Her pumper de opp gassen som revolusjonerer verdens energimarked

USA i ferd med å bli en av verdens største gassprodusenter. Og Statoil er med.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utvinningen av gass og olje fra skiferlag er i ferd med å snu opp ned på de amerikanske energiutsiktene. USA kan bli nettoeksportør av gass. - Alle de nye brønnene som bores i dette området, skal «frackes», sier Ben Shepperd og peker rundt i det paddeflate landskapet.
Presidenten i Permian Basin Petroleum Association snakker med journalister i duren fra en oljebrønn ved Highway 101 utenfor Midland, ikke langt fra grensen til New Mexico.

Mange tiår Han forklarer at vi står midt i hjertet av det største oljeproduserende området i Texas, The Permian Basin. Her pumpes én million fat olje opp av grunnen hver eneste dag. - Dere vil finne en firedel av landets oljerigger samlet her i Permian Basin. Det er et historisk område med lange oljetradisjoner. Etter at fracking-teknikken ble tatt i bruk, ser vi nå for oss at det er ressurser for mange tiår framover, sier Shepperd.
Kjente teknikker Fracking - eller hydraulisk frakturering der kjemikalier, sand og vann pumpes ned i grunnen - er den ene komponenten i den amerikanske energirevolusjonen. Den andre er horisontal boring der oljeselskapene fra en plattform kan bore i flere retninger. Både hydraulisk frakturering og horisontal boring er velkjente teknikker i oljebransjen. Men etter 2005 er teknikken effektivisert ved at teknikkene ble kombinert og at fraktureringen av den horisontale borestrengen skjer i etapper.

Mer effektivt - Vi bruker 30 intervaller på en 3.000 meter lang borestreng. Oppdelingen gir en mye mer effektiv frakturering og bedre kontroll på utvinningen. Det har gitt ny tilgang i områder der vi lenge har visst at det er hydrokarboner som vi ikke kunne nå.

Utvinningsgraden ligger på 5-15 prosent i skiferlagene. Vi tror det er mye å gå på ved å videreutvikle teknikken, sier Torstein Hole, som er sjef for Statoils landbaserte virksomhet i USA.

Brønner og arbeidsplasser Statoil har siden 2008 kjøpt seg inn i tre områder i USA der olje og gass utvinnes fra skiferlag eller tilsvarende tette bergarter. - Teknologiutviklingen har gjort at USA nå er 40 prosent selvforsynt med olje og sannsynligvis vil være selvforsynt med gass i 100 år framover. Det er beregnet at det er skapt 1 million arbeidsplasser som følge av den nye utviklingen, sier Hole til NTB.
Mandag kom Det internasjonale energibyrået med anslag som viser kraften i den nye energiboomen fra ukonvensjonelle kilder. Innen 2020 vil USA passere Saudi-Arabia som verdens største oljeprodusent og beholde denne posisjonen i fem år.

Snur strømmen Hvert eneste år mellom 2005 og 2010 økte produksjonen av skifergass med 45 prosent.
- Vi har sett en dramatisk utvikling. Det er bare tre år siden vi snakket om å bygge en rekke mottaksanlegg for import av nedkjølt flytende naturgass (LNG) fra Russland eller Midtøsten. Nå snakker vi om å eksportere naturgass fra de samme terminalene, sier Mark Boling i energiselskapet Southwest Energy.

Kontroversielt Men utvinningen fra ukonvensjonelle ressurser er omstridt, og en miljøskepsisen har vokst med en økende oppmerksomhet på vann- og kjemikaliebruken i utvinningen.

- «Fracking» har blitt det heteste miljø- og energispørsmålet i USA. Det er mange ubesvarte vitenskapelige spørsmål. Utbyggingen skjer uten en føre-var-debatt, og vi står igjen med flere spørsmål enn svar på hvor stor den totale miljøpåvirkningen er, sier energireporter Abraham Lustgarten i ProPublica.

Sjokkbølger Det amerikanske gasseventyret får også følger andre steder i verden. Utbyggingen av Stockman-feltet i Barentshavet er utsatt til en ukjent framtid. Kongstanken for Gazprom, Statoil og Total var å forsyne det amerikanske markedet med LNG fra verdens største påviste gassfelt til havs. LNG fra Qatar, som var øremerket for det amerikanske markedet, sendes nå til Japan. Norges eneste LNG-fabrikk på Melkøya utenfor Hammerfest blir ikke utvidet med et Tog 2. Prisene på gass i USA har dessuten rast

- De lave prisene har også fått petrokjemisk industri, som rømte USA da prisene var høye, til å komme tilbake. Vi ser en reindustrialisering som ifølge The American Chemistry Council kan gi 1,2 millioner nye industriarbeidsplasser. Dette skjer som en følge av utviklingen i ukonvensjonelle ressurser, sier Boling

(NTB)