BEREDSKAPSANSVARLIG: Statsminister Erna Solberg sammen med statssekretær Laila Bokhari, som fikk ansvaret for det nye beredskapselementet ved Statsministerens kontor. Dialogen med Justisdepartementet skal imidlertid ikke ha fungert som forventet.
Foto: Leif R Jansson / TT / NTB scanpix
BEREDSKAPSANSVARLIG: Statsminister Erna Solberg sammen med statssekretær Laila Bokhari, som fikk ansvaret for det nye beredskapselementet ved Statsministerens kontor. Dialogen med Justisdepartementet skal imidlertid ikke ha fungert som forventet. Foto: Leif R Jansson / TT / NTB scanpixVis mer

Her er spørsmålene Erna må besvare

I forkant av kontrollhøringen om beredskap på lørdag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I går ble det klart at Erna Solberg slipper å møte i kontrollhøringen om beredskap på Stortinget på lørdag. I stedet må statsministeren i forkant svare på flere skriftlige spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Bakgrunnen for høringen er Riksrevisjonens totalslakt av beredskapsarbeidet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Justisdepartementet og hos fylkesmennene etter 22. juli 2011. Men kontrollkomiteen vil også belyse arbeidet ved det såkalte beredskaps- og sikkerhetselementet ved Statsministerens kontor (SMK).

Dette ble opprettet like etter at regjeringen tiltrådte, og er ment å ivareta den overordnede koordineringen og oppfølgingen av sikkerhets- og beredskapsarbeidet på tvers av departementene, samt bidra til å løfte og klargjøre ansvar, ifølge regjeringsplattformen.

- Hvilke effekter? Opposisjonen er imidlertid kritiske, og mener beredskapselementet kan virke mot sin hensikt.

I et brev til statsministeren, ber kontrollkomiteen blant annet om svar på følgende spørsmål før lørdagens høring:

• Hvem har utgjort/utgjør det nasjonale sikkerhetselementet?
• Hvilke konkrete effekter har etableringen av beredskaps- og sikkerhetselementet hatt for samfunnssikkerheten og beredskapen?
• Har det nasjonale beredskaps- og sikkerhetselementet en funksjon i forhold til regjeringens kriseråd og sikkerhetsutvalg?
• Hva er årsaken til at Riksrevisjonens hovedfunn er «alvorlige svakheter i utøvelsen av samordningsansvaret svekker samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet»?

- Dårlig kommunikasjon Det var statssekretær Laila Bokhari som ble ansatt med ansvaret for beredskapselementet ved SMK. Justisminister Anders Anundsens nærmeste og betrodde medarbeider, Hans J. Røsjorde, skulle holde Bokhari løpende orientert om sikkerhetssituasjonen, slik at statsminister Erna Solberg hele tida var oppdatert.

Men kort tid etter at regjeringen tiltrådte, skal det fra Justisdepartementet blitt gitt beskjed om at den påtenkte dialogen mellom Bokhari og Røsjorde ikke fungerte slik det var ønsket, som Dagbladet skrev i går.

Det skal ha blitt sagt rett ut at løsningen med et beredskapselement ved SMK ikke virket etter hensikten.

Tilsynsoppfølging Riksrevisjonens rapport har ikke trukket inn beredskapselementet ved SMK, og kontrollkomiteen ber også statsministeren svare på om dette skyldes at tidspunktet for avslutningen av rapporten ligger for langt tilbake i tid.

- Vil effekten av styrkingen vises ved en eventuell seinere gjennomgang av samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet, spør de statsministeren.

I tillegg vil de vite om beredskapselementet ved SMK har hatt en rolle i regjeringens oppfølging av tilsyn og tilsynsrapporter.

Ansvarspulverisering - Har regjeringen vurdert hvorvidt opprettelsen av et nasjonalt beredskapselement kan få slike utilsiktede virkninger som Gjørv-kommisjonen påpekte skjedde under Stoltenberg-regjeringen, spør kontrollkomiteen videre.

22. juli-kommisjonen påpekte at det i forkant av terrorangrepene fant sted en tiltakende ansvarspulverisering i det såkalte sikkerhetsprosjektet under daværende Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Dette på tross av at det innledningsvis i prosjektet var en klar rolle- og ansvarsfordeling.

Kommisjonen mente at SMKs sterke engasjement den gang kan ha bidratt til å passivisere Justisdepartementet.