Historisk miljøavtale stanser Røkke-fisket i nord

Etter påtrykk fra store fiskekjøpere som McDonalds og Tesco.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Miljøorganisasjoner har i lang tid jobbet for å stanse det økte fisket i havområdene rundt Svalbard.

Nå har Greenpeace lyktes å framforhandle en avtale som stanser all bunntråling i området. Det har de gjort ved å alliere seg med store frossenfiskkjøpere som blant annet McDonalds og Tesco.

Leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge omtaler det som en historisk avtale for havområdene rundt Arktis.

- Dette viser at industrien anerkjenner problemet og gjør noe for å være føre var når det kommer til marint vern, ikke presset av myndigheter, men motivert av markedsmuligheter, sier han til Dagbladet.

- Industrien går foran Avtalen organisasjonen nå har fått i stand binder opp den norske havfiskeflåten gjennom bransjeorganisasjonen Fiskebåt.I tillegg er den russiske havfiskeflåten med på avtalen gjennom Karat Group. Det er også McDonald's, Findus, Espersen, Tesco, Youngs Seafood Limited, Morrison, Asda, Sainsbuyrrys, og M&S.

Avtalen viser at industrien går foran i miljøspørsmål mens norske myndigheter somler, mener Gulowsen.

Tydelige - Det som er interessant er at de store fiskekjøperne har vært veldig tydelig hele veien om at de ikke ønsker å kjøpe fisk som stammer fra ytterligere ødeleggelser av Arktis. Med den forståelsen på laget har det vært mye enklere å få til forhandlinger med trålnæringa, sier han.

Tidligere har havisen gitt store deler av områdene i Arktis et naturlig vern, men etter hvert som isen har smeltet og trukket seg nordover, har havfiskeflåten trukket etter. Fisket i havområdene har økt mye på kort tid. I 2015 kom mer enn 10 prosent av all landet torsk i Norge fra den sårbare svalbardsonen, mot bare1 prosent i 2001.

189 trålere har lisens til å fiske i sonen, som huser sårbare kaldtvannskoraller og flere truede bunnarter som sjøsnegler og slangestjerne. Blant de aller største selskapene som har operert i området er Kjell Inge Røkke-eide Havfisk ASA.

Utfordrer Helgesen Avtalen vil fryse fotavtrykket til havfiskeflåten og stoppe videre utvidelse av fiskeriområdene i nord. Nå håper Greenpeace at norske myndigheter følger etter med grundige kartlegginger av havbunnen i området, og verne delene av havbunnen som er verneverdig.

Først når det er gjort, kan fisket i området starte opp igjen.

- Nå som industrien har gått foran håper vi at det gjør det lettere for politikerne å gjøre det rette. Vi håper det vil motivere politikere både på miljøsiden og fiskerisiden til å gjøre den nødvendige kartleggingen av områder og verne områder som er kartlagt, sier Gulowsen.
En seier for kundene Konsernsjef Webjørn Barstad i Havfisk ASA sier han er glad for avtalen.

Den innebærer ikke at alt fisket i området stanses, men at selskapet er enige om at fisket i området ikke skal ekspanders til områder hvor de ikke tidligere har fisket.

Barstad sier ballen begynte å rulle allerede i fjor, altså før Greenpeace startet sin kampanje i mars i år. Det skjedde i forbindelse med at blant annet Havfisk ble resertifisert til den internasjonale miljøstandarden MSC.

Allerede da begynte de å jobbe med en plan for hvordan fisket i området skulle foregå for å gjøre minst mulig skade på havbunnen, forklarer Barstad. Påtrykket fra Greenpeace har så sørget for fortgang i sakene.

- Det som er essensen i denne meldingen er at vi forserer dette arbeidet, slik at det vil gå raskere enn i den opprinnelige planen, og gjennomføre en frivillig avståelse fra å gå inn i områder hvor vi ikke tidligere har vært, forklarer Barstad.

SATELITTKART: Sattelittovervåkning gjort av Greenpeace viste omfanget av fisket i områdene rundt Svalbard. Foto: Greenpeace.
SATELITTKART: Sattelittovervåkning gjort av Greenpeace viste omfanget av fisket i områdene rundt Svalbard. Foto: Greenpeace. Vis mer