Jurister og eksperter på anbud:

- Hoffet bryter loven

Hoffet har mottatt rundt to milliarder kroner til statlige eiendommer og offisiell virksomhet på 16 år. Underveis har hoffet kjøpt varer og tjenester, uten å følge Lov om offentlige anskaffelser. Eksperter rister på hodet.

HOFFSJEF: Hoffsjef Gry Mølleskog er ansvarlig for at kongens stab følger lover og regler. Hun vil ikke selv svare på spørsmålene Dagbladet har stilt. Her går hun foran kong Harald og Dronning Sonja på vei til middag på Slottet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
HOFFSJEF: Hoffsjef Gry Mølleskog er ansvarlig for at kongens stab følger lover og regler. Hun vil ikke selv svare på spørsmålene Dagbladet har stilt. Her går hun foran kong Harald og Dronning Sonja på vei til middag på Slottet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

I april avdekket Dagbladet at Det kongelige hoff hadde hyret inn et malerselskap, der daglig leder og eier var under etterforskning for økonomisk kriminalitet.

Oppdraget var å renovere en stor stall bak Slottet. Nå er lokalene galleri og museum, under navnet «Dronning Sonja Kunststall». Bygget er statlig eiendom.

OMFATTENDE ARBEIDER: Både hoffet og Statsbygg hentet inn flere selskaper til byggingen av Dronning Sonja Kunststall, i Slottets gamle stallbygning.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
OMFATTENDE ARBEIDER: Både hoffet og Statsbygg hentet inn flere selskaper til byggingen av Dronning Sonja Kunststall, i Slottets gamle stallbygning. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Vis mer

Slottsforvalteren kjente til politietterforskningen da kontrakten ble inngått i 2016. Han trakk seg fra jobben mens avisa arbeidet med saken i april.

Malekontrakten hadde en verdi på 6,9 millioner og var et av flere store oppdrag hoffet ga til private selskaper i 2016 og 2017.

Ifølge lov og forskrifter om offentlige anskaffelser, skal oppdrag til en verdi av over 1,3 millioner kroner legges ut i den nasjonale kunngjøringsdatabasen «Doffin». Slik kan selskaper konkurrere om å levere best pris og best kvalitet, når fellesskapets penger brukes. Og på like vilkår.

Kommuner, staten og en underskog av offentsligrettslige organer omfattes av loven. Det er også Det kongelige hoff, mener flere professorer og anbudseksperter Dagbladet har snakket med.

Men kontrakten Dagbladet avslørte i april ble aldri kunngjort på Doffin. Ingen andre oppdrag fra hoffet til å bygge Kunststallen ligger heller i basen.

- Ja, hoffet bryter loven og har foretatt en rekke ulovlige direkte-anskaffelser. Det er alvorlig. Jurist og advokat Marianne Dragsten til Dagbladet

En rammeavtale med det samme malerselskapet, finnes det heller ikke spor av. Ved signering i 2016 var terskelen for å kunngjøre oppdrag i Doffin langt lavere enn i dag, bare 500 000 kroner.

Store innkjøp

Hoffet bruker flere titalls millioner kroner i året på renovering, utbygging, drift og vedlikehold av en rekke bygg. I hovedsak statlige eiendommer. Arbeidene finansieres med penger fra statsbudsjettet. Det er ikke uvanlig at eksterne selskaper hyres inn.

I tillegg gjøres andre store innkjøp.

Årsberetninger, pressearkiver og offentlige dokumenter, forteller at hoffet har gjort flere store anskaffelser og inngått rammeavtaler de siste 16 årene. Få av dem ligger i Doffin.

Hoffet har blant annet kjøpt dyre biler, styrt store byggeprosjekter og hentet inn håndverkere og gartnere.

I samme periode har Statsbygg, som også forvalter kongelige eiendommer, lagt ut en lang rekke oppdrag og rammeavtaler med åpne priser på Doffin. Blant annet for fasadene på Oscarshall.

45 MILLIONER: Stortinget ga hoffet 45 millioner kroner til renovering av Oscarshall innvendig fra 2007 til 2009. Oppdragene er ikke å finne på Doffin. Statsbygg la ut fasadearbeidene i samme periode på Doffin. Foto: NTB Scanpix
45 MILLIONER: Stortinget ga hoffet 45 millioner kroner til renovering av Oscarshall innvendig fra 2007 til 2009. Oppdragene er ikke å finne på Doffin. Statsbygg la ut fasadearbeidene i samme periode på Doffin. Foto: NTB Scanpix Vis mer

- Hoffet er underlagt loven

I Brønnøysundregistrene er Det kongelige hoff registrert som «statlig forvaltning» og «offentlig administrasjon».

En kjerneoppgave er å drifte den offisielle delen av kongehuset. Hoffet skal også understøtte Norges statsleder kong Harald og kronprins Haakon i deres arbeid.

- Det er ingen tvil om at Det kongelige hoff er underlagt Lov om offentlige anskaffelser, sier jurist og advokat Robert Myhre til Dagbladet.

