Hognestad blir prest igjen

Den omstridte presten Helge Hognestad (59) får sine presterettigheter tilbake. Det er klart etter at regjeringen ved kongelig resolusjon har kalt saken tilbake fra Kirkens lærenemnd.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det var tidligere kirke- og undervisningsminister Jon Lilletun som sendte Hognestad-saken til lærenemnda etter en høring med landets biskoper. Lærenemda skulle vurdere om Hognestad «uttrykker teologiske standpunkter som ikke er forenlig med den evangelisk-lutherske lære.»

Men nå har kirkeminister Trond Giske fritatt lærenemnda for denne oppgaven. Nå blir det i realiteten opp til biskop Rosemarie Köhn å avgjøre om Hognestad skal få prestejobb.

Hognestad ble utnevnt til kapellan i Høvik menighet i 1978, mot daværende biskop Andreas Aarflots vilje. Bispemøtet mente hans teologi og prestegjerning ikke var i samsvar med Bibelen. I 1985 fikk Hognestad permisjon og i 1989 ble han løst fra sitt ordinasjonsløfte.

Men nå har Hognestad gått tilbake på sine standpunkter fra 80-tallet, og i 1998 søkte han om å få tilbake sine presterettigheter. Striden om han blusset opp igjen da det ble kjent at han hadde fått et prestevikariat i Rosemarie Köhns bispedømme.

Etter at landets biskoper hadde kommet med sprikende vurderinger av Hognestad, sendte Lilletun saken til Kirkens lærenemnd. Men nå har Giske altså omgjort denne beslutningen.

kirsten.karlsen@dagbladet.no