Her kommer de nye veiene

6 920 millioner kroner øremerket til nytt. Vedlikehold bare til «økning i etterslep».

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||
(Dagbladet): Vei og jernbane er budsjettvinnere med 2,8 milliarder kroner - 2 800 millioner - mer å bygge og reparere for i 2011.

Samferdselsbudsjettet blir økt med 10,6 prosent til 29,4 milliarder kroner.

Jernbanen får 11,5 milliarder, som er 13,4 prosent mer enn i år.

Av 15,1 milliarder til veitrafikken, går en milliard til å sikre rasfarlige strekninger. Resten blir delt på vedlikehold og nyinvesteringer.

1 000 kilometer ny asfalt Riksveiene får 1 000 kilometer ny asfalt neste år, og pengene til vedlikehold er nok til å stanse veksten i etterslepet i vedlikeholdet, er ordene samferdselminister Magnhild Meltveit Kleppa selv bruker i skrytebeskrivelsen  av eget budsjett.

Ergo erkjenner samferdselsministeren at veifarende fortsatt må slite med gammelt etterslep av humper og dumper.

Her er de største planlagte nyprosjektene for 2011 i 100-millioners klassen - med ulike forbehold om bompengefinansiering i tillegg for flere:

E18 Sydhavna (Sjursøya) i Oslo - adkomstvei ny godsterminal
E134 Skjold - Solheim i Rogaland
Riksvei 7 Sokna - Ørgenvika i Buskerud
E6 Oppdal sentrum i Sør-Trøndelag
E105 Storskog - Hesseng i Finnmark
Riksvei 2 Kongsvinger - Slomarka i Hedmark
E18 Gulli - Langåker i Vestfold
E39 Astad - Knutset i Møre og Romsdal
E16 Fønhus - Bagn i Oppland

Store prosjekter på rasfarlige strekninger: Riksvei 13 Tysdalsvatnet i Rogaland. E10 Solbjørnneset — Hamnøy i Nordland E136 Vågstrandtunnelen i Møre og Romsdal (forusetning: bompenger) Riksvei 80 Løding — Vikan i Nordland (forusetning: bompenger) E39 Hjartåberga i Møre og Romsdal Riksvei 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal (tunnel) Riksvei 13 Øvre Granvin — Voss skal videreføres
Og her kommer strekningene det skjer noe i 2011 i ditt fylke - med individuelle forhold om bompenger og andre betingelser:

Østfold: E18 svenskegrensa - Oslo: bl.a. fullføring Krosby - Knapstad, start Melleby - Mysen og gang- og sykkelveier.

Akershus: E6 Gardermoen - Kolomoen, Hedmark: bl. a. sluttføring 10 kilometer Hovinmoen — Dal og 13 kilometer Skaberud — Kolomoen.
700 millioner kroner er ført opp til Dal - Minnesund og Skaberudkrysset. Prosjektet omfatter andre etappe av den planlagte utbyggingen av eksisterende tofelts vei til firefelts vei mellom Gardermoen og Kolomoen. 19 kilometer  Dal — Minnesund skal utbedres. To kilometer ved Skaberudkrysset i Hedmark (Labbdalen N — Skaberud) inngår i planene.
Nytt løp i Eidsvolltunnelene, utvidelse av Julsrud og Minnesund bruer og en rekke andre brukonstruksjoner inngår også i prosjektet.

E18: midtrekkverk mellom Ringnes og Mastemyr, gang- og sykkelveier mellom Nygårdskrysset og Vinterbru, planlegging Retvedt — Vinterbru.

Riksvei 22 Lillestrøm — Fetsund.
Riksvei 163 Grorud — Lørenskog: gang- og sykkelvei.