JURIST OG EKSPERT: Robert Myhre ledet arbeidet med ny forskrift om anskaffelser, som trådte i kraft i 2001. Han mener hoffet er omfattet av loven. Foto: Privat
JURIST OG EKSPERT: Robert Myhre ledet arbeidet med ny forskrift om anskaffelser, som trådte i kraft i 2001. Han mener hoffet er omfattet av loven. Foto: Privat Vis mer

- At de ikke fikk noe fritak fra å følge loven ble endelig avklart i 2001, etter en lengre vurdering i Næringsdepartementet da jeg jobbet der. Det er ingen tvil om at hoffet skal følge den, sier Myhre.

Lagde ny forskrift

Som seniorrådgiver i departementet ledet Myhre arbeidet med den nye forskriften om offentlige anskaffelser. Den trådte kraft i 2001.

Deretter gikk Myhre til jobben som sekretariatsleder i Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Nemda har ansvaret for å vurdere om det har foregått lovbrudd ved innkjøp.

I dag er Myhre partner og advokat i DLA Piper, og en av landets fremste eksperter på feltet.

- Lov om offentlige anskaffelser omfatter Kongehusets offisielle virksomhet. Renovering av alle statlige bygg med penger bevilget over statsbudsjettet er helt klart omfattet av loven, sier Myhre.

- Kongens personlige forbruk og private innkjøp, er ikke omfattet av denne loven, understreker Myhre.

Ikke unntatt

Ifølge anskaffelsesforskriften kan enkelte kjøp til forsvar og sikkerhet unntas loven. Et eksempel er nye våpensystemer til hæren.

KAN UNNTAS LOVEN: Våpensystemer kan unntas lov om offentlige anskaffelser. Her er et F-35 jagerfly, som Norge har kjøpt flere av. Foto: Rick Bowmer/Ap
KAN UNNTAS LOVEN: Våpensystemer kan unntas lov om offentlige anskaffelser. Her er et F-35 jagerfly, som Norge har kjøpt flere av. Foto: Rick Bowmer/Ap Vis mer

Næringsdepartementet har utarbeidet loven og forskriftene. Dagbladet har spurt om departementet kjenner til andre som er unntatt fra loven.

- Det korte svaret på spørsmålet ditt er «nei», svarer kommunikasjonssjef Trond Viken.

- Er det noen årsaker til at hoffet skulle falle utenfor loven om offentlige anskaffelser?

- Hvilke vurderinger hoffet eventuelt har gjort rundt sine innkjøp, er det naturlig at du spør hoffet om, skriver Viken videre.

- IKKE UNNTATT: Staten, regjeringen og deres departementer (foran) er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser. Det er Det kongelige hoff som understøtter statsleder kong Harald og Slottet (bak) også, ifølge flere eksperter Dagbladet har intervjuet. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
- IKKE UNNTATT: Staten, regjeringen og deres departementer (foran) er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser. Det er Det kongelige hoff som understøtter statsleder kong Harald og Slottet (bak) også, ifølge flere eksperter Dagbladet har intervjuet. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer

Professor: - Omfattet

Professor Lasse Simonsen ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, har offentlige anskaffelser som spesialfelt.

Simonsen påpeker at hoffet oppfyller forutsetningene i forskriftene.

- Hoffet tjener allmennhetens behov, det et selvstendig rettssubjekt og har en tilknytning til det offentlige gjennom bevilgningene fra departementet. Det gjør dem til et offentligrettslig organ, sier Simonsen til Dagbladet.

- Vanlige anskaffelser hos hoffet faller dermed innunder Lov om offentlige anskaffelser. Et viktig poeng er også at hoffet i stor grad bruker pengene på statlig eiendom og i offisielle sammenhenger, sier Simonsen.

Jusprofessor Hans Petter Graver ved UIO kommer til samme konklusjon.

- Lovbrudd

Jurist Marianne Dragsten er av landets fremste fagfolk innen anskaffelsesrett. Hun er nemndmedlem i Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA).

- Man har plikt til å følge lov om offentlige anskaffelser når man omfattes av den. Og er man omfattet, så er det et lovbrudd å ikke følge den, sier Dragsten til Dagbladet.

Dragsten har skrevet flere fagbøker, blant annet «Offentlige anskaffelser - løsninger, praksis og regelverk».

- Har hoffet begått lovbrudd?

- Ja, hoffet bryter loven og har foretatt en rekke ulovlige direkteanskaffelser. Det er alvorlig å bryte anskaffelsesloven og forskriften, sier Dragsten.

EKSPERT: Jurist Marianne Dragsten er en av landets fremste eksperter på anbud og offentlige anskaffelser. Foto: Synchlaw
EKSPERT: Jurist Marianne Dragsten er en av landets fremste eksperter på anbud og offentlige anskaffelser. Foto: Synchlaw Vis mer

- Hvilke konsekvenser har slike lovbrudd?

