Her er tiltalen mot Anders Behring Breivik

Statsadvokatene i Oslo la i dag fram den 18 sider lange tiltalebeslutningen etter terrorangrepene 22. juli i fjor.

LA FRAM TILTALEN: - Breivik har begått en terrorhandling og overlagt drap, under særdeles skjerpende omstendigheter, i den hensikt å skape alvorlig frykt i befolkningen, sa Statsadvokat Inga Bejer Engh under fremleggelsen av tiltalebeslutningen mot Anders Behring Breivik i dag. Sammen med Statsadvokat Svein Holden har hun tiltalt Breivik for overlagt drap og terrorhandlinger. Foto: Espen Røst / Dagbladet
LA FRAM TILTALEN: - Breivik har begått en terrorhandling og overlagt drap, under særdeles skjerpende omstendigheter, i den hensikt å skape alvorlig frykt i befolkningen, sa Statsadvokat Inga Bejer Engh under fremleggelsen av tiltalebeslutningen mot Anders Behring Breivik i dag. Sammen med Statsadvokat Svein Holden har hun tiltalt Breivik for overlagt drap og terrorhandlinger. Foto: Espen Røst / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I dag la Svein Holden og Inga Bejer Engh fram tiltalebeslutningen mot Anders Behring Breivik.

Statsadvokatene har tiltalt Breivik for overlagt drap og terrorhandlinger. Dagbladet publiserer her hele tiltalebeslutningen, men har utelatt skadebeskrivelsene i tiltalen, samt navn på de skadde fra Regjeringskvartalet og Utøya:

Statsadvokatene i Oslo setter herved Anders Behring Breivik, f. 13.02.1079 p.t varetektsfengslet i medhold av straffeloven § 39 under tiltale ved Oslo tingrett til ervervelse av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, jf. psykisk helsevernloven kapittel 5, for i psykotisk tilstand å ha foretatt en ellers straffbar handling, nemlig overtredelse av:

I
Straffeloven § 147a første ledd bokstav a og b, jf. §§ 148 første ledd første straffalternativ og 233 første og annet ledd for å ha begått en terrorhandling, ved å overtre straffeloven § 148 første ledd første straffalternativ (å volde sprengning hvorved tap av menneskeliv eller utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom lett kan forårsakes) og straffeloven § 233 første og annet ledd (overlagt drap og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter), med det forsett å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som den utøvende myndighet, eller skape alvorlig frykt i en befolkning. Grunnlag:

Fredag 22. juli 2011 ca. kl. 15.17 i Grubbegata i Oslo, etter forutgående overveielser og planlegging, parkerte han en VW Crafter varebil med registreringsnummer BR 99834 utenfor inngangen til Høyblokka i Regjeringskvartalet, med kontorer til blant annet statsministeren og justisministeren. Til sammen oppholdt det seg minst 250 personer i Høyblokka og de omkringliggende departementskontorer, og ca. 75 personer i gatene i umiddelbar nærhet. I bilen hadde han plassert en egenprodusert bombe på ca. 950 kg, bestående blant annet av kunstgjødsel, diesel og aluminium. Han antente en lunte med ca. syv minutter brenntid, og forlot deretter stedet til fots og videre i en tidligere utplassert fluktbil, en Fiat Duplo med registreringsnummer VH 24605. Bomben eksploderte kl. 15.25.22 med voldsom ildkraft og trykkbølge i tråd med hans intensjoner, og brakte et stort antall personer, som oppholdt seg i bygningene i Regjeringskvartalet eller på gateplan, i umiddelbar livsfare, og forårsaket massive materielle ødeleggelser av de samme bygninger og omkringliggende bebyggelse. Ved eksplosjonen drepte han følgende åtte personer, som alle ble påført meget omfattende sprengningsskader, således:

1. Jon Vegard Lervåg, født 17. februar 1979. Han befant seg ved inngangen til Høyblokka og nær varebilen, og døde umiddelbart.
2. Ida Marie Hill, født 20. februar 1977. Hun befant seg ved inngangen til Høyblokka og nær varebilen, og døde umiddelbart. 3. Hanne Ekroll Løvlie, født 29. juni 1981. Hun befant seg utenfor inngangen til Høyblokka. 4. Anne Lise Holter, født 16. september 1959. Hun befant seg i resepsjonsområdet i første etasje i Høyblokka, og døde umiddelbart.
5. Hanne Marie Orvik Endresen, født 21. mars 1950. Hun befant seg i resepsjonen i første etasje i Høyblokka, og døde umiddelbart.
6. Kjersti Berg Sand, født 10. oktober 1984. Hun befant seg i resepsjonsområdet i første etasje i Høyblokka, og døde umiddelbart. 7. Kai Hauge, født 31. juli 1978. Han befant seg i Grubbegata ved innkjøringen til Høyblokkas hovedinngang.
8. Tove Åshill Knutsen, født 31. juli 1954. Hun befant seg nær fontenen på Einar Gerhardsens plass, og døde av skadene.
(Red.anm: Dagbladet har utelatt informasjon om skadetype og omfang).

