BLE ADVART: Utdanningsetaten advarte Inga Marte Thorkildsen mot å navngi en leverandør i tildelingsbrevet, men Thorkildsen valgte likevel å gjøre dette. Faksimile fra Utdanningsetatens brev til byråden
BLE ADVART: Utdanningsetaten advarte Inga Marte Thorkildsen mot å navngi en leverandør i tildelingsbrevet, men Thorkildsen valgte likevel å gjøre dette. Faksimile fra Utdanningsetatens brev til byrådenVis mer

Her reagerer etaten på Thorkildsens instruks: - Følger de bestillingen, så gjør de noe ulovlig

Utdanningsetaten protesterte på at Inga Marte Thorkildsens tidligere arbeidsplass var navngitt i tildelingsbrevet. Ifølge jussprofessor Graver bryter de loven om de følger en slik bestilling.

Tidligere denne uka meldte NRK at Utdanningsetaten mener Inga Marte Thorkildsen ba dem om å kjøpe tjenester av hennes gamle kolleger i Stiftelsen Forandringsfabrikken.

Thorkildsen var ansatt her som spesialrådgiver, før hun hun ble byråd i 2015.

Et punkt i det anonyme varslet mot Thorkildsen, går på om hun ved å pålegge Utdanningsetaten å kjøpe tjenester fra Forandringsfabrikken brøt reglene for offentlige avskaffelser.

Thorkildsen har derimot avvist at hun har pålagt Utdanningsetaten dette.

- Utidig

I tildelingsbrevet fra byråden, som er den politiske ledelsens beskrivelse av forventninger og krav til Utdanningsetaten, er imidlertid Forandringsfabrikkens prosjekt «Mitt Liv» - navngitt som eneste aktør. Dette har Aftenposten omtalt tidligere.

- Det er utidig om det står noe om valg av tjenesteleverandør i tildelingsbrevet, uavhengig av om det er et pålegg eller ikke, sier jusprofessor Hans Petter Graver til Dagbladet.

Han sier det er helt klart at hvem Utdanningsetaten skal kjøpe varer og tjenester fra, ikke kan dokumenteres i tildelingsbrevet.

- Dette plikter Utdanningsetaten å se bort fra. Følger de en slik bestilling, så gjør de noe ulovlig, sier Graver.

Ble advart

Inga Marte Thorkildsen ble advart av Utdanningsetaten mot å ta med henvisningen.

Etter å ha sett utkaste til tildelingsbrevet, der «Mitt liv» er nevnt tre ganger, ber de flere steder byråden om å fjerne dette.

«Henvisningen til «Mitt liv» bør utgå, da det er knyttet til en bestemt aktør.» skriver Utdanningsetaten til skolebyrådens kontor.

«Det er uheldig at en aktør navngis i tildelingsbrevet. Samarbeid med en frivillig/ideell stiftelse må etter vår vurdering være gjenstand for en anskaffelse, hvis dette overskrider terskelverdien.» heter det videre.

FNYSER: Byrådsleder Raymond Johansen svarer Oslo Frp som krever en ekstern granskning av Inga Marte Thorkildsen, etter at sistnevnte skal ha blitt varslet om. - Oslo Frp er jo suverene til å vedta hva som helst, sier han til Dagbladet. Video: Nicolai Delebekk Vis mer

Dette ble ikke tatt til følge, og også i det ferdige tildelingsbrevet nevnes «Mitt Liv» tre ganger. (se nederst i saken)

Thorkildsen har ikke svart på Dagbladets spørsmål i saken, men informasjonsrådgiver Karin Steenstrup ved byrådens kontor skriver følgende.

-Oslo inngår i Mitt Liv Storby-nettverk, som er et nasjonalt utviklingsarbeid med åtte storbyer over hele landet. (..) Et enstemmig bystyre har sluttet seg til at arbeidet med «Barnehjernevernet» skal tuftes på verdigrunnlaget og kunnskapsgrunnlaget i Mitt Liv. Det var derfor ikke aktuelt å ta innvendingen fra Utdanningsetaten til følge.

- Avviser pålegg

Hun avviser videre at byrådsavdelingen har pålagt eller instruert Utdanningsetaten til å kjøpe tjenester eller inngå kontrakt med Forandringsfabrikken.

