Hjelp til krigsbarn

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det er over 25 år siden de første familiene kom til Norge fra militærdiktaturet i Chile. Siden den gang har tusenvis av barn og unge fra krigsområder kommet hit som flyktninger, og svært mange er blitt boende i Oslo. Men i alle disse årene har ingen undersøkt hvilke flyktningebarn som bærer på traumatiske opplevelser, og det har ikke eksistert noe opplegg for å hjelp barn med krigsbakgrunn til å bearbeide opplevelsene sine og finne seg til rette i Norge. Når deres traumatiske bakgrunn kommer til uttrykk i atferdsproblemer, blir gjerne unge flyktninger kasteballer mellom skole, psykiatri og barnevern.
  • Nå har skolesjefen i Oslo kartlagt 1300 barn i grunnskolen som kommer fra krigsområder, og har laget en plan for hvordan disse kan få hjelp. I vår skal også elever i videregående skole med krigsbakgrunn kartlegges med tanke på et liknende hjelpeprogram. Dette skulle vært gjort for lenge siden.
  • Selv om de ikke har stått midt oppe i krigshandlinger, bærer ofte barn og unge fra krigsområder på vonde minner og tap. I Norge opplever de nye tap, på grunn av språkproblemer, fordi de klarer seg dårlig på skolen, fordi de føler seg stigmatisert. Og foreldrene er gjerne dårlig i stand til å hjelpe barna, fordi de selv bærer på tunge bører. En del unge flyktninger takler livet så dårlig at aggresjonen gir seg uttrykk i vold og rotløsheten fører dem inn i kriminalitet.
  • Det er ikke noen lett oppgave Pedagogisk Psykologisk rådgivningstjene i osloskolen skal ta fatt på. Krigsbarn tier helst om de vonde opplevelsene. De vil være så normale som mulig, og minst av alt stikke seg fram. Å gi dem hjelp forutsetter stabil og kanskje langvarig innsats fra personer med god kompetanse, og et opplegg som ikke stigmatiserer barna. Men PP-tjenesten i Oslo sliter med små ressurser. Oslos politikere, som er så opptatt av voldsutviklingen og sier det skal satses på forebyggende arbeid, må gi PP-tjenesten ressursene som trengs for å gjennomføre handlingsprogrammet for barn fra krigsområder.