Her er statsbudsjettet

Hver minste detalj.

ORD FOR ORD: Finansminister Siv Jensen legger i dag fram statsbudsjettet for 2016 . Foto: Tomm W. Christiansen / Dagbladet
ORD FOR ORD: Finansminister Siv Jensen legger i dag fram statsbudsjettet for 2016 . Foto: Tomm W. Christiansen / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Klokka 10 i dag la finansminister Siv Jensen (Frp) fram regjeringens forslag til statsbudsjett.

Du kan lese alle regjeringens forslag her:
• Statsbudsjettet 2016

• Skatter, avgifter og toll

• Nasjonalbudsjettet 2016

Statsbudsjettet er et overslag over landets inntekter og utgifter i et budsjettår.

Forslaget redegjør for hvordan regjeringen ønsker å løse viktige utfordringer gjennom prioriteringer i statsbudsjettet.

Ned i detaljene Her er alle tall og forslag i hvert enkelt departement:
• Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

• Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

• Finansdepartementet (FIN)

• Forsvarsdepartementet (FD)

• Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

• Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

• Klima- og miljødepartementet (KLD)

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

• Kulturdepartementet (KUD)

• Kunnskapsdepartementet (KD)

• Landbruks- og matdepartementet (LMD)

• Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

• Olje og energidepartementet (OED)

• Samferdselsdepartementet (SD)

• Utenriksdepartementet (UD)

Ennå flere tall finner du her.

Videre behandling Dagens budsjett er ikke det endelige budsjettet for Norge. Nå starter drakampen med partiene på Stortinget, før endelig vedtak på Stortinget i november og desember.

Dette foregår slik:
• Stortingets komiteer og alle partigruppene jobber med statsbudsjettet.
• Finanskomiteen som samordner arbeidet.
• Innen 20. november legger komiteen fram finansinnstillingen, som skal behandles i Stortinget innen en uke. Da gjennomføres også finansdebatten, årets kanskje viktigste debatt.
• Etter behandling av finansinnstillingen er inntekter og utgifter fordelt.
• Alle komiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet i Stortinget senest 15. desember.

Følg presentasjonen av statsbudsjettet og den påfølgende debatten direkte i vårt nyhetsstudio.