Ved eksplosjonen forsøkte han også å drepe et stort antall personer, deriblant de andre som befant seg i Høyblokka og på gateplan rundt denne. Han lyktes ikke i sitt forehavende, men ni personer ble fysisk alvorlig skadet, således:

9. Mann, født 23. august 1949. Han befant seg nær fontenen på Einar Gerhardsens plass.

10. Kvinne, født 17. juli 1964. Hun befant seg nær fontenen på Einar Gerhardsens plass.

11. Mann, født 16. februar 1986. Han befant seg i Grubbegata ved Einar Gerhardsens plass.

12. Mann, født 24. mai 1944. Han befant seg i femte etasje i Høyblokka, på et kontor mot Grubbegata.

13. Kvinne, født 21. september 1987. Hun befant seg i resepsjonen i første etasje i Høyblokka.

14. Kvinne, født 13. februar 1950. Hun befant seg i åttende etasje i Høyblokka.

15. Kvinne, født 8. mai 1961. Hun befant seg i ellevte etasje i Høyblokka.

16. Mann, født 7. november 1980. Han befant seg i andre etasje i R4, på et kontor mot Grubbegata.

17. Mann, født 20. april 1956. Han befant seg på Johan Nygaardsvolds plass mellom Høyblokka og Akersgata.

(Red.anm: Dagbladet har utelatt informasjon om navn, skadetype og omfang).

Videre ble ytterligere minst 200 personer fysisk skadet ved eksplosjonen, med varierende skadebilde, blant annet kuttskader, bruddskader og hørselsskader, hvorav en rekke ble behandlet på sykehus/legevakt eller undergitt annen legebehandling. I tillegg har mange av de ovennevnte skadede og øvrige personer som befant seg i nærheten av eksplosjonen, samt etterlatte/pårørende, fått psykiske ettervirkninger av ulik alvorlighetsgrad forårsaket av det som er beskrevet ovenfor. Bombeeksplosjonen førte til at en rekke regjeringskontorer, herunder Statsministerens kontor, Justis- og politidepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet ikke kunne benyttes, og berørte departementer hadde ikke mulighet til å ivareta og utføre sine oppgaver som utøvende myndighet før det var gått en viss tid. Eksplosjonen og dens virkninger skapte også alvorlig frykt i deler av Norges befolkning.

II
Straffeloven § 147a første ledd bokstav b, jf. § 233 første og annet ledd for å ha begått en terrorhandling, ved å overtre straffeloven § 233 første og annet ledd (overlagt drap og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter), med det forsett å skape alvorlig frykt i en befolkning. Grunnlag:

Fredag 22. juli 2011, etter å ha forholdt seg som nærmere beskrevet under post I, kjørte han med fluktbilen til Hole kommune, hvor han visste at organisasjonen Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) avholdt sin tradisjonelle sommerleir på Utøya. Der befant det seg 564 personer. Ved å utgi seg for å være polititjenestemann og ikledd et uniformslignende antrekk, ble han — medbringende blant annet en halvautomatisk rifle av merket Ruger Mini 14 cal. 233 og en halvautomatisk pistol av merket Glock 9 mm — transportert til Utøya om bord på fergen M/S Thorbjørn, hvor han ankom ca. kl. 17.15. Fram til han ble pågrepet av politiet samme dag ca. kl. 18.35, skjøt han, etter forutgående overveielser og planlegging, med riflen og/eller pistolen mot en rekke personer som befant seg på øya, i vannet eller om bord i båter, herunder sivile som kom til unnsetning, og utsatte disse for umiddelbar livsfare. Det oppstod panikk og dødsangst hos barn, ungdom og voksne under skytingen, forsterket av at det var begrensede muligheter til å flykte eller gjemme seg. Mens han beveget seg rundt over hele øya skjøt han mot personer som flyktet og/eller gjemte seg og/eller som han lokket fram med opplysninger om at
politiet var ankommet. Han drepte 69 personer, hvorav 67 ble truffet av dødelige skudd, avfyrt med de beskrevne våpen. To personer døde av fallskader og/eller drukning under forsøk på å komme seg unna uten å være truffet av skudd. Personene ble drept, således:

