- Høl i huet

Svært blandede reaksjoner på Kristins kontantstøtteutspill.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Reaksjonene lar ikke vente på seg etter at SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen i dagens Dagblad gikk ut og varslet at hun vil avskaffe kontantstøtten i løpet av neste stortingsperiode.

Pengene regjeringen sparer på den omstridte ordningen, skal komme unge mødre som ikke får foreldrepermisjon, til gode ved at engangsbeløpet denne gruppa får ved fødsel, dobles. I tillegg skal pappapermisjonen utvides drastisk.

- Høl i huet

Dagrun Eriksen, første nestleder i KrF, er ikke uventet lite imponert av SV-statsrådens utspill.

- Med dette forslaget tar Halvorsen kontantstøtten fra dem som ikke har barnehageplass, men bruker samtidig opp pengene hun skulle brukt for å opprette nye barnehageplasser, for å dekke behovet for dem som før fikk kontantstøtte. Dette er høl i huet, sier KrF-nestlederen til Dagbladet.no.

Eriksen lar seg heller ikke sjarmere av hovedrivalens pappapermløfter.

- Dette er tomme løfter. Nå har de sittet i fire år og ennå ikke innfridd løftene fra Soria Moria, sier Eriksen og mener fars rettigheter gjorde større framskritt under Bondevik-regjeringene.

- Framgangen stoppet opp da Kristin tok over, slår KrF-nestlederen fast og mener forslaget til økning av engangsstønaden er altfor beskjedent.

- Høl i huet

- Kristins forslag er god KrF-politikk, men det er altfor lite; KrF ønsker å heve engangsbeløpet til 2G - ca. 120 000 kroner, sier Eriksen, som tror Halvorsens utspill er en avledningsmanøver.

- Hun prøver å avlede oppmerksomheten fra neste års budsjett ved å lansere tiltak som ligger lenger framme i tid. Men de rødgrønne burde heller tenke på å oppfylle Soria Moria-erklæringen før de begynner med noe annet, avslutter Dagrun Eriksen.

- Henger ikke med

- Å avskaffe kontantstøtten vil gjøre livet vanskeligere for svært mange, sier Frp’s familiepolitiske talsmann Per Sandberg til Dagbladet.no.

- SV henger ikke med i samfunnsutviklingen, og trenger å tenke nytt. De må ta inn over seg at svært mange ikke lever A4-liv med 9-16-jobb, og at det er dette flertallet som drar nytte av kontantstøtten, sier Sandberg og utdyper:

- Barnehager treffer ikke 100 prosent for familier der foreldrene jobber turnus og skift, og disse får det vesentlig vanskeligere og dyrere hvis man fjerner ordningen, sier Frp-representanten, som må ha både barnehageplass, dagmamma og praktikant til sine barn. Han ønsker seg en helt annen stønadsmodell for barnefamilier.

- Vi vil samle alle stønadsmidlene i én pott, det vil trolig gi et større «kontantstøttebeløp» enn i dag, sier Sandberg, som mener en løsning for unge mødre uten permisjonsrettigheter kan være å se på begge foreldrenes inntekt.

- I en familie der f.eks. mor er student og far jobber, burde dette spille inn i beregningen av stønaden, sier Per Sandberg til Dagbladet.no.

VIL KUTTE OG OMFORDELE: SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen vil fjerne den omstridte kontantstøtten og i stedet doble den såkalte engangsstønaden til unge mødre uten rett til foreldrepermisjon, i tillegg til å utvide pappapermisjonen drastisk. Foto: JAQUES HVISTENDAHL
VIL KUTTE OG OMFORDELE: SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen vil fjerne den omstridte kontantstøtten og i stedet doble den såkalte engangsstønaden til unge mødre uten rett til foreldrepermisjon, i tillegg til å utvide pappapermisjonen drastisk. Foto: JAQUES HVISTENDAHL Vis mer

- Gjenkjennelig SV-angrep

Jan Tore Sanner, første nestleder i Høyre, setter pris på at problemstillingen rundt unge mødre uten tilknytning til arbeidslivet blir tatt opp i SV-forslaget, men synes det veier tyngre at forslaget er det han kaller et angrep på familienes valgfrihet.

- Denne valgfriheten må være til stede også ved full barnehagedekning. Forslaget er et gjenkjennelig SV-angrep på mangfoldet og muligheten til å velge, sier Sanner til Dagbladet.no.

