«Holmgang» - mot normalt

- Innringningene i «Holmgang» kan ikke påberope seg å ha karakter av meningsmåling. Vi i Opinion fikk stikk motsatt resultat da vi foretok ringerunder med samme spørsmålsstilling, sier Thore Gaard Olaussen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I mars 1999 debatterte man blant annet innvandringspolitikk og svart arbeid i «Holmgang». Publikum ble bedt om å ringe inn for å svare på følgende spørsmål: «Skal vi stenge grensene for flyktninger fra fjerne land?»

Stikk motsatt

I «Holmgang»s seerunivers svarte 89,4 prosent ja på spørsmålet, mens 10,6 prosent svarte nei.

- Da vi i «Opinion» parallelt med programmets innringning ringte opp 600 mennesker og stilte det samme spørsmålet, fikk vi stikk motsatt resultat. 77 prosent svarte nei, 16 prosent svarte ja og 6 prosent var ikke sikre, sier Thore Gaard Olaussen.

Da «Holmgang» stilte spørsmålet «Reagerer du negativt på svart arbeid?» til sine seere, svarte 70,5 prosent nei og 29,5 prosent ja.

- I Opinions måling, foretatt under programmets gang, svarte 56 prosent ja, at de reagerte negativt på svart arbeid. 35 prosent svarte nei og 9 prosent var ikke sikre.

Ingen folkemening

- Hvilke konklusjoner trakk dere da resultatet kom for dagen?

- At «Holmgang» ikke kan påberope seg at de driver med meningsmåling. Resultatene fra deres innringninger er utelukkende et uttrykk for hva «Holmgang»s seere mener. Det er ikke folkets mening de presenterer. Det at de får diametralt motsatt resultat av Opinion, skyldes at det ikke er de som spør som gjør utvalget. Når Opinion spør folket, foretar vi et representativt utvalg, og vi stiller spørsmålene annerledes. Begge syn skal være presentert i spørsmålsstillingen. Vi ville spurt: Stiller du deg positiv eller negativ til svart arbeid?». Selv om 40000 ringer inn, blir ikke feilkilden mindre. Snarere tvert om.

- Sier resultatene fra «Holmgang»s innringing noe om de politiske preferansene til programmets seere?

- Dette er skummelt farvann, men når de tar opp et tema som har tilknytning til flyktninger og asylsøkere, er det de som er sterkest engasjert i temaet som ser. Ja, det er de som er sterkest motstandere av innvandring. Man kan godt si at det er den populistiske høyresida, slutter Thore Gaard Olaussen.