Hjertesyke kvinner blir diskriminert

Hjertesyke menn undersøkes grundigere, får dyrere medisin og flere operasjoner enn kvinner med samme sykdom, viser en ny undersøkelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

-  Vi må slåss mot våre holdninger. Det er nok en viss mannssjåvinisme i helsevesenet som gjør at kvinner får dårligere behandling enn menn, sier overlege Tor Melberg ved Hjerteutredningen ved Stavanger Universitetssykehus. Han har gjennomført en undersøkelse av 913 hjertepasienter fra 17 ulike norske sykehus.

Funnene, som blir presentert i Tidsskrift for Den norske lægeforening i dag, er dårlig nytt for hjertesyke kvinner.

-  Hjertelidelser er den største kvinnesykdommen, og da er det bekymringsfullt at de blir underdiagnostisert og underbehandlet. Dette skyldes nok både bevisste, og ubevisste holdninger hos helsepersonell, sier Melberg.

Hvert år får 15 000 nordmenn hjerteinfarkt. 40 prosent av dem er kvinner. Hjerteinfarkt er det flest kvinner dør av.

Får billigere medisin

 Ifølge undersøkelsen får bare 32 prosent av kvinnene mellom 50 og 59 år en skikkelig undersøkelse av hjertet, en såkalt koronar-

utredning, når de kommer til sykehuset med infarkt. Tallet for menn er 68 prosent.

Underbehandlingen skyldes ikke bare mannssjåvinisme, mener Melberg.

-  Kvinner har større tilbøyelighet til å godta at de har vondt. Derfor klager de mindre. Det burde ikke påvirke helsepersonell, men det gjør det, mener Melberg.

Hjerteinfarkt kan behandles med medisin som tynner ut blodet. Det er to typer slike medisiner som er vanlig å bruke. Den ene er billig, litt mindre effektiv og gir litt større blødningsfare. 82 prosent av de kvinnelige hjertepasientene fikk denne kuren, mot 58 prosent av mennene.

-  Vi har ikke funnet noen medisinsk årsak til at kvinner i større grad enn menn får denne kuren, sier Melberg.

Selv når hjertesyke kvinner er blitt skikkelig undersøkt, er sjansen for at de får hjerteoperasjon liten. Utblokking er den beste behandlingen mot hjerteinfarkt.

-  Det er ingen medisinsk grunn til ikke å foreta utblokking på kvinner, sier Melberg.

Ved like sykdomsbilder har menn 25 prosent større sjanse for å få operasjon enn kvinner.

Like ille andre steder?

Undersøkelsen er den første som har sett på kjønnsforskjeller ved behandling av moderne hjerteinfarktbehandling i Norge. Melberg er skuffet over resultatet. Han mener det ikke er grunn til å tro at forholdene er bedre ved andre avdelinger og lidelser.

-  Undersøkelsen viser at helsevesenet her i landet er like lite kjønnsnøytralt som i mange andre land hvor vi har kjent til problemet lenge, sier overlegen.

BEBREIDER INGEN: Marit Strand fire dager etter at hun ble operert i 2003.