ARBEIDSGIVERENS ANSVAR: Det er opp til arbeidsgiveren å forebygge og håndtere mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Arbeidstakerne er også pliktige til å bidra til et godt arbeidsmiljø.  Illustrasjonsfoto: SVEINUNG UDDU YSTAD
ARBEIDSGIVERENS ANSVAR: Det er opp til arbeidsgiveren å forebygge og håndtere mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Arbeidstakerne er også pliktige til å bidra til et godt arbeidsmiljø. Illustrasjonsfoto: SVEINUNG UDDU YSTADVis mer

Hodejegere beskyldt for sexsjikane på jobben

Ansatte i rekrutteringsbyrå refset arbeidsmiljøet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hva sier jeg hvis sjefen prøver seg?

(Dagbladet.no): Et av Norges største rekrutteringsbyråer rystes nå av en sexsjikaneskandale, ifølge Dagens Næringsliv.

15 prosent av de ansatte i konsulentselskapet Mercuri Urval (MU) oppgir i en intern undersøkelse at de har vært utsatt for uønsket seksuelle oppmerksomhet på arbeidsplassen.

Selskapet, som ble startet i Sverige i 1967, spesialiserer seg nettopp på rekruttering og personalutvikling. De har 800 ansatte fordelt på 24 land, omkring 60 personer er sysselsatt i Norge.

Sykmeldt
Et anonymt varslingsbrev til bedriftens svenske toppsjef  i høst, gjorde at selskapet selv satt i gang en intern granskning.

Ifølge rapporten DN har fått tak i, er 40 prosent av de ansatte i selskapets kontorer på Østlandet kritiske til ledelsen. I tillegg kommer sexsjikaneanklagene.

Arbeidsforholdene har ført til at flere av dem som jobber i selskapet, har vært sykemeldt, og noen har sluttet, ifølge kilder avisen har snakket med.

Ansatterepresentant i MUs styret, Dag Vevatne, er den eneste i selskapet som ønsker å kommentere saken.

- Det kan være flere årsaker til at folk slutter. Selvsagt kan det henge sammen med arbeidsmiljøet. Men vi har iverksatt tiltak for å bli en bedre arbeidsplass. Det er nå laget klare og tydelige spilleregler, sier Vevatne til DN.

Selskapets ledelse ønsket tirsdag ikke å kommentere saken i Dagbladet.no.

Problem
Seksuell trakassering på arbeidsplassen er i mange tilfeller ensbetydende med at bedriften også har andre arbeidsmiljøutfordringer, ifølge Asbjørn Grimsmo, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), som står bak boka «Varme og kalde konflikter i det nye arbeidslivet». Han kjenner ikke til forholdene i Mercuri Urval, og uttaler seg på generelt grunnlag.

- Uønsket seksuell oppmerksomhet på en arbeidsplass er et problem i seg selv, men det er samtidig et klart symptom på at samarbeidet på arbeidsplassen ikke fungerer som det skal, sier Grimsmo til Dagbladet.no og fortsetter:

- På slike arbeidsplasser forekommer det gjerne også andre former for mobbing og annen utilbørlig adferd og også vanligvis et forhøyet konfliktnivå.

Kjønns- og alderssammensetningen i bedriften kan være med på å danne grobunn for mobbing og trakassering.

- Vi vet at det er spesielt yngre kvinner som blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, sier Grimsmo til Dagbladet.no

«Flørtekulturen»
Det er opp til hver enkelt å definere hva man oppfatter som uønsket oppmerksomhet, ifølge Grimsmo.

- Det er ikke slik at det er opp til den som utøver den type oppmerksomhet å bestemme hva som er greit og ikke. Da kan jo den komme seg unna med hva som helst, forklarer han.

Forklaringer som «det er min måte å flørte på og flørt er greit på arbeidsplassen», holder ikke mål.

- Folk trenger ikke å innfinne seg med en slik «flørtekultur». Det at en er for fintfølende eller prippen er ikke tillatt som argument i en arbeidsmiljøsammenheng.

Det er i alle hovedsak arbeidsgiveren som har ansvaret for arbeidsmiljøet er forsvarlig og trygt for dem som inngår i det.

Men også arbeidstakerne er pliktig til å bidra til et godt arbeidsmiljø.

- Selv om ansvaret er plassert hos arbeidsgiver, må både ledelse og ansatte gå inn i problematikken og handle. Det er lov å være kritisk til ledelsen og man skal ha en aktiv diskusjon om hva som skal gjøres og hvordan ting er organisert.

Unge kvinner overrepresentert
2-4 prosent av Norges befolkning opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen minst en gang i måneden, viser tall fra Statistisk sentralbyrå, basert på levekårsundersøkelsen fra 2006.

Det innebærer trakassering både fra kollegaer og ledere og kunder og andre personer ikke tilknyttet arbeidsplassen.

Unge kvinner er mest utsatt for denne formen for trakassering.

Hele 12 prosent oppga av de en gang i måneden eller oftere ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

To prosent av mennene i samme aldersgruppen svarte det samme.

Undersøkelsen avdekker at arbeidstakere som opplever seksuell trakassering har en høyere forekomst av psykiske plager enn andre, ifølge SSB. 

Det er også mer sykefravær og plager som nervøsitet, angst eller rastløshet, nedtrykthet og depresjon på grunn av jobben i denne gruppen.

Alkohol
Seksuell trakassering er sterkt overrepresentert i enkelte yrkesgrupper. Man regner med at 32 prosent av alle hovmestere, servitører og bartendere har fått denne type uønsket oppmerksomhet.

- Vi kan nok anta at det for disse gruppene i stor grad handler om oppmerksomhet fra kunder. Dette er yrker med utstrakt kundekontakt, gjerne i situasjoner der det er alkohol involvert, noe som kan bidra til å senke terskelen for utilbørlig adferd, skriver SSBs forskere i rapporten, sluppet i 2007.

Nesten en av fem, 17 prosent, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere melder også at de utsettes for seksuell trakassering.