- Når hoffet ikke kunngjør en konkurranse slik de har plikt til, så kan det føre til et overtredelsesgebyr fra KOFA og at domstoler kan kjenne kontrakter ugyldige, sier Dragsten.

Hun får støtte fra Myhre:

- Ja, hoffet har brutt loven. Man må vurdere kontrakter og innkjøp individuelt, men hvert eneste år siden 2002 er det sikkert anskaffelser som skulle vært håndtert i henhold til loven. Det virker sansynlig at hoffet har brutt loven og regelverket i alle disse 16 årene, sier Myhre.

Taus hoffsjef

På Slottet er hoffsjef Gry Mølleskog øverste ansvarlig for at kongens stab følger lover og regler.

I april fikk Mølleskog spørsmål fra Dagbladet om hvordan hoffet har forholdt seg til Lov om offentlige anskaffelser de siste 16 årene, etter at ny forskrift kom på plass.

Mølleskog har vært hoffsjef i tre år. Hun vil ikke svare selv.

ANSVAR: Hoffsjef ved Det kongelige hoff Gry Mølleskog på Slottet.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
ANSVAR: Hoffsjef ved Det kongelige hoff Gry Mølleskog på Slottet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Vis mer

- Ikke lovbrudd

Konstituert kommunikasjonssjef ved hoffet, Ole-Edvard Wold-Reitan, svarer til Dagbladet:

- Det kongelige hoff er ikke en del av statsforvaltningen og organisasjonen er ikke underlagt statlig instruksjonsmyndighet. Økonomistyring og regnskapsføring følger Økonomireglement for Det kongelige hoff fra 2002.

- Det kongelige hoff har etter grundig prosess, og i samråd med vårt kontaktdepartement, i forbindelse med utarbeidelsen av økonomireglementet, lagt til grunn at det kongelige hoff ikke er underlagt Lov om offentlige anskaffelser.

- Vi viser videre til retningslinjer for innkjøp og følgende avsnitt: «Det kongelige hoff er ikke underlagt lov om offentlige anskaffelser. Hovedregelen er likevel at alle anskaffelser som foretas av Det kongelige hoff skal følge bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser.»

Dagbladet har spurt hoffet om hvorfor malerkontrakten til en verdi av 6,9 millioner kroner ikke ble kunngjort offentlig på Doffin i 2016.

Spørsmålet er ikke besvart.

Dagbladet har spurt om når retningslinjene om at loven i «hovedsak» skal følges ble vedtatt.

Spørsmålet er ikke besvart.

Dagbladet har spurt hoffet hvilke brudd på retningslinjene som er oppdaget de siste årene.

Spørsmålet er ikke besvart.

Wold-Reitan sier følgende om ekspertenes konklusjoner om at hoffet har begått lovbrudd:

- I en grundig prosess med vårt kontaktdepartement i 2002, la man til grunn at hoffet ikke er underlagt Lov om offentlige anskaffelser, og legger dermed til grunn at loven ikke er brutt.

- Fullt forsvarlig

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) følger opp kongehuset. Dagbladet har spurt om KMD er kjent med at Det kongelige hoff på noen måte er unntatt å følge Lov om offentlige anskaffelser.

KMDs henviser også til vurderinger gjort i 2002:

«Det ble da konkludert med at det kan hevdes som et fullt forsvarlig standpunkt at reglene om offentlige anskaffelser ikke gjelder for Det kongelige hoff.»

Svaret er signert avdelingsdirektør Anne Lise Vold og seniorrådgiver Thomas Kjølner i KMD.

Ingen dokumenter

Hoffet og departementet kaller vurderingene i 2002 for henholdsvis «grundig prosess» og «grundige vurderinger».

Dagbladet har flere ganger bedt dem legge fram alle dokumenter om saken. De har ikke lagt fram noen dokumenter som understøtter vurderingene.

Departementet har heller ingen myndighet til å frita hoffet fra å følge lover og forskrifter.

KOFA og domstoler

- Enkeltorganer har selv ansvar for å vurdere om de omfattes av regelverket eller ikke. Hvis KOFA eller domstolene kommer til at organet omfattes, så er det dette som gjelder. Selv om organet har kommet til motsatt konklusjon, sier direktør for sekretariatet, Anneline Vingsgård i Klagenemda.

Både forklaringene og mangelen på dokumentasjon fra hoffet og departementet, møter hoderisting fra faglig hold:

- Dette er jo for dårlig. Har de en oppfatning om at de ikke er omfattet av loven, så må det finnes en skriftlig vurdering der det framgår hvorfor, sier Dragsten.

Det kongelige hoff:

  • Hoffet Det kongelige hoff understøtter statsleder kong Harald og de kongelige i deres virke.
  • Hoffet har ansvaret for driften av det offisielle kongehuset og omfattende forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling på statlige kongelige eiendommer.
  • Hoffet finansieres med offentlige midler over statsbudsjettet.
  • Hoffet har gjennom åra styrt flere byggeprosjekter og gjør hvert år store innkjøp av varer og tjenester, finansiert av staten.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer