Her møter Per Sandberg iransk fiskerinæring. Kan koste ham dyrt

- Dette er, så vidt jeg kan forstå, et brudd på reglene, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt etter Per Sandbergs møter i Iran. Nå planlegger Sandberg ny Iran-tur.

BRUDD PÅ KARANTENE?: Her møter Per Sandberg og Bahareh Letnes representanter for fiskerinæringen i Iran sammen med Letnes' bror Saeed Nasserabad (t.v.). Foto: Henning Lillegaard / Dagbladet
BRUDD PÅ KARANTENE?: Her møter Per Sandberg og Bahareh Letnes representanter for fiskerinæringen i Iran sammen med Letnes' bror Saeed Nasserabad (t.v.). Foto: Henning Lillegaard / DagbladetVis mer

Mandag var Per Sandberg på Litteraturhuset for å lansere sin nye bok sammen med kjæreste og medforfatter Bahareh Letnes. De to hadde nylig kommet hjem etter en tur til Iran, der de møtte iransk næringsliv.

- Jeg legger ikke skjul på at vi har vært i betydelige forretningsmøter, men ingen av dem har noe med hva jeg har jobbet med som fiskeriminister eller stortingsrepresentant i det hele tatt, sa Per Sandberg til pressen.

Etter at han gikk av som fiskeriminister i sommer, opprettet Per Sandberg et enkeltpersonforetak som blant annet skal jobbe med rådgivning og konsulentvirksomhet innenfor sjømatnæringen. Det utløste en karantene i henhold til karanteneloven.

«I karantenetida kan du ikke ta oppdrag eller delta i forhandlinger, møter, seminar eller kurs mv., i eget eller for andre selskap.», heter det i vedtaket fra karantenenemnda.

Også Letnes har et tilsvarende enkeltpersonforetak, som skal drive med import og eksport.

Sandberg: - Det er komplisert

Per Sandberg mener han likevel har sitt på det tørre.

- Karantenen gjelder på de saksområdene jeg har jobbet med som fiskeriminister. Det vi har gjort på studieturen nå, gjelder helt andre områder som verken regjeringa eller Stortinget har jobbet med, sier han til Dagbladet.

- Stemmer det ikke at dere også hadde møter med fiskerinæringa i Iran?

- Det er komplisert. Jeg har ikke sittet i møter og dosert ut av noe som jeg som fiskeriminister har gjort, eller planer regjeringen har om fiskeri og havbruk. Jeg har mottatt kunnskap fra næringa – ikke bare fra fiskerinæringa, det skal du tro meg på – og fiskerinæringa i Iran er ikke som fiskerinæringa i Norge, sier Sandberg.

Sandberg understreker at han heller ikke har benyttet seg av kunnskapen han har som nylig avgått fiskeriminister og medlem av regjeringa.

- ØNSKER MEG BARN: I forbindelse med lanseringen av sin felles bok «Fremmede makter har flyttet inn. Justismord og politisk drap» snakker Per Sandberg og Bahareh Letnes ut om planer for barn, ekteskap - og om sin nylige reise til Iran. Reporter: Tori Aarseth. Video Per Ervland / Dagbladet Vis mer Vis mer

- Vi har sittet på andre sida av bordet og mottatt kunnskap om ulike strukturer og forvaltning i Iran, sier han.

På boklanseringa ble det også kjent at Sandberg planlegger en ny tur til Iran, kanskje allerede i løpet av de neste ukene.

- Brudd på reglene

Professor Jan Fridthjof Bernt er uenig i Sandbergs tolkning av reglene.

- Jeg kan ikke se hvordan dette kan gå klar av karantenereglene, sier han til Dagbladet.

- Per Sandberg sier at han ikke diskuterte noe som var relevant for karantenen da han møtte representanter fra iransk fiskerinæring. Er det riktig at det da ikke er brudd på reglene?

- Det er ikke tilstrekkelig. Han skal ikke jobbe innenfor fagfeltet han har vært minister for, og heller ikke ha kontakt med personer innenfor feltet. Når han møter folk han bør holde seg unna i en profesjonell sammenheng, så har han et forklaringsproblem, sier Bernt.

Bernt mener også det har mindre å si at Sandberg mener de bare mottok informasjon.

- Dette handler ikke bare om taushetsplikt. Det er en enkel og firkantet regel fordi man ikke skal ha grunn til å frykte at han benytter posisjonen sin til å skaffe seg fordeler, sier Bernt.

- Dette er, så vidt jeg kan forstå, et brudd på reglene uansett, avslutter han.

Kan få mulkt

Nå må Sandberg forklare seg til karantenenemnda.

- Vi har skriftlig bedt ham om å gjøre rede for hvem han har møtt og hva som har vært innholdet i de møtene han har hatt, sa leder Hill-Marta Solberg i karantenenemnda til NRK i helga.

Til Dagbladet sier hun at hun avventer Sandbergs redegjørelse før hun vil kommentere ytterligere.

Ifølge karanteneloven kan nemnda ilegge flere typer sanksjoner, dersom de konkluderer med at Sandberg har brutt karantenen han er ilagt.

For det første kan Sandberg pålegges å stanse aktivitet som bryter med karantenen. Han kan også få dagsbøter dersom han ikke overholder fristen nemnda gir. Sandberg kan også få et overtredelsesgebyr, dersom nemnda mener at en eventuell overtredelse er forsettlig eller grovt uaktsom.

Som en konsekvens av karantenen, vil Sandberg beholde statsrådslønna si på 1,3 millioner kroner i året fram til 14. februar. Dersom nemnda kommer til at Sandberg i denne perioden skaffer seg inntekt ved å bryte karantenen, så kan hele eller deler av denne inntekten inndras.