Her er regjeringens viktigste satsinger

508 milliarder kroner til vei og bane. Her er høydepunktene.

HER ER DERES TIÅRSPLAN: Miljøminister Bård Vegar Solhjell, statminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Marit Arnstad presenterer Nasjonal transportplan 2014-2023 nå. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.
HER ER DERES TIÅRSPLAN: Miljøminister Bård Vegar Solhjell, statminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Marit Arnstad presenterer Nasjonal transportplan 2014-2023 nå. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nå legger samferdselsminister Marit Arnstad, statsminister Jens Stoltenberg og miljøminister Bård Vegar Solhjell fram Nasjonal transportplan for 2014 - 2023. Følg pressekonferansen live her.

- Det er en massiv satsing på vei over hele landet, og satsing på de store transportkorridorene, sier Stoltenberg.

Han forteller om betydelig investering på tog, kollektivtransport og sjøveier.

500 milliarder kroner - Vi kommer på 500 milliarder totalt, sier Jens Stoltenberg.

Marit Arnstad er helt nøyaktig:

- 508 milliarder. Det er voldsomt mye pæng. Til tross for det vil vi ikke klare løse alle transportproblemene. Men transporten vil bli enklere, raskere, sikrere. Å investere i samferdsel er å bygge landet. På nytt og på nytt, sier hun og kaller rapporten «svært ambisiøs»

Rammene er økt med 150 milliarder, eller 50 prosent. Stoltenberg legger vekt på å få til raskere planlegging, utbygging og sammenhengende prosjekter.

Det settes av 311 miliarder kroner til vei - av disse er 25 milliarder bymiljøsatsing og midler til sykkelveier - 167 milliarder kroner til jernbane, 9,2 miliarder til belønningsordninger for kollektivtransport i storbyene og 19,4 til «kystformål».

Bård Vegar Solhjell sier at han vil dra i gang en miljøkonkurranse mellom byene. Jo mer trafikk over på kollektiv, jo høyere belønninger. Trafikkveksten skal tas kollektivt, sier Solhjell.

Les hele transportplanen og alle pressemeldingene på regjeringens hjemmesider.

Tog: - I 2005 var norsk jernbane i ferd med å spore av. Vi har økt bevilgningene med 94 prosent og tredoblet investeringene til vedlikehold. I 2012 var ni av ti tog punktlige, sier Arnstad.

Intercity-utbyggingen starter, 60 milliarder kroner bevilges. Innen utgangen av 2024, vil Intercity-byene Tønsberg, Fredrikstad og Hamar få en reisetid fra Oslo på rundt en time eller mindre. Innen 2026 vil IC bli forlenget til Sarpsborg, de resterende IC-strekningene vil være ferdige innen 2030. Neste prosjekt ut er Oslo - Ski.

Jernbaneverket får 168 milliarder kroner i planperioden, en årlig gjennomsnittlig økning på 5,5 milliarder. Dette skal brukes til utbygging, drift og vedlikehold.
Det er satt av 17 milliarder kroner til utbygging av nær 60 kilometer dobbeltspor på Vestfoldbanen, og 14 milliarder kroner til utbygging av dobbeltspor på Dovrebanen. På Østfoldbanen er det satt av 26,5 milliarder kroner til bygging av 47 kilometer dobbeltspor.

Regjeringen har satt av 3,2 milliarder kroner til å sluttføre dobbeltspor mellom Bergen og Arna på bergensbanen. Totalt 5,2 milliarder, inkludert start av Ringeriksbanen i slutten av planperioden. Regjeringen bevilger av 3,9 milliarder kroner til å modernisere Trønderbanen og Meråkerbanen. Dette inkluderer å bygge ferdig dobbeltsporet Hell - Værnes og tiltak på stasjonene. De anslår at tiltakene på Trønderbanen vil gi en redusert reisetid på 20 minutter på strekningen Trondheim - Steinkjer.

Det er satt av drøyt 8,3 milliarder kroner til godstransport på jernbanen, og 15 milliarder kroner skal gå til det de kaller øvrige investeringer. Ifølge Arnstad er det avgjørende å få mer gods over fra vei til bane.
Vei: - I løpet av de neste ti årene vil 12380 kilometer riksvei bli åpnet. I 2024 ha mer enn 1500 kilometer møtefri vei, sier Arnstad. I planen ligger 129  store prosjekt, dvs med en kostandsramme over 200 millioner kroner. Totalt settes det av 104 milliarder kroner til store investeringsprosjekt og 74 milliarder til å gi lengre sammenhengende strekninger gode standarder. E6, E 18, E134 og E39 blir prioritert.

