Her streiker de i Buskerud

Alfabetisk oversikt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

DRAMMEN

1. etg E
1.etg Rød
2. avd.
2.etg.
2.etg. Blå
3. avd.
4.avd.
4. etg. D
4. etg.
Administrasjon
Ambulerende Tverrfaglig Team
Aronsløkka barnehage
Aronsløkka skole
Avd. Furua
Avd.Eika
Avd. Øren
Bacheparken barnehage
Barnehageadministrasjonen
Bikkjestykket barnehage
Bragernes skole
Brannposten barnehage
Buskerud fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune utdanningsadministrasjon
Børresen skole
Dalegårdsveien barnehage
Dampsentralen barnehage
Danvik skole
Drammen drift kf
Drammen kommune
Drammen videregående skole
Ergoterapitjenesten
Fengselshelsetjenesten
Filten Servicebolig
Forebyggende Helseteam
FOU
Fysioterapitjenesten
Gulskogen barnehage avdeling rødgata
Gulskogen Bo - og Servicesenter
Gulskogen skole
Hallermoen skole
Helsestasjonene
Hjemmesykepleien Fjell
Hjemmesykepleien Gulskogen
Hjemmesykepleien Hamborgstrøm
Hjemmesykepleien Konnerud
Hjemmesykepleien Landfalløya
Hjemmesykepleien Losjeplassen
Hjemmesykepleien Marienlyst
Hjemmesykepleien Åskollen
Hjemmesykepleien Åssiden
Hjemmetjenesten Strømsø
Human resources/personal
Institusjonstjenesten Bragernes
Jordbrekkskogen barnehage
Kjøsterud skole
Konnerud barnehage
Konnerud Bo og - Servicesenter
Konnerud skole
Kontor for tjenestetildeling og samordning
Lilleløkka barnehage
Losjeplassen Bo - og Servicesenter
Marienlyst barnehage
Marienlyst skole
Nattjenesten
Nav drammen
Parktunet barnehage
Rehabiliterings avd.
Rødskog skole
Rådmannen i Drammen
Saniteten Bo - og Servicesenter
Senter for oppvekst
Senter for rusforebygging
Sentraladministrasjonen ikt-tjenesten
Smittevern- og flykningehelsetjenesten
Solhaugen barnehage
Strømsø barnehage
Strømsø Bo - og Servicesenter
Svensedammen skole
Sørbyløkka barnehage
Vestbygda skole
Villa Frederikke
Øren skole
Åskollen Bo - og Servicesenter
Åskollen skole
Åssiden videregående skole

Unio stat:
DRAMMEN

Bufetat fagteam Drammen
Fylkesmannen i Buskerud
Høgskolen i Buskerud
Skatt sør avd Drammen
Skatt sør avd Kongsberg

Søndre Buskerud politidistrikt
Administrativ enhet
Drammen politistasjon
Fellesoperativ enhet
Forvaltningsenhet
Kongsberg politistasjon
Politimester
Retts- og påtaleenhet
Utrykningspolitiet distrikt 3

MODUM

Barnas Hus
Brunes naturbarnehage
Buskerud skole
Enger SFO
Furumo svømmehall
Gustadmoen barnehage
Kroka barnehage
Løkkeveien barnehage
Modumhallen
Mælumenga barnehage
Nordbråthen barnehage
Rolighetsmoen barnehage
Stalsberg SFO
Sysle skole
Vikersund SFO

Sentralbord og administrativt ansatte flere steder i kommunen streiker.

NES

Merkantilt personale
Renhold
Teknisk
SFO vil få noe innskrenket tilbud
Tre barnehager vil stenge en avdeling hver

NORE OG UVDAL

Bassenget i Rødberghallen
Behandlingsbassenget ved Bergtun omsorgssenter
Renhold
Uvdal barnehage
En del administrative funksjoner er overtatt av ledere.

RØYKEN

Frydenlund barnekole
Hyggen barnehage
Hyggen barneskole
Midtbygda barneskole
Nærsnes barneskole
Røyken barnehage
Servicetorget
Slemmestad barnehage
Slemmestad barneskole
Spikkestad barneskole
Svømmehallen
Sydskogen barnehage
Sydskolen barnekole
Torvbråten barneskole
Åpen barnehage

Flere sentralbordmedarbeidere og andre administrativt ansatte er også tatt ut i streik.