1. Trond Berntsen, født 12. mai 1960. Han befant seg mellom Informasjonshuset og brygga. Skutt og drept.

2. Monica Elisabeth Bøsei, født 20. januar 1966. Hun befant seg mellom Informasjonshuset og brygga. Skutt og drept.

3. Rune Havdal, født 16. desember 1967. Han befant seg mellom Informasjonshuset og Kafébygget. Skutt og drept.

4. Hanne Anette Balch Fjalestad, født 13. oktober 1967. Hun befant seg utenfor hovedinngangen til Kafébygget. Skutt og drept.

5. Snorre Haller, født 29. april 1981. Han befant seg utenfor hovedinngangen til Kafébygget. Skutt og drept.

6. Rolf Christopher Johansen Perreau, født 9. juni 1986. Han befant seg utenfor hovedinngangen til Kafébygget. Skutt og drept.

7. Lejla Selaci, født 9. januar 1994. Hun befant seg foran Kafébygget. Skutt og drept.

8. Steinar Jessen, født 17. januar 1995. Han befant seg i nærheten av utescenen ved Kafébygget. Skutt og drept.

9. Birgitte Smetbak, født 25. februar 1996. Hun befant seg på teltplassen ved Kafébygget eller inne i selve bygget. Skutt og drept.

10. Gunnar Linaker, født 7. juli 1988. Han befant seg på teltplassen sørvest for Kafébygget. Skutt og drept.

11. Margrethe Bøyum Kløven, født 3. mars 1995. Hun befant seg i døråpningen mellom Lillesalen og Storsalen i Kafébygget. Skutt og drept.

12. Silje Merete Fjellbu, født 13. november 1993. Hun befant seg i Lillesalen i Kafébygget. Skutt og drept.

13. Guro Vartdal Håvoll, født 17. juni 1993. Hun befant seg i Lillesalen i Kafébygget. Skutt og drept.

14. Ronja Søttar Johansen, født 3. februar 1994. Hun befant seg i Lillesalen i Kafébygget. Skutt og drept.

15. Mona Abdinur, født 3. februar 1993. Hun befant seg i Lillesalen i Kafébygget. Skutt og drept.

16. Sondre Kjøren, født 16. juni 1994. Han befant seg i Lillesalen i Kafébygget. Skutt og drept.

17. Bendik Rosnæs Ellingsen, født 26. januar 1993. Han befant seg i Lillesalen i Kafébygget. Skutt og drept.

18. Eivind Hovden, født 26. januar 1996. Han befant seg i Storsalen i Kafébygget. Skutt og drept.

19. Lene Maria Bergum, født 16. mars 1992. Hun befant seg i Storsalen i Kafébygget. Skutt og drept.

20. Elisabeth Trønnes Lie, født 9. mars 1995. Hun befant seg i Storsalen i Kafébygget. Skutt og drept.

21. Henrik André Pedersen, født 19. februar 1984. Han befant seg i Storsalen i Kafébygget. Skutt og drept.

22. Ida Beathe Rogne, født 8. november 1993. Hun befant seg i Storsalen i Kafébygget. Skutt og drept.

23. Aleksander Aas Eriksen, født 29. august 1994. Han befant seg i korridoren innenfor Lillesalen i Kafébygget. Skutt og drept.

24. Eva Kathinka Lütken, født 3. juli 1994. Hun befant seg på Kjærlighetsstien. Skutt og drept.

25. Tore Eikeland, født 18. mai 1990. Han befant seg på Kjærlighetsstien. Skutt og drept.

26. Tarald Kuven Mjelde, født 23. januar 1993. Han befant seg på Kjærlighetsstien. Skutt og drept.

27. Maria Maagerø Johannesen, født 24. mars 1994. Hun befant seg på Kjærlighetsstien. Skutt og drept.

28. Monica Iselin Didriksen, født 18. februar 1993. Hun befant seg på Kjærlighetsstien. Skutt og drept.

29. Åsta Sofie Helland Dahl, født 19. november 1994. Hun befant seg på Kjærlighetsstien. Skutt og drept.