Andre nestleder i Venstre Ola Elvestuen har lite forståelse for hvorfor Halvorsen setter kontantstøtten opp mot engangsstønaden.

- Hver for seg er disse spørsmålene viktige, men det er ingen grunn til å koble dem sammen slik. I vårt alternative budsjett har vi vist at vi fint kan heve engangsstønaden uten å røre kontantstøtten, sier Elvestuen til Dagbladet.no.

Venstre har for øvrig ingen planer om å avskaffe den omstridte kontantstøtteordningen, men velger i stedet å fokusere f.eks. på det de mener er skjevheter når det gjelder fars rettigheter, og trekker fram at far kan stå uten permisjonsrettigheter hvis 

mor er student uten arbeidslivstilknytning.

- Må prioritere Soria Moria

Regjeringspartner Ap er i prinsippet for å avskaffe kontantstøtten, men synes regjeringen bør prioritere å nå målene i Soria Moria framfor å lansere nye forslag slik SV nå gjør.

- Soria Moria-målene er å avvikle kontantstøtten, bedre pappapermordningen og innføre makspris i barnehager. SVs forslag koster penger, og det er bedre å finansiere Soria Moria før vi setter i gang med nye tiltak, sier familiepolitisk talskvinne Gunn Karin Gjul til Dagbladet.no.

- Vi har ikke diskutert disse aspektene i denne retningen som SV nå lanserer. For oss er det viktigere f.eks. å sikre kvaliteten på barnehagene.

- Skaper Halvorsens utspill problemer for samarbeidsklimaet innad i regjeringen?

- Nei. Regjeringen består av tre partier med tre standpunkt, og det er helt legitimt av SVs leder å komme med dette utspillet. Men vi ville prioritert annerledes og f.eks. sett mer på hva vi kunne gjort innenfor rammene av folketrygden, sier Gjul og utdyper:

- Vi vil at folk er i jobb, og går ut fra det. For oss er studentmødre et spesielt tilfelle, og framfor å øke engangsstønaden ville vi kanskje sett på hvordan vi kunne revidert beregningen av pensjonspoeng i stedet, sier Gunn Karin Gjul i Ap.

Vil bruke pengene i hjemmet

Regjeringspartner Sp har ikke noe ønske om å endre på kontantstøtteordingen i inneværende stortingsperiode, og holder fast ved å beholde ordningen til full barnehagedekning er en realitet.

- Men det er ting vi ikke er tilfreds med. Blant annet vil vi at pengene utelukkende skal gå til dem som er hjemme med barna, sier familiepolitisk talsmann Trond Lode til Dagbladet.no.

Lode påpeker imidlertid at støtteordningen kan slå uheldig ut for visse grupper.

- I visse innvandrermiljøer, spesielt i Oslo, kan kontantstøtten bidra til at kvinner ikke kommer seg ut i arbeidslivet, sier Sp-talsmannen.

- Men blir ikke ordningen veldig komplisert hvis den skal gjelde ulikt for ulike befolkningsgrupper?

- Jo, og dette er en utfordring. Vi er midt i en prosess for å finne ut av disse tingene nå, sier Sp\'s Trond Lode til Dagbladet.no.

- ANGREP PÅ VALGFRIHETEN: - Forslaget er et gjenkjennelig SV-angrep på mangfoldet og valgfriheten, mener Høyres Jan Tore Sanner, som likevel ønsker Halvorsens velvilje overfor unge mødre uten tilknytning til arbeidslivet velkommen.
HAR ANNET FOKUS: Ap og Gunn Karin Gjul vil, som Halvorsen, avskaffe kontantstøtteordningen, men akter å konsentrere seg om å innfri Soria Moria-planene framfor å lansere en ny kurs slik regjeringspartner SV i dag gjør.
GIKK HARDT UT: Halvorsens utspill har skapt betydelig debatt etter at det var hovedoppslag i dagens papir-Dagblad.
IKKE IMPONERT: SVs hovedmotstander i kontantstøttespørsmålet, KrF, tar ikke uventet avstand fra Halvorsens utspill. - Høl i huet, sier første nestleder Dagrun Eriksen.
- BLIR VANSKELIGERE: Å avskaffe kontantstøtten vil gjøre livet vanskeligere for svært mange, sier Frp\'s Per Sandberg.