Oslo: Riksvei 150 Ulvensplitten - Sinsen: 535 millioner kroner bevilges for 2011 - under forutsetning av at bompengeselskapet bidrar med  325 millioner.
Hele prosjektet er beregnet til  3,5 milliarder kroner og omfatter nytt hovedvei- og lokalveisystem i området. Ring 3 skal legges i tunnel mellom Økern og Sinsen (Lørentunnelen), Østre Aker vei legges i tunnel forbi Økern (Økerntunnelen). Prosjektet omfatter også ny hovedrute for gang- og sykkelvei mellom Ulven og Sinsen. I tillegg skal Økern T-banestasjon ferdigutvikles til et viktig kollektivknutepunkt. Hele prosjektet vil være åpnet for trafikk i 2013.

E18 Bjørvika-prosjektet: videreføres, startet sommeren 2005. Tunnelen under Bjørvika og Bispevika ble åpnet for østgående trafikk i april 2010 og for vestgående trafikk i september 2010. Hele prosjektet vil etter planen stå ferdig i 2013/2014.

E18 Sydhavna (Sjursøya): adkomstvei til ny godsterminal, anleggsstart høsten 2011, trafikk i 2013. Prosjektet omfatter bygging av nytt kryss på E18 Mosseveien med  rundkjøring. Fra krysset skal det bygges ny bru ned til havna. I tillegg skal Mosseveien utvides på en om lag 900 meter lang strekning for å få plass til kollektivfelt i begge retninger. Også gang- og sykkelveier inngår også i prosjektet.

E18: starte byggingen av gang- og sykkelveier langs mellom Fiskevollbukta og Ulvøya bru.

E6: videreføre trafikksikkerhetstiltakene mellom Ryen og Teisen. Kollektivfelt ved Klemetsrud.

Hedmark: E6 Kolomoen - Gardermoen: fullføring av arbeider som er i gang. Nye prosjekter: andre etappe av utbygging av eksisterende tofelts vei til firefelts vei mellom Gardermoen og Kolomoen.To kilometer ny vei ved Skaberudkrysset (Labbdalen N — Skaberud) Nytt løp i Eidsvolltunnelene og utvidelse av Julsrud og Minnesund bruer og en rekke andre brukonstruksjoner inngår også i prosjektet.

Riksvei 3 Kolomoen — Ullsberg.

Riksvei 2 Kongsvinger - Kløfta: start hvis enighet om bompenger, trafikksikring Lier - Magnormoen blir videreført.

Oppland: E6: oppstart Øyer — Tretten (oppstart Ringebu - Otta 2013)
E16: Filefjell:  videreføring strekningen Eidsbru — Varpe bru (planlagt åpnet for trafikk i oktober 2011). Anleggsstart på delstrekningen Smedalsosen — Maristova — Borlaug i Sogn og Fjordane. Mulig anleggsstart Fønhus — Bagn i 2011 hvis enighet om bompenger.
E 136: trafikksikringstiltak og bygging av gang- og sykkelveier for hele strekningen Dombås - Ålesund.

Buskerud: Riksvei 7 Hønefoss — Brimnes: Sokna - Ørgenvika og Ramsrud — Kjeldsbergsvingene, midtrekkverk Flå, Nes og Kjerringvika.
Riksvei 52 Gol - Borlaug
E134: midtrekkverk Langebru - Skjøl.
E16: midtrekkverk Sollihøgda og Skaret.

Vestfold: E18: oppstart firefelt Gulli — Langåker, 9,5 kilometer firefelt Larvik - Porsgrunn.

Telemark: E18: 9,5 kilometer firefelt Larvik - Porsgrunn., ombygging av Åbykrysset.
E134: prosjektering Gvammen — Århus (planlagt start 2012/13).

Aust-Agder: E18: midtrekkverk Bie - Frivoll.
Riksvei 9: fullføring Tveit — Krokå i Setesdal (åpning oktober).

Vest-Agder:
E39: fullføring Vigeland — Osestad (åpning november 2011). Videreføring midtrekkverk og tosidig forbikjøringsfelt ved Søgne.