30. Anders Kristiansen, født 30. januar 1993. Han befant seg på Kjærlighetsstien. Skutt og drept.

31. Bano Abobakar Rashid, født 28. desember 1992. Hun befant seg på Kjærlighetsstien. Skutt og drept.

32. Andreas Edvardsen, født 30. november 1992. Han befant seg på Kjærlighetsstien. Skutt og drept.

33. Silje Stamneshagen, født 15. mai 1993. Hun befant seg på Kjærlighetsstien. Skutt og drept.

34. Sondre Furseth Dale, født 19. februar 1994. Han befant seg i vannkanten mellom skrenten nedenfor Kjærlighetsstien og Nakenodden. Skutt og drept.

35. Simon Sæbø, født 25. juli 1992. Han befant seg i området ved skrenten nedenfor Kjærlighetsstien. Skutt og drept.

36. Modupe Ellen Awoyemi, født 14. august 1995. Hun befant seg i øverste del av skrenten nedenfor Kjærlighetsstien. Skutt og drept.

37. Sharidyn Meegan Ngahiwi Svebakk-Bøhn, født 17. juli 1997. Hun befant seg i området ved skrenten nedenfor Kjærlighetsstien. Skutt og drept.

38. Marianne Sandvik, født 14. mars 1995. Hun befant seg i området ved skrenten nedenfor Kjærlighetsstien. Skutt og drept.

39. Gizem Dogan, født 1. mai 1994. Hun befant seg i skogen øst for Skolestua. Skutt og drept.

40. Johannes Buø, født 5. november 1996. Han befant seg i skogen øst for Skolestua. Skutt og drept.

41. Even Flugstad Malmedal, født 6. desember 1992. Han befant seg i vannkanten ved Stoltenberget. Skutt og drept.

42. Syvert Knudsen, født 21. august 1993. Han befant seg ved Stoltenberget. Skutt og drept.

43. Synne Røyneland, født 18. januar 1993. Hun befant seg ved Stoltenberget. Skutt og drept.

44. Torjus Jakobsen Blattmann, født 19. september 1993. Han befant seg ved Bolsjevika. Skutt og drept.

45. Ingrid Berg Heggelund, født 20. september 1992. Hun befant seg ved Bolsjevika. Skutt og drept.

46. Isabel Victoria Green Sogn, født 18. mars 1994. Hun befant seg ved Bolsjevika. Skutt og drept.
 
47. Karar Mustafa Qasim, født 22. februar 1992. Befant seg ved Bolsjevika. Skutt og drept.

REGJERINGSKVARTALET: Møterommet i justisdepartementet i 7. etasje i Høyblokka etter terrorangrepet i Oslo. Foto: Heiko Junge / Scanpix
REGJERINGSKVARTALET: Møterommet i justisdepartementet i 7. etasje i Høyblokka etter terrorangrepet i Oslo. Foto: Heiko Junge / Scanpix Vis mer

48. Carina Borgund, født 25. mars 1993. Befant seg ved Bolsjevika. Skutt og drept.

49. Tina Sukuvara, født 2. september 1992. Befant seg ved Pumpehuset. Skutt og drept.

50. Ruth Benedichte Vatndal Nilsen, født 1. oktober 1995. Befant seg ved Pumpehuset. Skutt og drept.

51. Henrik Rasmussen, født 18. februar 1993. Befant seg ved Pumpehuset. Skutt og drept.

52. Espen Jørgensen, født 6. juni 1994. Befant seg ved Pumpehuset. Skutt og drept.

53. Porntip Ardam, født 18. januar 1990. Befant seg ved Pumpehuset. Skutt og drept.

54. Thomas Margido Antonsen, født 25. juni 1995. Befant seg ved Pumpehuset. Skutt og drept.

55. Ismail Haji Ahmed, født 23. august 1991. Befant seg ved Pumpehuset. Skutt og drept.

56. Fredrik Lund Schjetne, født 16. august 1992. Befant seg ved Pumpehuset. Skutt og drept.

57. Hanne Kristibn Fridtun, født 15. august 1992. Befant seg ved Pumpehuset. Skutt og drept.

58. Emil Okkenhaug, født 2. november 1995. Befant seg ved Pumpehuset. Skutt og drept.

59. Håvard Vederhus, født 10. november 1989. Befant seg ved Pumpehuset. Skutt og drept.

60. Victoria Stenberg, født 23. oktober, 1993. Befant seg ved Pumpehuset. Skutt og drept.

61, Sverre Flåte Bjerkavåg, født 1. januar 1983. Befant seg ved Pumpehuset. Skutt og drept.

