Her sviktet sikkerhetsrutinene

I Jernbanetilsynets tilsynsrapporter nevnes en rekke forhold som svekker tilliten til sikkerheten på norske jernbaner. Her er noen av dem:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ofotbanen:

Systematisk kjøring mot rødt i fem dager, etter et ras som rev av blokk-kabel. Toglederens avgjørelse om ekstra bemanning på stasjonene ble overprøvd av regionssjef.

Signallamper dårlig vedlikeholdt. Det kunne ta flere dager fra det ble gitt beskjed om en ødelagt lyspære til pæren faktisk ble skiftet ut.

Ved svenskegrensa var det en periode ikke mulig å koble ut kjørestrømmen uten å gå via omformerstasjon.Region Vest:

En person som arbeidet i flere måneder med sikkerhet fikk ikke opplæring. Personen fikk vite at dette ikke var nødvendig, siden hun eller han ikke ville bli fast ansatt.


Narvik stasjon:

Båndspiller for registrering av ordre som gis av togleder til lokfører var ute av drift en hel uke. Den var heller ikke forsvarlig innelåst.


Nordlandsbanen:

Ingen særskilte beredskapsplaner for tunneler. Banesjefen anså ikke tunneler som «særskilte brannobjekter».
Signaler var ute av funksjon, skilt var feilplassert og/eller reflekterte lyset dårlig.


Generelt:

Mobiltelefon benyttes til kommunikasjon mellom togfører og sentral, i strid med regelverket.
Trafikkstyringspersonale gjennomgår ikke psykiske tester, slik lokomotivførerne gjør. Lokomotivførernes psykiske helse blir bare testet én gang.
Rapporter om nestenulykker («uønskede hendelser») forblir hos underordnet personell, og når bare unntaksvis fram til ledelsen. Rutinene for slik rapportering er mangelfulle og uklare. Det samme er rutinene for oppfølging og korrigering.