Heroinsjokket presser fram lovendring

- Jeg lurer rett og slett på om Riksadvokaten har trukket tiltalene bare ut fra begrunnelsen om å beskytte informanter, sier advokat Morten Furuholmen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg har en mistanke om at trekkingen av tiltalen også knytter seg til politiets egen aktivitet og metoder under etterforskingen.

- Jeg sitter igjen med det inntrykket at politiet på denne måten skyver informanters sikkerhet foran seg, for å beskytte seg sjøl. Det er mange ting som er betenkelig i denne saken. Det var for eksempel full spaning på henting av stoffet i Oslo. Politiet kunne slått til tidligere, sier advokat Furuholmen.

Provosert

Forsvareren sier han ikke kjenner til hvordan narkotikaen kom til Norge, men tror det skjedde via Sverige. Tiltalen for 25-åringen og en 31-åring, forsvart av Øystein Storrvik, gjelder bare ulovlig oppbevaring av heroin.

Det var en smilende Storrvik som hentet klienten i Moss kretsfengsel i går ettermiddag - vel vitende om at av alle som uttalte seg i saken i går, var det bare påtalemyndighetens representanter som kjente sakens egentlige innhold.

- Skjønner du at folk flest føler seg kraftig provosert av at tiltalen blir trukket?

- Dette er enden på en juridisk dragkamp som har vart i ett år. Det er helt utenkelig at folk skal forstå hva dette dreier seg om. For eksempel: hva er grensen mellom sakens dokumenter, skal påtalemyndigheten alene få bestemme hva forsvarerne skal få se, skal retten være med på å avgjøre det?

- Dette er ting jeg ikke forventer at folk flest skal skjønne.

Heroin-saken

34,8 kilo heroin skal fra fredag 19. januar i fjor til litt over midnatt neste dag vært lagret i en leilighet i Schweigaardsgate i Oslo av 31-åringen, før han transporterte 19,6 kilo av stoffet til Sandvika i Bærum.

25-åringen skal ha transportert resten av heroinet, 15,6 kilo, fra samme adresse i Oslo til Sandvika, hvor bevæpnet politi ventet.

Det var Høyesterett som sist uke slo fast at politiet ikke kunne hemmeligholde sine informanter i saken. Statsadvokat Arild Holden sier at hensynet til informantenes sikkerhet veide tyngre enn å fremme saken for retten.

Får aldri vite

- Er dette en seier for rettssikkerheten?

- Sett fra klientens side er det veldig positivt at en tiltale blir trukket. Han får sin frihet. På den annen side får vi ikke prøvd metodebruken til politiet, og det er den prinsipielle siden av saken som er uheldig.

- Vi som forsvarere kan ikke ta det for gitt at ting har skjedd slik påtalemyndigheten hevder, og hvem skal kontrollere det? Det spesielle i denne saken er at påtalemyndigheten hevdet at omstridte dokumenter ikke hadde noen betydning for saken. Høyesterett mente noe annet.

I denne saken ligger det etter eller annet som skal holdes hemmelig, men det får vi nå aldri vite. Grenseoppgangen for politiets metoder er veldig viktig. Den får vi heller ikke vite noe om i denne saken, sier Storrvik.

Siktet på nytt

25-åringen hadde håpet å bli løslatt etter Riksadvokatens avgjørelse i går ettermiddag. I stedet ble han pågrepet på nytt i cella i Sarpsborg fengsel, og siktet for brudd på utlendingsloven.

Han oppholdt seg ulovlig i Norge, da han ble arrestert i heroinsaken i januar i fjor. Brudd på utlendingsloven var ikke tatt med som en del av herointiltalen.

Furuholmen mener at 25-åringen, som har slektninger i Norge, burde vært løslatt mot meldeplikt. 25-åringen har sittet over ett og et halvt år i varetekt, og har sjølsagt oversonet den straffen han eventuelt vil få for brudd på utlendingsloven.

Satt fri: Her spaserer den 31 år gamle kosovoalbaneren ut av Moss kretsfengsel som en fri mann - til tross for at han ble tatt med 34,8 kilo heroin i januar i fjor.
Skjulested: I en leilighet i denne bygningen i Schweigaardsgate i Oslo skal kosovoalbaneren ha oppbevart heroinen.