62. Diderik Aamodt Olsen, født 3. juni 1992. Befant seg ved Pumpehuset. Skutt og drept.

63. Tamta Liparteliani, født 7. januar 1988. Befant seg i vannkanten ved Sydspissen. Skutt og drept.

64. Kevin Daae Berland, født 24. juni 1996. Befant seg i vannkanten ved Sydspissen. Skutt og drept.

65. Karin Elena Holst, født 18. august 1995. Befant seg i vannkanten ved Sydspissen. Skutt og drept.

66. Rafal Mohmad Jamil Jamil, født 5. mars 1991. Befant seg i vannkanten ved Sydspissen. Skutt og drept.

67. Andrine Bakkene Espeland, 30. juli 1994. Befant seg i vannkanten ved Sydspissen. Skutt og drept.

68.  Håkon Ødegaard, født 18. mai, 1994. Funnet utenfor Sydspissen av Utøya. Døde av drukning.

69. Andreas Dalby Grønnesby, født 16. juli 1994. Funnet utenfor klippe ved Vestspissen. Døde av fall og/eller drukning.

(Red.anm: Dagbladet har utelatt informasjon om skadetype og omfang).

I tillegg til ovennevnte drap, forsøkte han å drepe en rekke personer, dog uten å lykkes i sitt forehavende. Under drapsforsøkene skjøt og skadet han 33 personer, således:

70. Kvinne, født 11. mars 1991. Hun befant seg på teltplassen, og ble under flukt truffet av skudd.

71. Mann, født 2. november 1991. Han befant seg på teltplassen, og ble under flukt truffet av skudd.

72. Kvinne, født 16. mars 1992. Hun befant seg på teltplassen, og ble under flukt truffet av skudd.

73. Kvinne, født 23. desember 1994. Hun befant seg på teltplassen, og ble under flukt truffet av skudd.

74. Kvinne, født 7. juli 1996. Hun befant seg på teltplassen, og ble under flukt truffet av skudd.

75. Kvinne, født 11. april 1995. Hun befant seg på teltplassen, og ble under flukt truffet av skudd.

77. Kvinne, født 29. desember 1989. Hun befant seg i Lillesalen i Kafébygget, og ble skutt.

78. Kvinne, født 4. september 1994. Hun befant seg i Lillesalen i Kafébygget, og ble skutt.

LA FRAM TILTALEN: Statsadvokatene Inga Bejer Engh (t.v) og Svein Holden har tiltalt Breivik for overlagt drap og terrorhandlinger. 119 av de 889 terrorofrene nevnes i tiltalen. Det ble klart da statsadvokatene Inga Beyer Engh og Svein Holden la frem tiltalen mot Anders Behring Breivik. Foto: Espen Røst / Dagbladet
LA FRAM TILTALEN: Statsadvokatene Inga Bejer Engh (t.v) og Svein Holden har tiltalt Breivik for overlagt drap og terrorhandlinger. 119 av de 889 terrorofrene nevnes i tiltalen. Det ble klart da statsadvokatene Inga Beyer Engh og Svein Holden la frem tiltalen mot Anders Behring Breivik. Foto: Espen Røst / Dagbladet Vis mer

79. Mann, født 11. desember 1993. Han befant seg i Lillesalen i Kafébygget, og ble skutt.

80. Mann, født 5. november 1991. Han befant seg i Lillesalen i Kafébygget, og ble skutt.

81. Kvinne, født 19. februar 1990. Hun befant seg i døråpningen mellom Lillesalen og korridoren i Kafébygget, og ble skutt.

