Historieløst kunnskapsløft

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er reist massiv kritikk mot forslaget til ny læreplan for historie i den videregående skole. Det finnes gode grunner til det, selv om det virker overilt å tro at dagens videregående elever blir de siste som kommer til å lære noe om 1. og 2. verdenskrig, slik en overskrift i fredagens Aftenposten gir inntrykk av. Skolens læreplaner skal ikke gi punktvise oppsummeringer av hvilke årstall elevene skal huske i historie, eller hvor mange byer i Belgia de må kjenne til. Det er heller ikke slik at alt som ikke er nevnt i en lærplan skal forbigås i timen.

Planen er delt inn i fire hovedpunkter, som skisserer ulike perspektiver på historieundervisningen. Det sies mye brukbart både om kildekritikk, kontekstualisering og hvordan ulike former for historieskrivning tjener forskjellige mål i samtiden - noen overordnede mål om historiebevissthet er en vel så viktig del av en slik plan som oppramsing av historiske hendelser.

Når en slik læreplan i tillegg faktisk lister opp en lang rekke eksempler på historiske hendelser elevene skal kjenne til, blir det likevel åpenbart at planen ikke er utformet på tilfredsstillende vis. Planen foreslår på detaljert vis at elevene skal «lage en digital presentasjon om vikingtiden», de skal lære om utviklingen i Kina i middelalderen, mens første og andre verdenskrig må tenkes inn i et punkt som sier man skal «velge ut og undersøke to eller flere internasjonale konflikter i nyere tid, og vurdere årsaker og virkninger.» Skal man først presisere noe, virker det relativt tankeløst å utelate hendelser som er helt grunnleggende for europeisk selvforståelse. Når det i høst har kommet på det rene at flere norske elever har ytterst mangelfulle kunnskaper om Holocaust, understreker det poenget ytterligere.

De gode intensjonene som faktisk finnes i den nye læreplanen, undergraves også av at det blir færre historietimer når «Kunnskapsløftet» innføres. Øystein Djupedal har i siste liten åpnet for at innføringen av læreplanene kan bli utsatt hvis de ikke er gode nok. Det lyder som en fornuftig løsning i dette tilfellet.