Hjemmebrenten i Trønderlag går på dunken...

TRONDHEIM (Dagbladet): Hjemmebrent blir ikke lenger sett på som husflid og en verneverdig del av den trønderske kulturen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I løpet av de siste par-tre årene har det skjedd en kraftig endring i nord-trøndernes holdninger til HB.

Dette kommer fram i en ny undersøkelse foretatt av Nord-Trøndelagsforskning i samarbeid med Midt-norsk kompetansesenter for rusfag (MNK).

- Det er ikke lenger gitt at de serverer tynnkaffe på en trøndersk bygdefest, sier Oddbjørn Johansen i MNK til Dagbladet.

Undersøkelsen er gjort for å måle effekten av den to-årige «Stopp heimbrent'n»-aksjonen. Den har med ulike virkemidler drevet opplysningsvirksomhet rettet mot unge i skoleverket og deres foreldre.

Et representativt utvalg av den nord-trønderske befolkningen er spurt om sine holdninger til HB både før og etter at aksjonen ble gjennomført.

Halvering

I den ferskeste målingen, som er gjort i år, svarer 26 prosent at de synes det er greit å produsere hjemmebrent til eget bruk. Dette er en halvering i forhold i 1996, da 55 prosent mente dette.

28 prosent sier nå at de synes det er greit å drikke HB, mens hele 49 prosent sa dette for tre år siden.

- Vi kan ikke si at den klare holdningsendringen skyldes «Stopp heimbrent'n» alene, men mange sier at de er blitt mer negative til HB som følge av den informasjon som har kommet ut gjennom aksjonen, sier Johansen.

Det er også en generell trend at bygdefolk tar etter byfolk når det gjelder drikkevaner - det vil si at de drikker mer vin og mindre sprit.

En annen undersøkelse, som nylig er gjennomført, tyder på at effekten ikke har vært like god i forhold til ungdommens rusbruk: Debutalderen ser ikke ut til å ha blitt hevet og det er heller ikke registrert noen nedgang i HB-bruken blant ungdom.