Hun presiserer at de ikke har nevnt Forandringsfabrikken i budsjettet for 2018, og heller ikke eksplisitt i tildelingsbrev til Utdanningsetaten.

- Vi har heller ikke gitt et slikt pålegg i andre styringsdokumenter .Det vi imidlertid har vært tydelige på er at Utdanningsetaten må innhente kunnskap fra barn og unge inn i ulike skoleprosjekter. Vi har vist til Forandringsfabrikken i flere sammenhenger, men da som regel som en av flere mulige samarbeidspartnere, skriver Steenstrup.

Her er Utdanningsetaten derimot av en annen oppfatning.

«Oppdraget om å samarbeide med Forandringsfabrikken kommer fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.», skriver de i en e-post til Dagbladet.

Ikke entydig

Ekspert på offentlige anskaffelser, advokat Marianne Dragsten, har sett på punktene der «Mitt liv» nevnes i dokumentet.

- Det kan være uheldig at det virker som om det er Mitt Liv som må brukes. Men det trekker ikke entydig i en retning, sier Dragsten, og utdyper:

- Det står ikke konkret i tildelingsbrevet at de må bruke «Mitt liv» fra Forandringsfabrikken, det står at det skal trekkes på kunnskap fra Mitt liv- prosjektet. Dersom dette er kunnskap som bare Forandringsfabrikken har, slik at den eneste måten å bruke denne kunnskapen på er ved å bruke dem, er det mer kritikkverdig. Hvis dette er kunnskap som er offentlig tilgjengelig stiller deg seg annerledes.

- Utdanningsetaten har forstått det som et pålegg om å bruke Forandringsfabrikken?

- Forstått som de må bruke det, så er det i strid med regelverket. Dette er noe som det skal være konkurranse om.

Satt på vent

Utdanningsetaten har opplyst at det er planlagt 16 ulike samlinger med Forandringsfabrikken i tiden frem til mars 2019, til en anslått pris på mellom 15 000- 20 000 per samling. Til sammen opp til 320 000 kroner.

Oppdrag som overskrider 100 000 kroner må ut på anbud, etter loven.

Ifølge Utdanningsetaten har de ennå ikke mottatt noen faktura fra Forandringsfabrikken, da dette ikke er gjennomført ennå. Det er heller ikke underskrevet en kontrakt.

- Vi har på tidligere tidspunkt bedt byrådsavdelingen om en avklaring på hvordan samarbeidet skal forvaltes. Vi gjorde ellers oppmerksom på at omtale av navngitte samarbeidspartnere innsnevrer muligheten for å gjennomføre en anskaffelse i tråd med lov og regelverk. Vi har ennå ikke fått noen avklaring, og det er en av grunnene til at det ennå ikke er inngått noen kontrakter for disse oppdragene, skriver de.

Dagbladet har spurt Utdanningsetaten om hvorfor dette ikke har vært ute på anbud, og om de har fulgt reglene for offentlig anskaffelser.

- Det viktigste for Utdanningsetaten nå er å få klarhet rundt hva slags forhold vi skal ha til Mitt Liv og Forandringsfabrikken. Vi har derfor satt et eventuelt samarbeid med Forandringsfabrikken på vent mens vi venter på en klargjøring av de politiske signalene, og mens vi vurderer om det er behov for å gjøre en offentlig anskaffelse, svarer assisterende direktør Patrick Stark til Dagbladet.

- Nasjonalt fagutviklingsarbeid

Leder i Forandringsfabrikken Marit Sanner tok kontakt med Dagbladet etter at denne saken ble publisert.

- Mitt liv er et nasjonalt fagutviklingsarbeid, der kommuner fra hele Norge inviteres til å delta. Det er finansieres med nasjonale tilskuddsmidler, sier hun.

- Å si at vi selger 16 foredrag for stykkpris er tatt ut av sin sammenheng. Det gjør ikke Forandringsfabrikken. Skulle vi gjort 16 foredrag i et prosjekt for Utdanningsetaten, ville dette vært gjort for en pakkepris. Disse foredragene er heller ikke en del av Mitt liv, sier Sanner.