19 MÅL: Bransjekjennere tror hotellet kan få mellom 500 og 700 rom pluss konferansearealer. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix.
19 MÅL: Bransjekjennere tror hotellet kan få mellom 500 og 700 rom pluss konferansearealer. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix.Vis mer

- Hilton sjekker inn på Gardermoen

Hotellgiganten Hilton skal være nær ved å etablere seg på Gardermoen gjennom en utbygging på en 19 mål stor tomt kloss på flyplassen.

(Finansavisen): Etter hva Finansavisens kilder opplyser, skal Hilton være nært forestående å tegne en byggekontrakt på et nytt hotell like ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

En tomt på 19 mål rett vest for hovedflyplassen er pekt ut. En av grunneierne, Martin Rogstad Nilsen, har sendt søknad til kommunen om omregulering.

«Tiltakshaver søker etter avtale med en av de største internasjonale hotell- og konferansekjedene, om omdisponering av 19 daa (dekar=mål, red. anm.) for utvikling av et Gardermonært og meget stort hotell og konferansesenter på byggeområdet», heter det i et innspill til rullering av kommuneplanen i Ullensaker kommune sendt inn i september i fjor.

Men Rogstad Nilsen er svært ordknapp med informasjon når Finansavisen kontakter ham.

Tause

- Jeg har ingen kommentarer i det hele tatt. Snakk med ordføreren, sier han. Tomteområdet var et tema på formannskapsmøtet i kommunen tirsdag, men ordfører Tom Staahle (FrP) er heller ikke veldig snakkesalig.

– Det som skjedde var at området ble spilt inn som omregulert til næring. Administrasjonen må konsekvensutrede det opp mot kommuneplanen som skal til behandling frem mot sommeren, sier han.

Tomten er i dag LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområde), men ikke dyrket mark, så Staahle sier dét ikke er noe som vil påvirke reguleringen.

Franchise-hotell?

Finansavisen har snakket med personer som kjenner hotellmarkedet godt, og sier at de ikke kjenner til Hiltons planer nå, men at de vet at de er interessert i en etablering på Gardermoen.

– Det jeg har hørt, er at de ikke er interessert i å drive det selv, men å kjøre det som en franchise. Spørsmålet er hvem som kan drifte et så stort hotell på en slik måte, sier en kilde.

I reguleringssøknaden legges det opp til en stor konferansedel, og Finansavisens kilder mener at en tomt på 19 mål kan få et hotell mellom 500 og 700 rom.

Ned- og opptur

Hilton er en av verdens største og mest kjente hotellkjeder. Ved utgangen av september hadde kjeden 894.000 rom fordelt på 15 ulike varemerker, 5.500 eiendommer og 109 ulike land. Selskapet ble etablert av Conrad Hilton, som flyttet fra Kløfta til USA, mens den mest kjente personen i stamtreet er Paris Hilton, som gjorde seg bemerket i jetsetlivet for noen år tilbake.

I 2007 tok det amerikanske oppkjøpsfondet Blackstone hotellkjeden av børs. Sammen med medinvestorer kjøpte Blackstone i 2007 selskapet med 6,5 milliarder dollar i egenkapital og en belåning på 80 prosent.

Året etter satte finanskrisen inn, og Blackstone måtte skrive ned investeringen med hele 70 prosent. I etterkant har selskapet vokst kraftig, og ble reetablert på børs i 2014. I mai i år solgte Blackstone sine siste aksjer. Den samlede gevinsten ble på 14 milliarder dollar.

Andre økonominyheter:

Robotråskinn spår boligprisfall
- Det verste har fortsatt ikke kommet
Melder om hyttebonanza på Kvitfjell