Hjelp uføre tilbake i jobb

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Nesten 280 000 mennesker ble i fjor registrert som uførepensjonister. Dem er det ingen grunn til å misunne. Det er mennesker som har lidelser som ekskluderer dem fra arbeidsmarkedet. De må leve av tilmålte trygdeytelser som normalt ikke vil tilsvare det de ville tjent på lønnet arbeid. Samtidig mister de mange andre verdier som følger av å være i et arbeidsforhold.
  • Like fullt er det et faktum at hver tiende voksne person i Norge nå er uførepensjonert, at tallet øker med rundt 30 000 nye tilfeller i året, at den årlige økningen tilsvarer halvparten av et årskull, at de totale årlige utgifter fra folketrygden nå er på 209 milliarder kroner og utgjør om lag 40 prosent av utgiftssiden på statsbudsjettet. Det er videre et faktum at mange av de uførepensjonerte er støtt ut av arbeidsmarkedet mot sin egen vilje. Mange av dem har arbeidslyst og -evne. Men mange har også frykt for å miste sitt økonomiske grunnlag om de igjen skulle prøve seg i arbeidsmarkedet for så igjen å støtes ut.
  • Det er disse trygdeetaten nå skal forsøke å få tilbake i arbeid. Innsatsen skal først og fremst rette seg mot de 88 000 uførepensjonistene som er mellom 18 og 50 år. I denne gruppa befinner det seg mange som i tillegg til trygden har annet inntektsbringende arbeid. De vil nå bli innkalt til samtaler om sin situasjon og sine rettigheter. Ønsker de å jobbe mer? Kan de jobbe mer? Ikke alle vet at de har rett til en «hvilende» uførepensjon i opp til tre år. Skulle forsøket på å vende tilbake i arbeidslivet mislykkes, vil de igjen kunne få fulle rettigheter som uføretrygdet.
  • Dette er et positivt tiltak. Men det er grunn til å påpeke to forhold. Dersom trygdeetaten skulle lykkes med å tilbakeføre 20 000 uføretrygdede i den nevnte aldersgruppen til arbeidslivet, er det likevel færre enn den årlige økningen av antall uførepensjonerte. Samtidig må trygdeetatens innsats få karakter av en håndsrekning, og ikke bli oppfattet som en jakt på de uføres trygdeytelser.