Hold kirken utenfor

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Da den nyvalgte president Bill Clinton skulle se seg om etter en første sak til å markere sin tilstedeværelse i Det hvite hus, grep han fatt i striden om homofile i det militære. Som ledd i historien om presidentens embetstid er det minneverdig, ikke fordi det var en stor sak, men fordi det viser hvor lett det er for politikere på topplan å gå seg bort i småsaker hvis de ikke holder blikket stivt festet på de store.

Regjeringsforhandlerne på Soria Moria har de siste dagene gjort som Clinton: De har begynt å bruke tid og fantasi på en sak som velgerne neppe er engasjert i, og som bør være svært enkel å løse: kravet om kjønnsnøytral ekteskapslov. Problemet er bare at SV og Arbeiderpartiet på død og liv skal blande kirken inn i dette spørsmålet. Biskopene sier naturligvis nei til kjønnsnøytral ekteskapslov. Det er ikke det minste rart. Kirken har jo trodd på ekteskapet som en forening mellom mann og kvinne i 2000 år, og før det var vel dette det vanlige i alle samfunn rundt Middelhavet. Så det er en lang og tung trostradisjon som skal brytes.

Men veien til en ny og liberal ekteskapslov trenger man da ikke å ta om de religiøse sammenslutningene. Ekteskapet er først og fremst et rettslig forhold mellom to personer. At staten i land med statskirke også har gjort prester til vigselsmenn, må ikke mistolkes dit hen at ekteskapsinngåelsen er en kirkelig sak. Det er velsignelsen i etterkant trossamfunnene og deres prester har spesiell kompetanse på. De rettslige bindinger som ekteskapsinngåelsen medfører, er derimot en samfunnskontrakt, som ikke bare binder de to som vil leve sammen, men også staten selv.

Vi har forstått det slik at statskirken ikke tviholder på retten til å vie. Den kan tenke seg en ordning slik man har i de katolske landene, der vielsen er en borgerlig handling, og der kirken byr på festivitas og velsignelse. Om kirken og andre trossamfunn da ønsker å tilby dette til par av samme kjønn, må være opp til dem. Å tvinge trossamfunn til å gå med på en handling de mener er vranglære, fortoner seg autoritært og i strid med liberale holdninger i vår tid. Venstre foreslår en slik ordning med borgerlig vigsel og seremonier uavhengig av den. I denne saken er Venstre på fornuftens og framskrittets side.