FORESLÅR ENDRINGER: Justisminister Grete Faremo.  Foto: Bjørn Langsem/Dagbladet
FORESLÅR ENDRINGER: Justisminister Grete Faremo. Foto: Bjørn Langsem/DagbladetVis mer

Hever voldsoffer-erstatningen

Heves til 4,75 millioner kroner som følge av 22. juli-terroren.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Regjeringen foreslår i dag endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven. Et av forslagene er å heve den øvre grensa for voldsoffererstatning til 60 G, og at denne skal kunne fravikes i særlige tilfeller.

60 G tilsvarer 4,75 millioner kroner. Dette er i tråd med det som ble varslet da endringsforslaget ble sendt ut på høring.

- Bakgrunnen er hendelsene 22. Juli, men endringene skal gjelde for alle utsatte etter 1. januar 2011, sier justisminister Grete Faremo.

Grensen skal kunne økes i det regjeringen kaller «særlige tilfeller».

- Adgangen til å fravike den øvre grensen i særlige tilfeller vil hindre at grensen slår urimelig ut. Unntaksregelen er ment som en sikkerhetsventil for å sikre at voldsofre får dekket sitt tap med utgangspunkt i en alminnelig levestandard, sier Faremo.

I terrorsaken vil ofrene og de pårørende få utbetalt erstatning via Kontoret for voldsoffererstatning.

Bistandsadvokatene ønsker at ti såkalte pilotsaker skal prøves for retten i forbindelse med straffesaken mot Breivik, og at de skal sette presedens for de øvrige sakene. Advokat Christian Lundin, som leder gruppa som jobber med pilotsakene, ønsker at kravene om oppreisning skal behandles først, og at det er for tidlig å utmåle menerstatningen og erstatningen for det økonomiske tapet.

Psykiater Are Holen og psykolog Dagfinn Winje er oppnevnt som som sakkyndige for ofrene etter 22. juli. De sakkyndige skal vurdere skadefølger for følgende grupper:

• Personer som var i eller ved Regjeringskvartalet da bomben eksploderte.
• Personer som var på Utøya da handlingen fant sted.
• Personer som ga bisto i redningsaksjonen både ved Regjeringskvartalet og ved Utøya.
• Etterlatte ved dødsfall.
• Pårørende etter psykiske og fysiske plager.

Anders Behring Breivik har for øvrig et erstatningsansvar uavhengig om han blir dømt som tilregnelig eller ikke.

Dagens lovendringsforslag innebærer for øvrig også en formalisering av ordningen med en eller flere koordinerende bistandsadvokater i straffesaker, slik det har vært i terrorsaken.