Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Her er statsbudsjettet

Toppskatt og formuesskatt øker. Matmomsen øker. Bruker mer oljepenger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ARTIKKELEN OPPDATERES LØPENDE. TRYKK RELOAD.

(Dagbladet.no): Her er hovedtallene fra regjeringens forslag til statsbudsjett:

•  Regjeringen tar sikte på å lovfeste retten til barnehageplass fra 1. januar 2009. Maksimalprisen øker til 2 330 kroner per måned.

- Barn er det mest verdifulle vi har. Det viktigste i livet må være det viktigste i budsjettet. Derfor en massiv fellesskapssatsning på barn og unge, sier Halvorsen i finanstalen.

• Regjeringen foreslår å øke merverdiavgiftssatsen på matvarer fra 13 til 14 prosent fra 1. januar 2007.

65 000 fler må betale toppskatt

– Den forrige regjeringen prioriterte skattelettelser. Det hadde en pris for skoler og barnehager. Denne regjeringen vil bruke store penger til store oppgaver, sa Halvorsen til Stortinget.

• Regjeringen øker skatte- og avgiftsnivået med om lag 2 milliarder kroner fra 2006 til 2007, blant annet gjennom en økning av toppskatten og formuesskatten.

- Regjeringen vil at høyinntektsgrupper skal bidra mer til fellesskapet, og øker toppskatten og formuesskatten. De med lavere inntekter får skattelettelser gjennom økt minstefradrag, heter det i meldingen fra Finansdepartementet.

image: Her er statsbudsjettet

• Toppskatten økes med totalt 1,2 milliarder. Dette skjer ved at innslagspunktet i trinn1 i toppskatten økes med mindre enn det so er anslått lønnsvekst. Dermed må rundt 65.000 flere betale toppskatt i 2007 enn i 2006.
•  I tillegg skal innslagspunktet i trinn 2 settes ned fra 750.000 til 650.000 kroner. Det betyr at rundt 68.000 flere personer må betale den høyeste satsen i toppskatten.

– Skatteendringene vil gi økt skatt for de med bruttoinntekt over 400.000 kroner, mens de med over 1 million kroner i inntekt vil få størst skjerpelse, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV).

• Minstefradraget i lønnsinntekt foreslås på sin side økt fra 34 til 36 prosent, og i pensjonsinntekt fra 24 til 26 prosent.

•  Itillegg kan skoleelever og studenter glede seg over at frikortgrensen økes fra 30.000 til 40.000 kroner

• Regjeringen foreslår å øke satsen for arbeidsgiveravgift med 1 prosentpoeng for sysselsatte over 62 år.

Les mer hos finansdepartmentet.

Gratis fysioterapi

• Sykehusøkonomien styrkes med 2,214 milliarder kroner. Samtidig følges opptrappingsplanen for psykisk helse opp med 700 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett.

• Regjeringen satser på folkehelse, psykisk helse og rusfeltet. Blant hovedpunktene i statsbudsjettet når det gjelder helse- og omsorgssektoren, er gratis fysioterapi (290 millioner) og gratis pneumokokkvaksine for barn (93 millioner).

• Egenandelstaket øker fra 1615 til1660 kroner og egenandelene på legehjelp og fysioterapitjenester øker med 5 prosent. Også egenandelene på pasienttransport øker.

Les mer hos helsedepartementet.

Øker lisensen

Kulturminister Trond Giske vil få sin budsjettramme økt med 523,8 millioner kroner til neste år. Justert etter lønnsvekst gir dette en realøkning på 276,6 millioner.

Til gjengjeld vil han øke tv-lisensen med 60 kroner. Dermed får NRK trolig de 100 millionene som John G. Bernander hevder han trenger for å etablere sine to nye kanaler.

Blant de andre konkrete tiltakene som foreslås er økt støtte til Norsk filmfond, etablering av knutepunktfestivaler for rock og blues og en økning på 17,5 millioner kroner i støtte til de regionale teatrene.

Les mer hos Kulturdepartementet

Mer oljepenger

• Regjeringen vil bruke 71 milliarder av oljefondet i statsbudsjettet. For første gang legges et statsbudsjett tett opptil handlingsregelen. Merforbruket er på 800 millioner kroner.

