Her er verstingene

De fleste selskapene i dette utvalget har gjort seg skyldige i miljøovertredelser, og derfor blitt utelukket av det svenske pensjonsfondet, «Sjunde AP-fonden». Norges oljefond fortsetter imidlertid å plassere aksjer i selskapene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

 Formosa Plastics Corp, Taiwan

Har dokumentert dumpet 3000 tonn kvikksølvforgiftet avfall i Kambodsja. Avfallet ble merket «polyester chips». I fraktpapirene ble giften angitt som «cement cake». Både havnearbeidere og andre døde. Selskapet har erkjent. Brudd mot Basel-konvensjonen om kontroll av grenseoverskridende transporter og godkjent behandling av farlig avfall. Svartelistet av 7. AP-fondet.

Oljefondets investering: 26 millioner kroner

 Sumitomo-konsernet, Japan

Etter en ulykke på selskapets atomkraftverk i Tokaimura i Japan, lekket betydelige mengder radioaktivt materiale ut i atmosfæren, innbyggerne ble evakuert og to medarbeidere døde. Felt av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) for brudd mot konvensjonen om kjernesikkerhet. Svartelistet av 7. AP-fondet.

Oljefondets investering: 708 millioner kroner

 TotalFinaElf, Frankrike

Brudd mot konvensjonen om bevaring av det marine miljøet i Nord-Atlanterhavet gjennom sikkerhetsforsømmelser som førte til et utslipp på 10000 tonn råolje utenfor Englands kyst i desember 1999. FN assosierer for øvrig TotalFinaElf med tvangsarbeid og brudd på menneskerettighetene i forbindelse med utbyggingen av en gassrørledning i Burma. Svartelistet av 7. AP-fondet.

Oljefondets investering: 2178 millioner kroner

 BP Amoco, England

Dømt for illegalt å ha dumpet farlig avfall i Alaska.

Oljefondets investering: 4244 millioner kroner

 Unilever, Nederland

Datterselskapet Hindustan har dumpet farlig avfall. Svartelistet av 7. AP-fondet.

Oljefondets investering: 419 millioner kroner

 Texaco, USA

Selskapet har erkjent å ha dumpet oljekontaminert vann i Dominica-kanalen i Los Angeles. For øvrig assosieres selskapet med tvangsarbeid og brudd på menneskerettighetene i Burma. Fusjonerte i fjor høst med Chevron. Svartelistet av 7. AP-fondet.

Oljefondets investering i Chevron: 628 millioner kroner

 Petrobras, Brasil

Det brasilianske oljeselskapet har en oppsiktsvekkende «cv»:

 • August 1998: Oljeulykke utenfor Sco Paulo med utslipp på 15000 liter olje.
 • Mars 1998: Eksplosjon på Petrobras-eide Petroflex i Rio de Janeiro. Fire personer skadet.
 • Juni 1998: En av selskapets fabrikker eksploderte.
 • Desember 1998: En brann i selskapets oljeraffineri i Gabriel Passos drepte tre medarbeidere.
 • April 1999: En ødelagt rørledning slapp ut olje nær kystbuen Sco Sebastico.
 • August 1999: Nok en rørledning gikk i stykker og slapp ut 50000 liter olje nær kysten.
 • Januar 2000: Selskapet slapp ut hele 1,3 millioner liter olje i Guanabara-bukta ved Rio de Janeiro.
 • Juli 2000: Utslipp av fire millioner liter olje i Iquacu-elva i Parana-regionen.
 • Januar 2002: To medarbeidere ble drept av en brann på en offshoreplattform
 • Februar 2001: Utslipp av 50000 liter dieselolje.
 • Mars 2001: Eksplosjoner på offshoreplattform og ti medarbeidere omkom.

Svartelistet av 7. AP-fondet.

Oljefondets investering: 109 millioner kroner

 Exxon, USA

USAs høyeste domstol avslo i 2000 selskapets klage på en bot på fem milliarder dollar for Exxon Valdez-ulykken i 1989. Svartelistet av 7. AP-fondet.

Oljefondets investering: 1,8 milliarder kroner

 UPM Kymmene, Finland

En av verdens største produsenter av papir og treprodukter, og ifølge Regnskogsfondet medansvarlig for omfattende rasering av regnskog. Kjøper papirmasse av selskapet APRIL, hvis datterselskap RAPP er verdens største papirmasseprodusent. RAPP selger papirmasse til blant annet Kymmenes papirfabrikk i Changsu i Kina. Fram til år 2000 kom all papirmassen fra APRIL fra ødelagt regnskog.

I 2001 stammet 80 prosent av papiret fra rasert regnskog.

Selskapet har bebudet at ytterligere 147000 hektar regnskog vil hogges de neste seks åra. Verdens Naturfond (WWF) konkluderte i fjor med at RAPP hadde drevet ulovlig flatehogst i et indonesisk skogsområde, kjent som et av de biologisk rikeste i verden. Ifølge Nytt fra Regnskogsfondets kommende utgave, må også PT Citra Palu Mineral og Aracruz Celulose, der Erling Lorentzen er medeier, føres opp på lista over selskaper som har bidratt til å rasere regnskogen. Rio Tinto eier 90 prosent av aksjene i PT Citra.

Oljefondets investeringer i Kymmene, Aracruz og Rio Tinto: Henholdsvis 191 og 392 millioner kroner

 Monsanto, USA

En av verdens største PCB-produsenter. Selskapet ble i februar dømt for å ha forurenset byen Anniston i Alabama. Oslo kommune bebudet i fjor et søksmål mot Monsanto og tyske Bayer for PCB-forgiftning av sjøbunnen i havnebassenget.

Oljefondets investering i Monstanto og Bayer: henholdsvis 436 og 26 millioner kroner

 EON, Tyskland

Den tyske energigiganten har økonomiske interesser i kjøp av atombrensel, og har offentlig oppfordret storskalaproduksjon av atombrensel ved det engelske Sellafield-anlegget, som forurenser den norske kysten.

Oljefondets investering: 400 millioner kroner

Kilder: CaringCompany AB, Sjunde AP-fonden, Nytt fra Regnskogsfondet, NorWatch, Norges Bank.

OLJESØL: En liten gutt ved Guanabara-bukta i Brasil kikker på ei strand som er fullstendig ødelagt av oljelekkasjer. 1,3 millioner råolje rant ut i bukta i 2000. Norge har investert 109 millioner kroner i selskapet som var ansvarlig - Petrobas.