Her kan borgerlig samling sprekke

Sakene som Siv og Erna er rykende uenige om står i kø.

VIL STYRE: Erna Solberg og Siv Jensen er i likhet med de andre borgerlige partilederne enige om at de vil fjerne Jens Stoltenberg og de rødgrønne. Men partiprogrammene viser at de er sterkt uenige om mye. Her fra partilederdebatt i TV 2 studio ved Stortinget. Foto : John T. Pedersen / Dagbladet
VIL STYRE: Erna Solberg og Siv Jensen er i likhet med de andre borgerlige partilederne enige om at de vil fjerne Jens Stoltenberg og de rødgrønne. Men partiprogrammene viser at de er sterkt uenige om mye. Her fra partilederdebatt i TV 2 studio ved Stortinget. Foto : John T. Pedersen / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Pengebruk, oljeboring, tigging og asylpolitikk er bare noen av sakene de borgerlige er rykende uenige om.

Landsmøtevåren er over, og partiene har blankpusset partiprofilen og vedtatt politikken de skal kapre velgere på. Dermed har splittelsene mellom Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet blitt tydelige.

Møtes til samtaler Denne uka møtes Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide for å snakke ut og snakke seg sammen igjen.

Samarbeidsklimaet er ikke det aller beste etter helgas landsmøte i Fremskrittspartiet, der kritikken haglet mot samarbeidspartnerne. I forrige uke anklaget Siv Jensen Erna Solberg for å unnlate å flagge hva hun vil utrette som statsminister, og at Høyre var tafatte i Bondevik II-regjeringen.

Tålegrense Hittil har Erna Solberg, Trine Skei Grande, Knut Arild Hareide og Siv Jensen forsøkt å vise raushet overfor skyts fra hverandres leire. Kilder i de fire partiene legger vekt på at det må være lov å markere egne standpunkter i kjernesakene, og at det må være stor takhøyde for innbyrdes kritikk.

Det finnes likevel en tålegrense for når samarbeidsklimaet forgiftes så sterkt at det svekker mulighetene for politiske løsninger. Og viktigere en høylytt retorikk er avstand i politiske saker.

Her er sakene som splitter de fire partiene som vil kaste Jens:

Pengebruk Både KrF, Venstre og Høyre vil beholde handlingsregelen for pengebruk. Frp vil skille mellom drift og forbruk og bruke oljepenger utenfor handlingsregelen og statsbudsjettet til investeringer i vei og bane i egne statlige selskaper. Høyre er på gli, og sier seg villig til å endre handlingsregelen. De vil bruke mer penger til vekstfremmende tiltak, som skattelette.

Uenigheten i synet på pengebruk har vært det viktigste argumentet mot regjeringssamarbeid mellom Høyre og Frp i mange år. Enighet om økonomistyringen er avgjørende for om partiene klarer å styre sammen.

Asyl og innvandring Frp går til valg på en tøff innvandrings- og asylpolitikk. Partiet mener blant annet at dagens asylordning, der asylsøkerne søker asyl i Norge, «bør vurderes og endres» til at asylantene søker fra utlandet, for eksempel flyktningleirer. Venstre vil at dagens asylmottak skal drives etter et «integrering fra første dag»-prinsipp, der asylsøkerne gis mulighet til å jobbe, lære språk og å bli en del av lokalsamfunnet. Venstre vil blant annet grunnlovsfeste retten til asyl og øke kvoten FN-flyktninger.

Både Venstre og KrF vil øke de såkalte asylbarnas mulighet til å få opphold i Norge. Høyre vil føre en konsekvent linje, som fører til at færre grunnløse asylsøkere kommer til Norge. Samtidig vil partiet øke antall kvoteflyktninger «hvis situasjonen tilsier det».

Klima Frp og Høyre er for oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Venstre og KrF er imot. Verken Venstre eller KrF kan sitte i en regjering som åpner for oljeutvinning i de sårbare områdene. Frp vil ikke sette et tak på nasjonale CO2-utslipp og er «skeptisk til ukritisk bruk av føre-var-prinsippet». Høyre, Venstre og KrF anerkjenner alle FNs klimapanel og menneskeskapte klimaendringer fullt ut. Venstre og KrF ønsker å erstatte fossil energi med ny, fornybar energi på flere sentrale områder og kutte CO2-utslippene i tråd med FNs anbefalinger.

Tigging Høyre og Frp er på kollisjonskurs med Venstre og KrF i den betente tiggersaken. Erna Solberg og Siv Jensen vil innføre totalforbud mot tigging så raskt det lar seg gjøre, mens Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide mener kriminalisering er en altfor enkel løsning på et sammensatt problem.

Vin i butikk Frp og Venstre vil tillate vin solgt over disk i matbutikker. Høyre begrenser seg til steder der det ikke finnes polutsalg. For KrF er alkoholsalg utenfor polet helt uaktuelt. — Jeg ser ikke for meg at KrF vil sitte i en regjering som foretar store liberaliseringer av alkoholpolitikken, som for eksempel salg av vin i butikk, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til Vårt Land nylig.

Eggdonasjon Frp er for både eggdonasjon og sæddonasjon, så lenge det er mulig å påvise én biologisk mor og én biologisk far. Også Venstre vil tillate eggdonasjon, men etter dagens retningslinjer for sæddonasjon. Høyre er imot eggdonasjon, men er for dagens ordning med sæddonasjon. KrF befinner seg på den helt andre sida og vil fjerne dagens tilbud om sæddonasjon til barnløse.

Sykehus Frp vil ha stykkprisfinansiering i sykehusene, dvs. at pengene følger den enkelte pasient til et privat eller offentlig tilbud. Høyre, Venstre og KrF ønsker seg sterkere politisk styring over prioriteringene ved sykehusene gjennom en nasjonal helseplan vedtatt på Stortinget. I tillegg vil de tre partiene fjerne de regionale helseforetakene.

Pensjon Frp har hele tida stått helt alene på sidelinja av pensjonforlikene som er inngått i Stortinget, og er motstander av det de mener er store og urettferdige kutt i framtidige pensjonsutbetalinger.

Bistand Frp vil kutte kraftig i bistanden til verdens fattigste, mens KrF vil øke den.

Bompenger Frp er mot bompenger og vil finansiere veiutbygging med oljepenger utenfor handlingsregelen, i egne selskaper. De andre partiene ser bompengefinansiering som en nødvendighet, og vil dessuten finansiere veiprosjekter gjennom offentlig/privat samarbeid, såkalt OPS-finansiering.