Ny regjering

Her vil det svi

Skatter og avgifter, olje og rovdyr splitter sonderingskameratene Ap, Sp og SV. Det svir å gi opp primærstandpunkter og svelge tap. Gevinsten er regjeringsmakt, blanke seire og kompromisser partiene kan forsvare overfor velgerne.

BLIR DE ENIGE?: Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken fortsetter sonderingene om mulige regjeringsforhandlinger i dag. For å bli enige må alle få seire, men også godta tap og kompromisser. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
BLIR DE ENIGE?: Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken fortsetter sonderingene om mulige regjeringsforhandlinger i dag. For å bli enige må alle få seire, men også godta tap og kompromisser. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer
Publisert

Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken fortsetter i dag sonderingene på Hurdalsjøen Hotell. Støre har vektlagt hva de tre partiene er enige om: en politikk som sikrer nye, grønne arbeidsplasser og får ned klimautslippene, som reduserer forskjellene, stopper privatisering i velferden og tar hele landet i bruk.

Men under denne overskriften er det strid om løsningene. Etter det Dagbladet erfarer, har partitoppene allerede snakket om smertepunkter. Men om det betyr at de ser konturen av løsninger, vites ikke. Dersom de tre partiene skal gå i regjering sammen, må de kunne vise sine velgere store gjennomslag og fotavtrykk, ikke bare vasne kompromisser.

NATO og EØS

For Ap og Sp ligger NATO-medlemskapet fast. SV vil melde Norge ut av NATO, og vil ikke binde opp forsvarsbudsjettet til NATOs 2-prosentmål. Her har verken Ap eller Sp noe å gi. Avtalen som den sittende regjeringene har inngått med USA, om et sterkt utvidet militært samarbeid, kan skape trøbbel. SV er mot avtalen. Sp har lovet å bevare Andøya flystasjon for maritim overvåking. Ap har for lengst bestemt at basen skal legges ned.

FORTESETTER: Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken sier de fortsetter regjeringssonderingene på Hurdalsjøen hotell på mandag. Foto: NTB Vis mer

SV og Sp vil at Norge skal signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Ap mener det i dagens sikkerhetspolitiske situasjon er politisk umulig for et NATO-land å undertegne traktaten uten å redusere Norges mulighet for innflytelse og beskyttelse.

Sp og SV er mot EØS-avtalen, og vil erstatte den med handelsavtale. Fellesforbundet krever utredning av alternativer til EØS-avtalen, noe Støre så langt har sagt nei til. En utredning av de mye omtalte handlingsrommet i EØS-avtalen trolig ikke bra nok for Sp og SV. Kanskje Ap må godta en mer omfattende utredning? Sp og SV vil ha tydeligere markering mot EU-direktiver og krever at reservasjonsretten tas aktivt i bruk.

Olje, gass og klima

Hvordan sikre enn rettferdig omstilling til nullutslippssamfunnet? Her har alle tre partier smertepunkter. Ap og Senterpartiet vil utvikle, ikke avvikle, olje- og gassnæringen, og viser til at det grønne skiftet må bygge på kompetansen i bransjen. SV vil slutte å lete etter olje og fjerne leterefusjonsordningen. Ap og SV vil øke CO2- avgiften av klimahensyn. Ap vil gjøre bensin og diesel i distriktene billigere, og slår fast at avgiftsøkninger ett sted skal kompenseres ved at andre avgifter og skatter kuttes. Sp har snakket høyt om å senke avgiftsnivået generelt, men slår nå fast at forurenser skal betale, og vil konsekvensutrede CO2-avgift for hver enkelt næring og sektor.

Kabler og kraft

Økte strømpriser aktualiserer striden om kraftpolitikken. Både SV og Sp går mot utlandskabaler for eksport av kraft og vil melde Norge ut av EUs energipakke og ACER.