Rogaland: Riksvei 510 Solasplitten: fullføring av fire kilometer tofelts vei med midtrekkverk  Stavanger lufthamn Sola - Risavika (åpning høsten 2012).
E39: 2,2 kilometer Stangeland — Sandved.
Riksvei 13 Osberg: utbedring Kilane - Osberg, rassikring Suldal.
Riksvei 13 Tysdalsvatnet: Vatne — Skreppeneset: bygging av 3,5 kilometer tunnel og 1,6 kilometer ny vei i dagen.
E134: kryss Førrebotn/Furretjørn og riksvei 47 Bøkrysset/Norheim — Bøkrysset. Utbedring av Austmannalitunnelen på Haukeli.

Hordaland: E39 over Stord: Børtveit kraftstasjon - Steinanesestunnelen pluss 2,2 kilometer ved Engevik.
E39 Vågsbotn — Hylkje:1,7 kilometer ved Vågsbotn.
E39 Svegatjørn — Rådal: prosjektering.
Riksvei 7/riksvei 13: vidererføring Hardangerbrua (åpning 2013).
Vossapakka:  Riksvei 13 Øvre Granvin — Voss grense Granvin og Voss kommuner. 5,2 kilometer ny vei.
Riksvei 13 Mønshaug — Palmafoss i Voss kommune, 3,5 kilometer ny vei. Omlegging av E16 forbi Voss sentrum.
Riksvei 13 Odda.
Riksvei 16: Omlegging E16 ved Skulstadmo.

Sogn og Fjordane: E 39 Torvund - Teigen: 5,5 kilometer i Høyanger.
E39 Lavik ferjekai.
E39 Farsund — Kusslid: fullføring gang- og sykkelvei.
E39 Anda ferjekai.
E39 Kvivsvegen: videreføring 17 kilometer ny vei fra Grodås i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane til Geitvika i Volda kommune i Møre og Romsdal og om lag 3 kilometer sideveier og 1,5 kilometer gang- og sykkelvei (åpning høsten 2012).
E16: omlegging 11 kilometer Smedalsosen — Maristova — Borlaug, utbedring Seltun — Stuvane i Lærdal.
Riksvei 15 Otta — Måløy.
Riksvei 13 Goteviki.

Møre og Romsdal E39 Kvivsvegen.
E 39 Hjartåberga.
E39 i  Ørsta sentrum.
E39 Festøy ferjekai.
E39 Knutset — Høgset.
E39 Renndalen - Staurset.
E136 Dombås — Ålesund med tilknytningsveier.
Riksvei 70 Oppdal - Kristiansund.

Sør-Trøndelag E39: ferdigstilling Renndalen — Staurset.
E6: anleggsstart i Oppdal sentrum, midtrekkverk Hagen - Gyllan, 2,3 kilometer Sentervegen - Tonstad, sør for Trondheim. Nytt Tillerkryss, Nordre avlastningsvei, Nidelv bru — Grillstad i Trondheim.
Riksvei 3: Nåverdals bru.

Nord-Trøndelag E6: videreføring Værnes - Kvithamar og Harran - Nes bru, mistrekkverk Smemarka.

Nordland E6:Nord-Trøndelag grense — Fauske, med tilknytningsveier.
E6:Bru over Rombakken — Hålogalandsbrua.
E10 Solbjørnneset - Hamnøy: 4,4 kilometer rassikring/tunnel.
Utbedringer av ferjekaier: riksvei 80 Moskenes, riksvei 85 Lødingen.

Troms Tromsøpakke 2: tilbakebetaling lån Langnestunnelen, riksvei 862.
Kollektivtransport: 431,1 millioner.

Finnmark: E6: utbedring av 9,3 kilometer Møllnes — Kvenvik — Hjemmeluft i Alta kommune.
E105 Storskog - Hesseng: fullføring Skjåholmen bru og Kargnes bru i Kvalsund kommune, videreføring av oppgradering av veisystemet i Hammerfest sentrum.
E69: sikring av et rasutsatt punkt ved Ytre Sortevik i Porsanger.