Homofile som foreldre

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Forfatteren Anne Holt ønsker å adoptere sin homofile partners barn når det blir født ved årsskiftet. Barnet er et resultat av inseminasjon i utlandet, og den biologiske far forblir ukjent. Holt har inngått partnerskap med sin samboer Tine Kjær, de er med andre ord gift i så vel juridisk som sosial forstand. Det er naturlig at de betrakter seg som et foreldrepar når barnet kommer til verden om noen måneder, med Tine Kjær som mor fordi hun føder barnet, og Anne Holt som forelder med rettigheter og plikter som følger av adopsjon.
  • Men Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA) vil det ikke slik. Anne Holt får ikke adoptere det barnet hun og samboeren inderlig ønsker, og som de har planlagt sammen. De mener at adopsjonslovgivningen ikke åpner for denne typen adopsjon, og at adopsjon ikke kan komme på tale før barnet er 12 år og kan velge selv.
  • Dette må sees som et ledd i kampen for like rettigheter mellom homofile og heterofile i familiesammenheng. Det har stått sterk strid om alle skritt på denne veien, og innføringen av lovregulert partnerskap fra 1993 var en av merkesteinene. Seinere har striden blant annet vært konsentrert om retten til å adoptere barn. Vi kan ikke skjønne at det er rimelig at det ikke skal være anledning for homofile til å adoptere på lik linje med heterofile.
  • Våre holdninger til homofile er i rask og positiv endring, og det er kanskje ikke så rart om lovgivningen blir hengende etter den sosiale og kulturelle utviklingen. Men når departementet nå varsler ny gjennomgang av adopsjonslovgivningen, går vi ut fra at det må bli kurant med adopsjon også for homofile, selv om statsråden tilhører KrF. Det er ingen grunn til å tro at det er noen vesentlig prinsipiell forskjell på å være barn i et homofilt ekteskap og et heterofilt. Kjærlighets- og omsorgsevnen kan ikke være knyttet til seksuell identitet. Barnets beste skal telle mest i slike saker. Og det må ikke oppfattes som en støtte til en utvikling der foreldreskap ansees som en grunnleggende rettighet.
  • Vi har åpnet for at enslige får adoptere. Stadig flere barn bor i dag hos mødre eller menn som lever i homofile parforhold. Da er det rimelig at de får anledning til å adoptere sin partners barn, når betingelsene ellers ligger til rette. Vi bør derfor følge Islands vei og praktisere bestemmelsene slik at homofile samboere har anledning til å adoptere partnerens barn, uansett hvordan barnet er unnfanget.