• Utgiftssiden i forslaget til statsbudsjett er totalt på 713 milliarder kroner.

Her er nøkkeltallene i budsjettet

Mer til vei - grønnere biler billigere

• Som forventet legger regjeringen om avgiftssystemet for personbiler slike at små biler som forurenser lite, blir billigere. Samtidig erstattes slagvolum med CO2-utslipp som beregningsgrunnlag i den såkalte engangsavgiften fra nyttår, og engangsavgiften blir noe mindre.

• Etter den store mediefokuseringen på vei og samferdsel i sommer svarer de rødgrønne med å øke samferdselsbudsjettet med 2,1 milliarder i budsjettet for neste år. Summen er temmelig nøyaktig tilsvarende deres egen målsetting i Soria Moria-erklæringen. Overraskende nok er vei tilgodesett med størsteparten av økningen, 1,2 milliarder kroner. Jernbanen får 945 millioner.

• For å oppfylle Norges internasjonale miljøforpliktelser, innføres det en avgift på NOx-utslipp på 15 kroner per kilo. Enkelte næringer vil få kompensasjon for dette. 

Mer til bistand og flyktninger

• Regjeringen vil øke den norske bistanden til verdens fattige med 2,2 milliarder kroner, viser budsjettforslaget fra Utenriksdepartementet. Økningen betyr at Norge neste år vil gi 0,97 prosent av anslått brutto nasjonalinntekt (BNI) i bistand. Det er en økning på 0,01 prosent fra forrige budsjett, men regjeringen når i 2007 ikke målet i Soria Moria-erklæringen om å bruke 1 prosent av BNI på bistand.

• Regjeringen vil ta imot flere flyktninger og foreslår å øke kvoten for overføringsflyktninger fra 1.000 til 1.200 neste år. I løpet av regjeringsperioden er målet å øke kvoten ytterligere, til 1.500

• Regjeringen legger fram egne handlingsplaner mot fattigdom og for integrering og inkludering av innvandrere. Over 1 milliard kroner foreslås brukt til formålet.• Regjeringen går inn for å bruke 10 millioner kroner på tiltak som skal lokke utenlandske arbeidstakere til Norge neste år.

Mindre til universitetene og forskning

• I kampen om statsbudsjettet står universitet og høyskoler igjen som tapere. Budsjettet gir i en nedgang i bevilgningene for norske universiteter. Basisaktiviteten er kuttet med 58 millioner kroner.

- Har Regjeringen resignert i forhold til det den har lovet om forskningsfinansiering, spør rektor Geir Ellingsrud ved Universitetet i Oslo (UiO).

Kutter forsvaret

• Forsvaret får 336 millioner mindre.

• Den operative virksomheten styrkes med 0,5 milliarder kroner. Disse pengene skal i hovedsak gå til nordområdene samt styrke evnen til deltakelse i internasjonale operasjoner i FN- og NATO-regi.

• Kystvaktens budsjett i 2007 økes med 18 millioner kroner. Det foreslås i tillegg å bevilge 20 millioner til å bygge om motorene på Kystvaktens fartøyer i Nordkapp-klassen.

Bredbånd til bygda

• Fornyings- og administrasjonsdepartementet har satt av til sammen 145 til ulike IKT-fremmede tiltak. 122 millioner går til bredbåndsutbygning, der 100 millioner er øremerket områdene uten tilgang på høyhastighetsnett i dag. Dette skal gi bredbåndsdekning til de fem resterende prosentene som mangler bredbånd i dag, ifølge FAD. 

- Mange av morgendagens arbeidsplasser kan ligge i områder der det i dag ikke er mye vekst, sa Halvorsen i finanstalen i dag.

•  Ti millioner kroner er satt av til prosjekter som støtter åpen kildekode og uavhengig programvare.

.

SVENNEPRØVEN: Finansminister Kristin Halvorsen reiste fra leiligheten på Grünerløkka i Oslo halv syv i morges med statsbudsjettet i vesken.