Her vil Foss kutte skattene

Finansminister Per-Kristian Foss varsler betydelige skattelettelser neste år. Dagbladet har oversikten over hvor han vil kutte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

GAUSDAL (Dagbladet): - Vi kan ikke gjennomføre skattereformen på ett år, men det kommer skatteletter på neste års budsjett, sier Per-Kristian Foss til Dagbladet.

Han tar sikte på at en stortingsmelding om en ny skattereform skal være klar i mars, og at Stortinget skal rekke å behandle den tidsnok til at den kan settes i verk allerede fra neste år. Her vil Foss sette inn skattekuttene:

Redusert toppskatt: Toppskatten skal senkes. Det kan gjøres enten ved at prosentsatsen for toppskatten reduseres, eller at innslagspunktet for når man må betale toppskatt, settes høyere.

Høyere bunnfradrag: Foss vil også øke bunnfradraget, slik at inntektsgrupper som ikke nyter godt av lavere toppskatt, også får skattelettelse. Hvor høyt bunnfradraget blir, er ikke klart.

Formuesskatten bort: Formuesskatten skal fjernes helt. Men det vil skje gradvis. Foss sier:

- Det er viktig for regjeringen å gjøre det mer attraktivt å skape og sikre arbeidsplasser i Norge.

Mulig utbytteskatt: Regjeringen har til nå vært motstander av å gjeninnføre skatt på aksjeutbytte på mottakers hånd. Foss utelukker ikke at regjeringen nå vil fremme forslag om utbytteskatt. Men han understreker at det eventuelt skal koples til en fjerning av formuesskatten.

Boligskatten kuttes: Løftet om å fjerne fordelsbeskatningen av egen bolig i løpet av denne stortingsperioden står fast. Det betyr at skatten forsvinner i 2005.

Pensjoner: Regjeringen vil følge opp Skauge-utvalgets forslag om visse endringer i pensjonsbeskatningen. Det innebærer, ifølge Foss, at folk med høyere pensjoner vil få en viss skatteskjerpelse, mens folk med lave pensjoner vil få noe lavere skatt.

Delingsmodellen: Endringene i både person- og bedriftsbeskatningen har som mål å minke avstanden i skatt på arbeid og kapital.

- Spenningen mellom 28 prosent og 55 prosent i delingsmodellen gjør det nødvendig med endringer. Målet er å dempe denne spenningen. I dag er det svært lønnsomt å omdefinere arbeidsinntekter til kapitalinntekter, sier Foss.

TAR GREP: Finansminister Per-Kristian Foss tar sikte på å innføre skattereformen allerede neste år.