- Vi må legge om kraftpolitikken for å sikre norsk industri. Det må starte med en gang. Vi skal ikke sende mer strøm ut av landet, og avgiftene på strøm må ned. Norsk strøm skal gå til å bygge arbeidsplasser i Norge, ikke Hamburg, har Vedum sagt til Dagbladet. Ap holder knallhardt på at Norge er tjent med å delta i EUs energisamarbeid.

Skatter og avgifter

Skatt handler om omfordeling, kamp mot ulikheter, inntekter til statskassa, men også om forutsigbare rammebetingelser for næringslivet. Her blir det harde tak.

Ap vil skjerpe skattene for de rikeste, og vil ta inn sju milliarder i forhold til dagens skattenivå. Sp vil øke bunnfradraget i formuesskatten og redusere skatt på formue som ligger i bygg, transportmidler og produksjonsutstyr. SV ønsker langt kraftigere skatteskjerpelser og vil øke det samlede skatte- og avgiftsnivået med 18 milliarder. SV vil gjeninnføre arveavgift, det vil verken Ap eller Sp.

Abortstrid

Aps landsmøte var delt, men landet på utvidelse av selvbestemt abort til uke 18. Sp vil beholde dagens grense for selvbestemt abort på 12 uker. SV vil fjerne nemndene og utvide selvbestemt abort til 22 uker, samt gjennomgang av abortnemndenes arbeidsmåte. SV vil innføre tidlig ultralyd i offentlig regi, utvide tilgangen til tidlig test av fosteret og sier ja til eggdonasjon. Sp vil ha en restriktiv bioteknologilov.

Rovdyr og naturvern

Sp og SV står steilt mot hverandre i synet på naturvern. Sp vil bruke naturen, SV vil verne mer av den. SV vil verne 10 prosent av skogen, det vil ikke Sp. Sp vil skyte mer ulv, SV mindre, og vil ha levedyktige bestander av ulv, bjørn, jerv og gaupe. Ap står på fordyrforliket, men vil forbedre forvaltningen og dempe konfliktene.

Ullevål sykehus

Sp har lovet velgerne å bevare Ullevål sykehus, og har nærmest stilt ultimatum. Også SV går mot nedlegging av sykehuset. Ap på Stortinget har støttet regjeringens plan, som innebærer nedlegging av sykehuset og salg av tomta, flytting til Gaustad og nytt Aker sykehus, mens Oslo Ap nå vil beholde Ullevål. Her har Sp og SV lite å gå på. Alle tre partier har lovet en tillitsreform for offentlig sektor, som blant annet går ut på å lytte til ansatte og fagorganiserte. Alle fagforeningene ved Oslo universitetssykehus går mot nedlegging av Ullevål sykehus.

Sp og SV vil også fjerne hele foretaksmodellen. Ap holder hårdnakket på modellen, men vil reformere den og sikre mer folkevalgt styring.

Asyl og innvandring

Ap og Sp står begge for en streng innvandrings- og asylpolitikk. SV vil ta imot flere kvoteflyktninger og vil gjøre det enklere og billigere å familiegjenforening. SV vil innføre amnestiordning for mennesker som har oppholdt seg i Norge i over ti år, og har en rekke tiltak for barn på flukt og unge asylsøkere. SV mener Norge ikke skal returnere asylsøkere til land i Europa som har stor tilstrømming av asylsøkere.

Tannhelse, SFO og lensmannskontorer

Alle tre partiene har lovet velferdsreformer, tiltak mot ulikhet og reversering av reformer fra Solberg-regjeringen som koster milliarder. Her blir det kamp om penger, profil og graden av forpliktelse. Ap og SV vil ha gratis SFO. Sp vil gi gratis kjernetid for barn i lavinntektsfamilier. Både Ap og SV vil ha en tannhelsereform, men SV er langt mer ambisiøs.

SV vil også øke en rekke trygder og ytelser hos NAV. Sp har lovet å gjenåpne lensmannskontorer, beholde flere domstoler og høyskoletilbud som er blitt lagt ned under den sittende regjeringen. Sp har også gitt kostbare løfter om billigere flybilletter på kortbanenettet og billigere ferger.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer