Herkules-fly skal til Irak

De seks norske transportflyene av typen Herkules som tilhører Luftforsvaret, skal etter alt å dømme til Golfen dersom det bryter ut krig mellom FN og Irak. Flyene er nå satt på bakken. Årsaken er at det er funnet en teknisk feil i vingenes flapsmekanisme.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Generalinspektøren for Luftforsvaret, generalmajor Per-Oscar Jacobsen, sier at det foreløpig er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta før feilen er utbedret.

 Feilen ble oppdaget under en ekstrasjekk på Gardermoen flystasjon. Ekstrasjekken kom etter alt å dømme i stand som et resulatet av at Forsvaret har fått en henvendelse fra FN om å holde flyene klare i fall det kommer marsjordre mot Irak.

Gjøres klar

En teknisk feil på vingeklaffene ble oppdaget da flystasjonen på Gardermoen skulle gjøre flyene klare for utenlandsoppdrag. En mulig Irak-aksjon er bakgrunnen for beskjeden, mener pressekontakt-offiser major Edvin Olsen.

 - Ja, vi har fått en henvendelse om å gjennomgå være rutiner og planer for utenlandsoperasjoner, sier han til NRK-Dagsnytt.

 Gjennomgangen av disse rutinene dreier seg om å skaffe oversikt over materiell og mannskap. Fly og reservedeler blir talt opp og sjekket, mannskapene blir kontaktet ogsjekket mot vaksinasjonsprogrammer og treningsrutiner. Det er tidligere kommet antagelser om at nettopp Hercules-fly kan være blant Norges bidrag i en eventuell aksjon.Nå tyder alt på at det er tilfelle.

 Major Olsen kan ikke si hva slags utenlandsoppdrag disse forberedelsene gjelder, men han antar at det gjelder Irak.

 - Ja, det er en mulighet for det, sier han til NRK-Dagsnytt.

  Major Olsen kan ikke si hvor lang tid det vil ta å reparere feilene, eller om dette kan forsinke en ventuell norsk innsats.

30 mann

Forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll uttalte i dag at det norske bidraget til en militær aksjon mot Irak vil involvere et norsk mannskap på mindre enn 30. - Det er grunn til å understreke at den norske deltakelsen vil være basert på frivillighet, sier Fjærvoll til NTB. Verken forsvarsministeren eller utenriksminister Knut Vollebæk vil si hva de anbefaler at det norske bidraget til en eventuell militær aksjon mot Irak skal være. USA har bedt om bistand til vareforsyninger, transport og fjerning av giftstoffer. Forsvarsministeren bekrefter at transportfly er ett av alternativene som kan og bør vurderes som norsk bidrag. - Men det trenger ikke være luft-assistanse, sier Fjærvoll. Blant annet av hensyn til de forespørsler som skal gjøres til aktuelt mannskap vil ikke forsvarsministeren si om den norske bistanden skal komme via vann, land eller luft. På spørsmål bekrefter han at tidsfaktoren i forhold til en eventuell militær aksjon er ett av aspektene som gjør det lite aktuelt å sende et kystvaktskip til Gulfen utenfor Irak. Under Gulfkrigen for sju år siden deltok kystvaktskipet KV Andenæs.(NTB)

<B>PÅ VINGENE:<B> Seks fly av denne typen vil etter alt å dømme lette på vei til Golfen om det blir krig mot Irak.