norge. Helårseffekt fra 2019 på 235 millioner.
 • Bevilgning til Utlendingsnemnda (UNE) økes med 15,7 millioner.
 • 23,3 millioner kroner til 50 timer undervisning for asylsøkere i norsk, kultur og samfunnskunnskap.
 • 10,9 millioner kroner til dialoggrupper for å forebygge vold i mottak.
 • 23 millioner til tiltak for å få flyktninger raskere i jobb.
 • 20 millioner kroner til etablering av særskilte integreringsmottak. 5,4 millioner kroner er satt av til prosjektet i år.
 • 5 millioner kroner til å styrke veiledningsarbeidet om frivillig retur på asylmottak, ifølge NRK.

Helse

 • 20 millioner kroner mer til rekruttering av psykologer i kommunene.
 • 32 millioner kroner mindre i støtte til reguleringstannleger.

Forsvar

 • 216 millioner kroner til vedlikehold, reparasjoner og oppgradering av utstyr i Hæren.
 • Regjeringen framskynder byggingen av tre nye fartøyer til Kystvakten.

Barn og unge

 • 1,4 milliarder over fire år, med oppstart i 2017, for å gi tidligere hjelp til elever som sliter på skolen.
 • 56 millioner kroner til et folkehelseprogram der særlig barn og unge er i målgruppa.

Annet

 • 100 millioner kroner ekstra til Forskningsrådet, til forskning på petroleumsteknologi.
 • Til oppfølging av handlingsplanen mot antisemittisme: 10 millioner kroner over fire år til et forskningsprogram. Det bevilges også 3,7 millioner kroner til informasjonstiltak.
 • 50 millioner kroner til oppstart av det digitale Norsk helsearkiv på Tynset i Hedmark.
 • 40 millioner i økte bevilgninger til flom- og skredsikring. Totalt vil regjeringen bruke 350 millioner på formålet.
 • 30 millioner til nytt grafisk museum i Stavanger.
 • Til sammen 13 millioner kroner til byutvikling i Stavanger, Trondheim, Oslo og Bergen.