- Homofile burde vies i kirka

Biskop Gunnar Stålsett står urokkelig fast på at det var riktig å ansette den homofile presten Jens Torstein Olsen. Stålsett synes til og med at Olsen burde fått inngått sitt partnerskap i Oslo domkirke - Men kirkemøtet mener noe annet, og det retter jeg meg etter, sier Stålsett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg mener homofilt partnerskap er en god ordning. Det gir trygghet og stabilitet, og er en gjensidig forpliktelse mellom to mennesker som er glade i hverandre. Derfor mener jeg prinsipielt at homofile bør få inngå partnerskap i kirken, sier biskop Gunnar Stålsett.

Dagbladet møtte i går en åpenhjertig biskop på hans kontor i bispeboligen i Blindernveien. I stua står det fortsatt blomster etter at han tirsdag ble utnevnt av H.M. Kongen til kommandør av St. Olavs orden.

Det var imidlertid ikke kongelig heder som satte biskop Stålsett i medias søkelys forrige uke. Ansettelsen av homofile Jens Torstein Olsen i Majorstuen menighet har satt sinnene i kok i Kirke-Norge.

Viker ikke for kritikk

Nå gleder Stålsett seg over at Olsen og hans samboer gjennom 17 år, eldrebyråd Erling Lae, ønsker å inngå partnerskap.

- Den seremonien skulle gjerne vært i kirken, men det kan ikke jeg bestemme alene, sier han tankefullt. Fullt klar over at hans standpunkt vil møte kraftig kritikk.

Preses i bispemøtet, biskop Odd Bondevik, har allerede karakterisert Stålsett som illojal og varslet et ekstra møte mellom biskopene en gang i august. Mange stiller seg kritisk til Stålsetts radikale vurderinger i spørsmålet om homofili, innvandring og statskirken. Selv tar oslobiskopen kritikken tilsynelatende rolig.

- Det er vel ikke grunnlag for å snakke om krisestemning. Jeg og biskop Bondevik er naturligvis fortsatt på talefot, men det er helt klart at vi har ulikt syn på denne og flere andre saker, sier han.

Han mener han er i sin fulle rett når han slipper en homofil prest til på prekestolen. Dette til tross for at Kirkemøtet i 1997 vedtok at personer som lever i homofile samliv ikke kan ha vigslede stillinger i kirken.

Oslobiskopen trekker klare paralleller mellom kirkens behandling av homofile og hvordan de i ett historisk perspektiv har behandlet kvinner.

Likeverd som ideal

- Jeg bygger mitt syn ut ifra det sentrale i bibelen, nemlig at alle mennesker har det samme verd. Slik jeg leser bibelen om Jesu holdning til utstøtte grupper, er det en klar åpning for å ta imot homofile i kirken, sier Stålsett.

- I denne saken er det avstand mellom fotfolket i kirken, og noen av lederne. Det er interessant at noen av de lederne som reagerer sterkest, er ledere for religiøse organisasjoner der kvinnene ikke er fullverdig akseptert, sier Stålsett.

Stålsett føler seg sikker på at han har flertallet av Oslos befolkning og bispedømme i ryggen når det gjelder sitt syn på homofile. Han roser samtidig ungdomsleder i Kristelig Folkepartis Ungdom, David Hansen, for hans modige støtte til avgjørelsen fra Oslo bispedømmeråd om å ansette Olsen.

- Vi er nødt til å ha en åpen og inkluderende kirke. Ungdommen er framtida, og vi har mye å jobbe med, sier Stålsett.