Herre i eget hus

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Private får ikke lenger lov til å kjøpe vannkraftverk, har regjeringen bestemt. Det skal sikre offentlig eierskap i vannkraftsektoren. Ordningen trådte i kraft i går. Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen smilte bredt da han kunngjorde at de grunnleggende prinsippene om at offentlig eierskap til landets vannkraftressurser på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå skal videreføres. Hasteloven gir regjeringen Stortinget tid til nødvendig behandling av en permanent lov. På denne måten mener Enoksen å ha brakt hjemfallsordningen i samsvar med EFTA-domstolen og EØS-avtalen. Dagens hjemfallsrett innebærer at privateide rettigheter til vannkraft skal overføres til staten etter en gitt konsesjonsperiode.

Enoksens smil var ikke like bredt i juni da EFTA-domstolen slo fast at Norge ikke kan behandle fellesskapet institusjoner annerledes enn kapitalister. Men ministerens hjelpere har vært kreative og funnet ut at domspremissene åpner for nye muligheter. Domstolen godkjente til en viss grad forskjellsbehandling mellom offentlige og private eiere. Og at offentlig eierskap kan være et mål i seg selv.

Norske kommuner og fylkeskommuner har hatt en evigvarende eiendomsrett til sine kraftverk. Det gir dem store inntekter, men også en rett til å selge sine kraftverk til høystbydende. Man skulle i utgangspunktet tro at kommuner da ville være fristet, særlig i dårlige tider, til å selge til høystbydende, eksempelvis utenlandske kraftverk. Det har imidlertid skjedd i svært få tilfeller. Og det skyldes trolig at private kjøpere må overlate slike kraftverk til staten når konsesjonsperioden er over.

Enoksen var i Brussel i juli og la fram Norges forslag. Han fikk ingen motforestillinger. Ei heller garantier. En over 100 år gammel norsk tradisjon med offentlig eierskap til vannkraft har fått en ny sjanse. Samtidig får private eie en tredjedel av offentlig eide vannverk. Regjeringen viser nå at norske myndigheter er på offensiven i saken og gjør det klart at Norge fortsatt er herre i eget hus.