Hernes' framtidsyrker

Dette er den tidligere undervisningsministerens tips til yrker med framtid:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

1. Dataeksperter
Ingeniører og andre IT-spesialister som arbeider innen data, elektronikk, og tele/kringkasting med å lage, lagre eller formidle digital informasjon.

- IT-folk kommer det til å være stort behov for i mange år, mener Hernes.

Behovet øker og bransjen vokser. Ifølge Jørn Sperstad i IT-næringens Forening, vokser bransjen med 10- 15 prosent i året, mens tilgangen på utdannet arbeidskraft bare er 2- 5 prosent. Utdanninskapasiteten ligger langt under etterspørselen. Dette er framtidas yrke også fordi det er er et globalt yrke, med et globalt språk. Nyutdannede kan regne med begynnerlønn på mellom 200000 og 300000 kroner, avhengig av kvalifikasjoner og evner. Mange av årets avgangsstudenter ved handelshøyskolen BI er allerede sikret jobb, uten at de har måtte løfte en finger. De store selskapene finkjemmer høyskolemiljøene for å skaffe seg kompetent, fremtidig arbeidskraft.

2. Helse-yrker
Den som velger å utdanne seg til sykepleier, lege, fysioterapeut eller til terapeut innen alternativ medisin, vil ikke bli arbeidsledig.

- Befolkningen blir eldre og folk blir mer opptatt av å holde seg frisk. Belastningen på helsetjenestene vil øke og det samme vil interessen for helsetjenester, mener Hernes som har vært både utdannings- og helseminister.

Den såkalte eldrebølgen som topper seg omkring år 2010, vil øke behovet for helsearbeidere betydelig. Mange tror dette vil presse opp lønningene også for de av omsorgsyrkene som i dag er relativt dårlig lønnet. Sykepleierne kan vente seg lønnsløft og komme over 200000 i begynnerlønn. Leger kan komme opp i store summer, særlig privatpraktiserende og sykehusleger med bijobb.

3. Bioteknologi
Denne kategorien inkluderer alt fra laboranter til biologer.

- Bioteknologien har mange oppgaver å løse. Alt fra å lage tran som ikke harskner til å knekke genkoden til influensaviruset, sier Hernes. Bioteknologien er aktuell i alt fra mat til sykdomsbehandling. Mange av jobbene er i det offentlige, og dermed stort sett lavere betalt enn ved de store bedriftene. Lønnsnivået vil variere, men begynnerlønnen vil være over 200000.

4. Journalister og informasjonspåvirkere
- I fremtiden kommer vi til å behandle mer informasjon enn tidligere. Bare se på det økende antallet spesialtidsskrifter, og at det blir flere kanaler både i radio og på tv, sier Hernes. Journalister kan også komme høyt opp i lønn, avhengig av hvor de jobber. De største Oslo-avisene har en gjennomsnittlig journalistlønn på 350000 kroner.

5. Reiseliv og opplevelser
- I den vestlige verden hvor folk får mer og mer fritid vil det stadig legges mer vekt på opplevelser. Det å gi livet innhold, sier eks-ministeren. Han mener alt fra kunst og drama til reiseliv inkluderes her: - Den typiske kombinasjonen er teaterturer til London.

Lønningene i reiselivsbransjen varierer sterkt, men har tradisjonelt ikke vært særlig høye. En hotelldirektør eller en som driver egen bedrift, vil naturlig ha langt større inntektsmuligheter enn en reisebyråkonsulent.