Her legges det ned

Norge er dårlig til å oppfylle FN-konvensjoner de selv har ivret for: I stedet for å styrke det psykiatriske behandlingstilbudet for flyktninger, blir det bygd ned.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Da Psykososialt senter for flyktninger i Oslo ble lagt ned ved årsskiftet, ble mange flyktninger uten egnet behandlingstilbud. Tanken var at senteret skulle innlemmes i et nytt nasjonalt kompetansesenter for traumer og vold. Men noen erstatning er ennå ikke kommet.

- Norge var selv forslagsstiller til en resolusjon 2001/62 ved FNs menneskerettighetskommisjon. Der ble det ble understreket at nasjonale lovsystemer skal sikre torturofre adekvat kompensasjon og passende sosial og medisinsk rehabilitering. Det å nedlegge et slikt tilbud, er ikke å arbeide for det å oppfylle konvensjonen, mener psykiater Sverre Varvin, som er leder for senteret.

Bygges ned

Varvin mener Norge må styrke tilbudet innen psykisk helse for flyktninger.

- Noen av pasientene har fått tilbud i allmennpsykiatrien, men kvaliteten av tilbudet og hvor omfattende det er, er uvisst, sier Varvin.

Han mener nedleggelsen av senteret er med på å bygge ned kompetansen og behandlingen av flyktninger med psykiske traumer.

Avdelingsdirektør i Helse- og medisinfaglig avdeling i Helse Øst, Kristin Lossius, sier at de er i gang med å bygge opp en regional funksjon i forhold til traumatiserte flyktninger på Aker Universitetssykehus. Den prosessen er i gang, og funksjonen skal ivareta det samme tilbudet som senteret ga - og særlig bidra til å øke kompetansen på dette området.

Redusert

Flyktninger med store psykiske problemer møter et psykiatrisk helsevesen som allerede har dårlig kapasitet. Døgnplassene i psykisk helsevern for voksne er redusert fra 7745 til 5301, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Oppholdstida i psykiatriske institusjoner er samtidig sunket fra 123 døgn til 45 døgn. Den korte behandlingstida gjør det vanskeligere å diagnostisere, mener Are Saastad, tillitsvalgt for de ansatte ved Gaustad sykehus.

Han er ikke overrasket over at mannen som er siktet for trikkedrapet i Oslo, ble skrevet ut etter fire dager.

- Man korter ned behandlingstida i psykiatrien for å spare penger. Resultatet er at vi ikke kan tilby en skikkelig behandling, sier Saastad. UTIT-->

GJØR MER: Psykiater Sverre Varvin, tidligere leder for Psykososialt senter for flyktninger, mener Norge burde gjøre mye mer for flyktninger med store psykiske problemer. <!--FOTO-->