Her er Treholt-klagen mot Busch og Qvigstad

Sendt til Riksadvokaten og justisminister Knut Storberget i dag.

HABILITETSINNSIGELSE: Advokatkontoret Stabell sendte i dag en klage på Lasse Qvigstad og Tor-Aksel Busch. Treholt mener de er inhabile i hans sak. Foto: Dagbladet
HABILITETSINNSIGELSE: Advokatkontoret Stabell sendte i dag en klage på Lasse Qvigstad og Tor-Aksel Busch. Treholt mener de er inhabile i hans sak. Foto: DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||
(Dagbladet): I dag sendte Advokatfirmaet Stabell & Co, på vegne av Arne Treholt, den formelle habilitetsinnsigelsen mot førstestatsadvokat Lasse Qvigstad og riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Klagen er sendt til Riksadvokaten med kopi til justisminister Knut Storberget og førstestatsadvokat Lasse Qvigstad.

Qvigstad og Busch utgjorde aktoratet mot Treholt under spionrettssaken mot ham på 80-tallet. Qvigstad behandler i dag også spørsmål rundt en eventuell gjenopptakelse av saken.

Etter de siste dagers påstander om falske bevis, fabrikering av bevis og ulovlig overvåking av Treholt, ønsker de at Busch og Qvigstad skal erklæres inhabile i den videre behandlingen av saken.

Begrunner I den tre sider lange klagen begrunner de klagen.

Les hele klagen her.

«De særlige forhold i saken nå, er at det er reist underbygde påstander om at ett sentralt bevis (pengebeviset) som faktisk kom fra politiet (POT) den gang, og som nettopp Busch og Qvigstad fremla i retten, er forfalskninger. Det kan derfor, i ettertid, reises spørsmål om ikke påtalemyndigheten den gang, før og under hovedforhandling, selv burde ha stilt spørsmål ved bevisets ekthet og foretatt undersøkelser for å avdekke dette.», heter det i klagen.

- Ingen tillit «Det kan for det andre reises spørsmål ved om Busch og Qvigstad etter domfellelsen av Treholt har håndtert påstander om forfalskning av pengebeviset på en tillitsvekkende måte.», heter det videre.

Arne Treholt har ingen tillit til Qvigstad og Busch kommer det fram i klagen.

- Treholt ønsker ikke at de skal delta i vurderingen av påstandene om falske bevis eller at de skal ta stilling til en eventuell gjenopptakelse av saken, sier advokat Harald Stabell til Dagbladet.

Kan havne på kongens bord Nå blir det trolig opp til justisminister Knut Storberget å avgjøre Busch og Qvigstads habilitet i saken. Dersom riksadvokat Busch erklæres inhabil, faller Riksadvokatens kontrollerende rolle i påtalemyndigheten bort. Dersom det skjer vil saken havne hos justisministeren , som da vil måtte utnevne en setteriksadvokat for saken.

HABIL? Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad. Foto: Gorm K. Gaare
HABIL? Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad. Foto: Gorm K. Gaare Vis mer

Denne utnevnelsen må i så fall gjøres av Kongen i statsråd.

Justisministeren avventer Busch sitt svar før han foretar seg noe.

- Vi har mottatt en kopi av habilitetsinnsigelsen, men gangen i prosessen er slik at Justisdepartementet ikke foretar seg noe før innsigelsen er ferdig behandlet hos riksadvokaten, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Lorange til NTB.

Både Busch og Qvigstad har tidligere uttrykt at de ikke anser seg selv som inhabile i saken.

HABIL? Riksadvokat Tor-Aksel Busch. Foto: Sveinung Uddu Ystad
HABIL? Riksadvokat Tor-Aksel Busch. Foto: Sveinung Uddu Ystad Vis mer