INGEN OVERRASKELSER: Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde torsdag at styringsrenten holdes uendret på 0,75 prosent.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix.
INGEN OVERRASKELSER: Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde torsdag at styringsrenten holdes uendret på 0,75 prosent. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix.Vis mer

Her er rentedommen fra Norges Bank

Norges Bank har avholdt rentemøte. Her er dommen.

Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.

Det var akkurat som ventet.

Dagens møte var et mellommøte uten pengepolitisk rapport og pressekonferanse. Siden renten ble hevet på forrige møte i september, og Norges Bank indikerte at neste heving vil komme i mars neste år, var det liten grunn til å vente nye signaler nå.

«Det har heller ikke skjedd noe på makrofronten siden forrige møte som skulle tilsi at sentralbanken har endret sin syn på utviklingen», skrev DNB Markets i dagens morgenrapport.

«I Pengepolitisk rapport 3/18 var hovedstyrets vurdering at den økonomiske oppgangen fortsetter og at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var nær inflasjonsmålet på 2 prosent. Styringsrenten ble hevet fra 0,50 til 0,75 prosent i september, og hovedstyrets vurdering var at den mest sannsynlig ville bli satt videre opp i første kvartal 2019.

Utsiktene og risikobildet tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten. Den økonomiske veksten har vært litt lavere og prisveksten noe høyere enn anslått, men utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden Pengepolitisk rapport 3/18», skriver Norges Bank i sin begrunnelse.

Her finner du bakgrunnsmateriale og figurer