Hjertet varmt - hodet kaldt

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Fredagens skremmende og brutale rasistdrap på Holmlia ryster vårt samfunn i grunnvollene. Vi leter etter de dypereliggende årsaker til hvordan hudfarge kan utløse et så intenst hat som må ligge bak en slik handling. Og vi spør oss hva vi kan gjøre for at slike ugjerninger kan unngås i framtida. Tragedien har utløst et samfunnsmessig sjokk, men også et engasjement for å komme rasismen til livs og forske i dens røtter.
  • Det er naturlig og prisverdig at politikere og myndighetspersoner kjenner sitt ansvar i en slik situasjon og gir uttrykk for sine oppfatninger. Men det er også viktig ikke å la en slik gruoppvekkende kriminell handling føre oss ut i en rettslig unntakstilstand. Vi har en lovgivning her i landet som er tilstrekkelig til at de skyldige vil bli dømt så sant politi og påtalemyndighet greier å skaffe fram indisier eller bevis. Også de som utfører slike handlinger har krav på å bli behandlet i samsvar med de lover og prosessuelle regler som gjelder.
  • Kulturminister Ellen Horn har latt seg rive med i sin fortvilelse over det som skjedde og vil vurdere forbud mot nynazistiske grupper. Men vi advarer mot en tro på at det lar seg gjøre å forby partier eller organisasjoner som dyrker nynazistiske og rasistiske holdninger. Det dreier seg tross alt om en liten gruppe som ikke utgjør noen politisk trussel. De land som har forsøkt seg på forbudsveien, har ikke lyktes bedre enn andre. Det åpne samfunn vil alltid ha sine fiender, men det er dypt i samsvar med et slikt samfunns prinsipper at holdninger og meninger skal bekjempes med argumenter og ikke med lov og rettsforfølgelse.
  • Men når de rasistiske holdningene fører til mord, er det viktig at sakene blir hurtig oppklart, at domstolene behandler saken raskt og at eventuelle domfelte blir kalt inn til soning straks. Nulltoleranse er blitt et politisk slagord som bare har mening innenfor et system der rettssikkerheten blir ivaretatt samtidig som samfunnet gis maksimal beskyttelse.