Her kan du møte ulv i Norge

I Norge i dag finnes det fem reproduserende ulvefamilier og noen få enkeltindivider som opererer alene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ulven taper uansett

Bare to av de fem norske flokkene lever innenfor det området som Direktoratet for naturforvaltning vil foreslå som ulveareal; fra Elverum og sørover til og med Østfold, øst for Glomma. Dette er til sammen 15- 20 ulver. Livet til de øvrige vil - slik saken står i dag - henge i en tynn tråd, kanskje allerede fra sommeren av.

Østfold

  • I Østfold har vi Halden-flokken, trolig på sju- åtte dyr. Den opererer like mye på svensk som på norsk side.
  • I samme fylke, på vestsida av Glomma, etablerte det seg sist vinter et ulvepar som ynglet sitt første valpekull i år. En av ulvene fra kullet ble påkjørt og drept for tre uker siden i Våler kommune, hjertet i flokkens revir. Flokken er nå på fem- seks dyr.

Akershus

  • I Nes- og Aurskog-traktene øst i Akershus og over i det sørlige Hedmark på grensa mot Sverige og Värmland, opererer en ulveflokk på anslagsvis fem- sju dyr. Denne har revir her på tredje året.

Hedmark

  • Lenger nord i Hedmark finner vi en flokk øst for Glomma, med revirkjerne i Rendalen. Statsråd Guro Fjellangers fellingstillatelse på et skadedyr, spesifisert til innmark, er nå gått ut. Flokken er trolig på ca. 11- 12 dyr, og reproduserer for tredje året på rad. Ett dyr fra denne flokken ble påkjørt og drept av toget i mars i år.
  • I samme region nord i Hedmark, vest for Glomma, holder det kjente ulveparet i Stor-Elvdal til. De to ulvene ble dødsdømt av statsråd Fjellanger i vinter, men namsretten stoppet jakta. Paret fikk valper i vår, og teller nå minimum tre, maksimum seks dyr. Deres skjebne avgjøres av Oslo byrett.
  • I Hedmark fins det to- tre streifdyr i Finnskog-regionen. I Romsdalen streifet en ulv tidlig i vår. Dyret er sporløst forsvunnet.

Agder

  • I øyeblikket vandrer en radiomerket ulv i det nordlige Vest-Agder.

Finnmark

  • I Finnmark opptrer årlig streifdyr. Her i tamreinområdene skal det ikke etableres ulv.

Målsetting


  • Antall norske eller norsk-svenske ulver er dermed oppe i 30- 40. Svenskene har minst 30 dyr. Ulvetellinger til vinteren vil avklare den eksakte bestandstørrelsen, som i dag anslås til ca. 60- 70 ulver.

  • Målsettinga for ulven vedtatt av Stortinget høsten 1996 er at vi sammen med svenskene skal sikre en stamme på minst åtte- ti familiegrupper. Tallet er i øyeblikket seks.