HISTORISK: Får KrF seier på fosterreduksjon, vil det være første gang selvbestemt abort innskrenkes. Arbeiderpartiet utelukker ikke et nytt folkelig opprør som i reservasjonsstriden i 2014. Bildet er fra 8. mars 2014. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
HISTORISK: Får KrF seier på fosterreduksjon, vil det være første gang selvbestemt abort innskrenkes. Arbeiderpartiet utelukker ikke et nytt folkelig opprør som i reservasjonsstriden i 2014. Bildet er fra 8. mars 2014. Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

Arbeiderpartiet varsler abort-opprør etter angivelig KrF-seier:

- Historisk angrep på selvbestemt abort

Mye tyder på at Kristelig Folkepartis abortseier er nemndbehandling av fosterreduksjon. Et angrep på selvbestemt abort, sier Arbeiderpartiet.

- Vi er veldig bekymret for at dette blir en historisk innskrenking av abortloven, sier Ingvild Kjerkol (Ap) til Dagbladet.

KrF sitter i disse dager og forhandler med Høyre, KrF og Frp om en ny regjeringsplattform med klare forventninger om en seier i abortsaken. En forventning skapt av Erna Solberg og Høyre midt i KrFs indre stridigheter om veivalget i høst.

Nå må Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad ha med seg en seier tilbake til partiet.

Flere, blant annet KrFU-lederen, har pekt på at seieren kan være en innstramming i såkalt fosterreduksjon.

Åtte kvinner i 2018

I dag er det slik at det med selvbestemt abort fram til uke 12 er opp til kvinnen selv om hun vil fjerne et av fostrene når hun er gravid med tvillinger.

Selv om aborten utføres i uke 13-14, har lovavdelingen i Justisdepartementet presisert at det faller inn under loven om selvbestemt abort siden avgjørelsen er innenfor 12 uker. Det er medisinske årsaker til at aborten gjennomføres seinere enn uke 12.

I 2018 var det åtte kvinner som gjennomførte fosterreduksjon uten medisinsk årsak, ifølge Kjell Åsmund Blix Salvesen ved St. Olavs hospital.

Det å kreve at fosterreduksjon skal vurderes av en abortnemnd, vil da være en innskrenking av den selvbestemte aborten siden kvinner i dag kan vurdere dette selv fram til uke 12.

- Angriper selvbestemmelsen

Det vil være en seier for KrF, men ingen seier for norske kvinner, ifølge Arbeiderpartiet.

- Det KrF selger som en stor seier vil være et stort tilbaketog for loven som beskytter kvinners selvbestemmelse.

- At det er en historisk mulighet til å innskrenke abortloven, gir jeg KrF rett i, men jeg mener det vil være en tragedie og en trist dag for demokratiet, sier Kjerkol.

Ap-representanten i helse- og omsorgskomiteen reagerer spesielt på at 95,8 prosent av Norges befolkning i sist valg stemte på et parti som ønsker å beholde dagens abortlov. KrF fikk 4,2 prosents oppslutning i stortingsvalget i 2017.

- Erna Solberg har skapt et forhandlingsrom for noe bare fire prosent støtter. I et opplyst demokrati må man klype seg selv i armen over at man kan endre en lov med så svak demokratisk forankring.

- Det sender et signal om at sære interesser kan endre lover - i denne omgang abortloven - som har direkte inngripen i menneskers liv og integritet, sier Kjerkol.

Høstens abortdebatt handlet i stor grad om lovens paragraf 2c, der det heter at man kan få abort etter 12. uke hvis «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

KrF-seier kan gi flere aborter

Debatten viste at det ville bli nærmest umulig å gjøre noe med paragraf 2c, i stedet kan altså KrF få en seier på fosterreduksjon.

- Det har heldigvis blitt en god og opplyst debatt om 2c. Det finnes ingen gode argumenter for å endre den. Nå griper de etter et halmstrå, og da frykter vi at det blir en innskrenking av kvinners selvbestemmelse ved å forby det man kynisk kaller «tvillingabort».

- Det som blir konsekvensene er at man faktisk får tvillingabort, hvis man forbyr selvbestemt fosterreduksjon, ved at kvinnen fjerner begge fostrene. Det er tvillingabort, sier Kjerkol.

Kjerkol viser blant annet til Mette Løkeland, gynekolog og forsker på abort, som i Dagbladet skrev at resultatet av KrFs seier kan bli at flere fostre aborteres.

- KrF seier at dei reknar det som ein siger dersom dei får eit forbod mot «tvillingabort». Sjeldan har eit slikt misvisande nyord samtidig vore så treffande sidan resultatet av forbodet truleg vil føre til abort av fleire tvillingar, skrev Løkeland, og mente at kvinnene i stedet for fosterreduksjon vil abortere begge fostrene.

Varsler nytt abort-opprør

Våren 2014 raste striden om fastlegers rett til å reservere seg mot å henvise til abort. Etter sterke protester og store demonstrasjoner, endte det med at kvinner som ønsker abort kan henvende seg rett til spesialhelsetjenesten uten å gå via fastlegen.

- Tror du denne saken kan vekke like sterkt engasjement som reservasjonssaken i 2014?

- Ja, det tror jeg. Erna Solberg vet godt hva omkostningene er når man tukler med abortloven.

- Skal man endre en så inngripende lov som abortloven, må endringene være basert på kunnskap og fakta. Den er ikke egnet til et spill om makt der kvinners rettigheter er i potten, sier Ingvild Kjerkol.