Ferjefri 139 langs kysten er det mest profilerte prosjektet. 

Noen flere tall: Nær 20 milliarder kroner går til statlige tilskudd til fylkesveiene - 7,5 milliarder kroner til skredsikring, 10 milliardar kroner går til rammetilskudd til fylkeskommunene til fornying og opprusting av fylkesveiene. 8,7 milliardar kroner til skredsikring. 177 milliardar kroner går til investeringar på riksvegnettet, 95,7 milliardar kroner går til store utbyggingsprosjekt. Vel 105 milliarder kroner er satt av til drift og vedlikehold.

Fly: Avinors gjeldende investeringsplan legger opp til investeringer for til sammen 37 milliarder kroner. En rekke flyplasser, både store og små skal få nye terminaler, og andre skal få utvidet rullebaner.

Gardermoen og Flesland skal få nye terminaler, og Værnes, Sola, Kjevik og Langnes skal også få utbygget kapasiteten. Kirkenes lufthanvn, Sandnessjøen lufthavn og Stokmarknes lufthavn skal få utvidet rullebanen, de to sistnevnte allerede til neste år.
Nedleggelser av flyplasser er utsatt.

«Det er behov for ytterligere utredninger for å avklare mulighetene for fremtidig lufthavnløsning ved Hammerfest og i Lofoten», skriver regjeringen.

Havner og sjøveier: Regjeringen ruster opp sjøveien med 19,4 milliarder kroner, og legger opp til en storstilt satsing på havner langs hele kysten. Den største satsingen er den etterlengtede skipstunnellen ved Stad i Sogn og Fjordane, til en kostnad av en milliard kroner. 432 millioner årlig er satt av til farleder, veisystemet til sjøs, og 270 millioner kroner årlig er satt av til fiskerihavner og tilskudd til kommunale fiskerihavanlegg.

Lekkasjer:
Regjeringen har lekket godbiter fra planen i nærmere to måneder.

Intercity Regjeringen gikk ut i VG 12. mars og lovet å bygge ferdig dobbeltspor i det indre intercity-triangelet innen 2024. Reisetiden med tog fra Oslo til Tønsberg, Fredrikstad og Hamar være under en time, med avganger hver halvtime. Togene skal kunne kjøre i opptil 250 kilometer i timen. Pris: rundt 60 milliarder kroner.

Ferjefri E 39
Ferjefri E 39 mellom Kristiansand og Trondheim i løpet av 20 år, er den største veisatsingen. Det skal bygges bruer og fastlandsforbindelser for rundt 150 milliarder kroner.

Skipstunnell
Sogn og Fjordane får verdens første skipstunnel ved Stad. Regjeringen spanderer en milliard kroner.

Kollektivsatsing
Regjeringa vil øke belønningsmidlene til storbyer som satser stort på kollektivtrafikk. Storbyene skal få 26,1 milliarder kroner til dette de neste ti årene.

Trønderbane
Trønderbanen og Meråkerbanen skal elektrifiseres. Samferdselsminister Marit Arnstad slapp nyheten 2. april, og bevilget 3,9 milliarder kroner.

Bergensbane
Denne uka presenterte miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og SV-leder Audun Lysbakken nyheten om at de vil bruke 5,2 milliarder kroner på Bergensbranen. Arbeidet med Ringerikstunnelen mellom Sandvika og Hønefoss skal settes i gang.

Vedlikehold Fylkesveiene får 10 milliarder kroner til vedlikehold og 7,5 milliarder kroner til rassikring.

Gang- og sykkelveier
16. mars kunne Dagbladet fortelle at regjeringen setter av 6,9 milliarder kroner til gang- og sykkelveier. Det er en dobling av bevilgningene til sykkelveier og en overoppfyllelse av forpliktelsene inngått i Stortingets siste klimaforlik.

Ny E18 til Oslo
I dag ble det kjent at regjeringen vil bruke til milliarder på å ruste opp E 18 til Oslo. Innfarten til hovedstaden blir seksfelts motorvei med sykkelfelt og «høystandard kollektivfelt», ifølge Asker og Bærums budstikke.