SSB, Christine Meyer, Siv Jensen

Her kan du selv se hvordan rapporten ble redigert

Hva skjedde egentlig i tida før publisering av «Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100»?