82. Mann, født 10. mars 1992. Han befant seg først i Storsalen i Kafébygget, og ble skutt.

83. Kvinne, født 16. mars 1992. Hun befant seg i Storsalen i Kafébygget, og ble skutt.

84. Kvinne, født 9. mars 1994. Hun befant seg på Kjærlighetsstien, og ble skutt.

85. Kvinne, født 23. september 1993. Hun befant seg på en berghylle i skrenten nedenfor Kjærlighetsstien, og ble skutt.

86. Mann, født 4. august 1993. Han befant seg i vannkanten nedenfor Kjærlighetsstien, og ble skutt.

87. Kvinne, født 3. mars 1992. Hun befant seg mellom vannkanten og Kjærlighetsstien, og ble skutt.

88. Mann, født 19. august 1993. Han befant seg i vannet nedenfor Kjærlighetsstien, og ble skutt.

89. Kvinne, født 12. januar 1994. Hun befant seg i skrenten nedenfor Kjærlighetsstien, og ble skutt.

90. Kvinne, født 26. september 1996. Hun befant seg i skrenten nedenfor Kjærlighetsstien, og ble skutt.

91. Kvinne, født 7. juli 1994. Hun befant seg på en berghylle i skrenten nedenfor Kjærlighetsstien, og ble skutt.

92. Mann, født 28. januar 1992. Han befant seg på en berghylle i skrenten nedenfor Kjærlighetsstien, og ble skutt.

93. Kvinne, født 5. januar 1995. Hun befant seg ved Pumpehuset, og ble skutt.

95. Mann, født 10. august 1990. Han befant seg ved Pumpehuset, og ble skutt.

96. Mann, født 29. mai 1995. Han befant seg i nærheten av Vestspissen, og ble truffet av en rekke prosjektilfragmenter.

97. Mann, født 29. januar 1996. Han befant seg i nærheten av Vestspissen, og ble skutt.

98. Mann, født 8. desember 1989. Han befant seg på Sydspissen, og ble skutt.

99. Kvinne, født 11. oktober 1994. Hun befant seg på Sydspissen, og ble skutt.

100. Kvinne, født 31. august 1993. Hun befant seg på Sydspissen, og ble skutt.

101. Kvinne, født 26. november 1993. Hun befant seg på Sydspissen, og ble skutt.

102. Kvinne, født 23. juni 1993. Hun befant seg på Sydspissen, og ble skutt

(Red.anm: Dagbladet har utelatt informasjon om navn, skadetype og omfang).

En rekke av de øvrige personene som oppholdt seg på Utøya fikk fysiske skader som bruddskader, kutt mv. i sine forsøk på å redde seg selv og andre. I tillegg har et stort antall av personene som befant seg på øya, etterlatte/pårørende, samt personer som kom til unnsetning i båter og på annen måte, fått psykiske ettervirkninger av ulik alvorlighetsgrad forårsaket av det som er beskrevet ovenfor.

Handlingene på Utøya skapte alvorlig frykt i deler av Norges befolkning.

Tiltalte har begått meget alvorlige forbrytelser i et omfang man ikke tidligere har erfaring med i vårt land i moderne tid. Etter hans egen oppfatning er handlingene rettmessige, og en nærliggende og åpenbar fare for nye alvorlige forbrytelser av samme karakter er utvilsomt til stede. Hensynet til samfunnsvernet nødvendiggjør dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, og vilkårene i
straffeloven § 39 nr. 1 er oppfylt. Straffeloven § 49 kommer til anvendelse ved tiltalens post I pkt. 9 til 17 og post II pkt. 70 til 102.

Det vil bli nedlagt påstand om inndragning av tre våpen (en halvautomatisk rifle av merket Ruger Mini 14 cal. 233, en halvautomatisk pistol av merket Glock 9 mm og en pumpehagle av merket Benelli) med tilhørende ammunisjon. Videre vil det bli nedlagt påstand om inndragning av gjenstander brukt under tilvirkningen av bomben som omhandlet under tiltalens post I, og klær/utstyr mv. brukt under utøvelsen av de i post I og II beskrevne handlinger. Eventuelle krav om erstatning/oppreisning fra etterlatte og fornærmede vil bli fremsatt av bistandsadvokatene, jf. straffeprosessloven § 428 og samme lov § 264 b annet ledd. Slik saken er opplyst på tiltaletidspunktet er det ikke grunnlag for påstand om ordinær straff, jf. straffeloven § 44 første ledd. Påtalemyndigheten tar et uttrykkelig forbehold om at det likevel under hovedforhandlingen kan bli nedlagt påstand om fengselsstraff eller forvaring med tidsramme på 21 år, basert på den totale bevisføring i retten, hvilket tiltalte og forsvarerne må forberede seg på. I så fall kommer straffeloven § 62 til anvendelse.

Tiltalen er tatt ut etter riksadvokatens ordre.

Oslo statsadvokatembeter, 5. mars 2012

Svein Holden, Inga Bejer Engh

UTØYA 22. JULI 2011: Det oppstod panikk og dødsangst hos barn, ungdom og voksne under skytingen på Utøya, heter det i tiltalebeslutningen mot Anders Behring Breivik, som ble lagt fram i dag. Foto: Adrian Øhrn Johansen / Dagbladet
UTØYA 22. JULI 2011: Det oppstod panikk og dødsangst hos barn, ungdom og voksne under skytingen på Utøya, heter det i tiltalebeslutningen mot Anders Behring Breivik, som ble lagt fram i dag. Foto: Adrian Øhrn Johansen / Dagbladet Vis mer