KREVER FULL GRANSKING: Rødt-leder Torstein Dahle ser svært alvorlig på avsløringene om overvåking av statsministeren, og krever full gransking av både Forsvarets sikkerhetstjeneste og Forsvarsdepartementet.  Foto: Kyrre Lien / SCANPIX .
KREVER FULL GRANSKING: Rødt-leder Torstein Dahle ser svært alvorlig på avsløringene om overvåking av statsministeren, og krever full gransking av både Forsvarets sikkerhetstjeneste og Forsvarsdepartementet. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX .Vis mer

- Her har forsvarsdepartementet vært naive

Rødt-lederen er skeptisk til om EOS-utvalget har gjort jobben sin.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet.no:) Rødt-leder Torstein Dahle har selv levd med overvåking i flere år, og reagerer kraftig på gårsdagens avsløringer om at både statsminister og framtrendede regjeringsmedlemmer kan ha blitt overvåket av Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST).

- At Norges statsminister kan ha blitt overvåket er veldig alvorlig. Dette er en svært stygg sak, og det er veldig alvorlig at det ikke er blitt oppdaget før, sier Torstein Dahle til Dagbladet.

Siv: - Veldig alvorlig
Også Frp-leder Siv Jensen karakteriserer avsløringene som alvorlig.

- Dette kan være en veldig alvorlig sak, men nettopp derfor vil jeg være avventende før en har funnet ut av hva som har skjedd. Jeg har ikke lyst til å spekulere i det før jeg vet noe mer. Jeg har derfor ikke lyst til å bidra til noen spekulasjoner, sier Frps leder Siv Jensen.

- Er EOS-utvalget til å stole på?
Torstein Dahle finner det svært merkelig at EOS-utvalget, som er Stortingets kontrollorgan av de hemmelige tjenestene, ikke fant noe av interesse da de besøkte FOST på Jørstadmoen i 2007.

- De sier i sin egen rapport at de foretok en inspeksjon på Jørstadmoen i 2007, uten å finne noe alarmerende. Når utvalget besøker en avdeling og ikke finner «grunnlag for at utvalet skulle følgje opp noko», og den samme avdelingen to år senere blir etterforsket for ulovlig overvåking — da er det grunn til å stille en del store spørsmål ved hvor grundig EOS-utvalget arbeider, og om utvalgets rapporter og undersøkelser er til å stole på, sier Torstein Dahle.

Flere bekymringsmeldinger
EOS-utvalget har i vinter gransket flere bekymringsmeldinger om at tjenesten kan ha gjennomført ulovlig overvåkning av norske borgere.

I EOS-utvalgets årsrapport for 2008 heter det blant annet:

«Utvalget har i 2008 undersøkt tre saker som er behandlet av den operative sikkerhetsavdelingen i FSA (nå FOST, red. anm.)
Utvalget ble først orientert om sakene i et møte med NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet, red.anm), som bl.a. på grunnlag av mottatt informasjon hadde uttrykt bekymring over avdelingens arbeidsmetoder i et brev til Forsvarsdepartementet. Karakteren av de forholdene som ble beskrevet av NSM tilsa at det burde iverksettes en undersøkelse som sikret tillit til uavhengighet og objektivitet.

På spørsmål til Forsvarsdepartementet om hvordan saken ble behandlet, fikk utvalget til svar at det ikke pågikk noen organisert undersøkelse av sakene, men at departementet hadde bedt om en skriftlig redegjørelse fra forsvarssjefen som grunnlag for å vurdere behovet for nærmere undersøkelser. Utvalget fant det i den situasjonen riktig selv å gå inn i saken, uten å avvente eventuelle undersøkelser i departementets regi. Departementet ble orientert om dette.»

Dette betyr at EOS-utvalget på eget initiativ gjorde sine undersøkelser av FOST.

PST meldte fra om komkrete episoder
Etter det Dagbladet.no erfarer var både den daværende direktøren i Nasjonal sikkerhetsmyndighet og sjef Jørn Holme i Politiets sikkerhetstjeneste involvert da de to tjenestene i samråd varslet granskerne i EOS-utvalget om flere forhold de syntes var påfallende i Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST).

ALVORLIG: Frp-formann Siv Jensen reagerer. Foto: Knut Falch / SCANPIX
ALVORLIG: Frp-formann Siv Jensen reagerer. Foto: Knut Falch / SCANPIX Vis mer

Flere konkrete episoder er meldt inn til EOS-utvalget fra NSM og PSTs side, får Dagbladet.no opplyst. Kilder i miljøet forteller at både PST og NSM har undret seg over blant annet henvendelser om bistand fra FOST som indikerte at tjenesten hadde langt videre fullmakter enn det som har vært kjent for de tre samarbeidende tjenestene. Samtidig framstår FOST som mye mer isolert enn for eksempel E-tjenesten, som i betydelig større grad enn FOST har kontakt med PST.

- Vi er ute og inspiserer Forsvarets sikkerhetstjeneste på Jørstadmoen flere ganger i året, bekrefter et utvalgsmedlem i EOS.

- Naivt av departementet
Torstein Dahle stiller også spørsmål ved Forsvarsdepartementets kontroll over sikkerhetstjenesten  - som etter instruksen skal stå under direkte kontroll av departementet.

- Her kan det se ut som forsvarsdepartementet har vært naive, og det har de ikke lov å være. her må søkelyset også rettes mot departementet, sier Dahle, og understreker at det er svært viktig å få gransket alle sider av denne saken.

- Er du overrasket over at den norske regjeringen kan ha blitt overvåket?

- Nei, det er jeg ikke. Vi vet at det skjer mer overvåking enn det vi får høre om - også politisk, men det er ekstra alvorlig når det skjer med statsministeren og regjeringen. Det er svært viktig at dette blir avdekket, og denne saken må nå rulles opp i full bredde, sier Torstein Dahle.