OLJE: Fallet i investeringene på norsk sokkel ventes å flate ut i andre halvår 2017. Her er Lundin Petroleums oljeplattform Island Innovator på Gotha i Barentshavet. Foto: Pi Frisk / SvD / TT /
OLJE: Fallet i investeringene på norsk sokkel ventes å flate ut i andre halvår 2017. Her er Lundin Petroleums oljeplattform Island Innovator på Gotha i Barentshavet. Foto: Pi Frisk / SvD / TT /Vis mer

Her skal det investeres for 150 milliarder kroner i år

Investeringene på norsk sokkel har falt kraftig de siste par årene, men nå ventes det en utflating - og kanskje en oppgang i 2018.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Selskapene på norsk sokkel anslår nå at investeringene i rørtransport og utvinning av olje og gass vil bli 149,4 milliarder kroner i 2017.

Anslaget er 1,9 prosent høyere enn i forrige kvartal og det er høyere anslag innenfor kategoriene feltutbygging, felt i drift samt nedstengning og fjerning som bidrar mest til oppjusteringen.

Og dette kommer etter en betydelig nedgang på 15 prosent både i 2015 og 2016.

Litt lavere nedgang

Nominelt viser undersøkelsen blant selskapene på sokkelen en nedgang på 13 prosent i 2017, men når man tar hensyn til de store kostnadsbesparelsene på blir den reelle nedgangen noe mindre.

Ifølge Handelsbanken Capital Markets er det likevel snakk om en realnedgang på 9 – 10 prosent i år.

Til sammenligning har Norges Bank en prognose på en nedgang på 11 prosent, og de nye tallene antyder da en svakere nedgang enn det Norges Bank legger til grunn.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken gjør oppmerksom på at Oljedirektoratet i sine prognoser har en liten nedgang i oljeinvesteringene i 2018 også, mens Norges Bank venter en liten oppgang.

- Alt i alt er utsiktene for oljeinvesteringene stort sett i tråd med Norges Banks prognoser, skriver Gonsholt Hov i en fersk kommentar, og legger til at etter en nedgang i investeringene i første halvår 2017, er det ventet en utflating i andre halvår.

Han tror også at det meste av nedgangen på 3 – 4 prosent i 2018, som Oljedirektoratet venter, vil komme som en følge av et overheng fra 2017.

Olje trekker ned

Ser vi på hele Norge anslår bedriftene at de samlede investeringene innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil øke i 2017, sammenlignet med anslag gitt i forrige måling.

Anslagene øker innenfor industri, kraftforsyning og olje- og gassvirksomhet, melder SSB, og målt i løpende verdi anslås samlede investeringene for 2017 nå til 205 milliarder kroner, noe som er 4,1 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Anslaget er likevel 7,8 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2016, gitt i 1. kvartal 2016.

Nedgangen som nå antydes er klart mindre enn i forrige undersøkelse, da det ble indikert en samlet nedgang på 13,5 prosent fra 2016 til 2017, fremgår det av undersøkelsen.

Nedgangen i 2017 drives av at det fortsatt ligger an til et klart fall innen olje- og gassvirksomhet. Anslaget for industrien i denne målingen øker vesentlig slik at industriinvesteringene nå ser ut til bare å bidra marginalt til nedgangen i 2017.

Utsikter til høye investeringer innenfor kraftforsyning bidrar derimot til å dempe den samlede nedgangen.

Kraft og bolig trekker opp

Samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2016 beløp seg til 213,4 milliarder kroner, som er 2,5 prosent lavere enn anslått i forrige undersøkelse.

Investeringsnivået er 12,9 prosent lavere enn de utførte investeringene i 2015 og fallet kan tilskrives altså en nedgang på hele 18,8 prosent innen olje- og gassvirksomhet.

Nedgangen ble dempet av høyere investeringer innenfor industri og kraftforsyning, som økte med henholdsvis 17,4 og 13,4 prosent fra 2015 til 2016. I tillegg bidro boligbyggingen positivt.

Flere økonominyheter

Nyboligsalget ned 8 prosent
Norwegian lanserer ti nye langruter
- Roboter bør betale skatt