Historisk godt oppgjør

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Starten på årets lønnsoppgjør ble mindre dramatisk enn ventet. Det blir ingen streik i verkstedindustrien, og i varehandelen ble det ny avtale uten hjelp av riksmeklingsmannen. Det har partene all ære av. Men så ble det også gitt høye lønnstillegg. Fem prosent mer i lønningsposen gir i dag rundt 3,5 prosent reallønnsvekst. Det må være et historisk godt resultat. Riktignok fikk ikke Fellesforbundet gjennomslag for kravet om tjenestepensjon. Men det går som regel ikke an å få både i pose og sekk. Dessuten har et stort flertall av medlemmene pensjonsordning på sine bedrifter allerede.
  • Vi går ut fra at arbeidsgiverne ikke har gått med på et oppgjør som vil rasere verkstedindustrien. Det er gode tider i de fleste bransjer. Likevel vil oppgjøret føre til svekket konkurranseevne for norske bedrifter. I tillegg kommer den sterke norske krona og et særnorsk høyt rentenivå. Når vi også tar med det betydelige politiske presset for å bruke enda mer oljepenger over offentlige budsjetter, må vi regne med at konkurranseutsatte næringer kan få problemer i tida framover, slik mange eksperter frykter.
  • Men årets lønnsoppgjør har bare så vidt startet. Og det er god grunn til å frykte at det heretter ikke vil gå så glatt. Særlig er kravene og forventningene blant ansatte i stat og kommune skrudd opp. Det gjelder også i en del skjermede bransjer i privat sektor. Allerede i går ble det gjort klart at en kopi av oppgjøret i verkstedindustrien ikke vil bli godtatt. Lønnstillegg på sju prosent ble antydet. Andre har gått ut med enda høyere beløp. På den måten har ledelsen i flere organisasjoner skapt urealistiske forventninger blant sine medlemmer. Det er lite ansvarlig. Landet tåler selvsagt ikke et lønnsoppgjør på slike nivåer.
  • Vi har de siste åra hatt et par oppgjør som har gått av skinnene. Vi har også sett resultatet, særlig i form av renteøkninger, men også tap av arbeidsplasser. Får vi et oppgjør innenfor rammene i verkstedindustrien, kan vi unngå slike resultater i år.