Homofili-kompromiss på Kirkemøtet

Trondheim (NTB): Ansettelse av personer som lever i homofilt samliv i ikke-vigslete kirkelige stillinger kan vurderes ulikt fra sted til sted. Det mener en enstemmig komite på Kirkemøtet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den brede oppslutningen forslaget fikk i debatten i dag, viser klart at Kirkemøtet vil samle seg om denne løsningen under avstemmingen som finner sted fredag.

  Komiteen som har foreberedt saken for Kirkemøtet, bekrefter et vedtak fra Kirkemøtet i 1995 om at personer som lever i homofilt samliv, ikke kan ha kirkelige stillinger som vigslet prest, diakon eller kateket. Også for andre kirkelige stillinger som i hovedsak har forkynnende, undervisende eller liturgiske funksjoner blir det anbefalt at de ansettende organer legger dette hovedsynspunktet til grunn.

Lokale forhold

I tillegg til dette vedtaket kommer et forslag om at Kirkemøtet slutter seg til Bispemøtets forståelse for at slike ansettelsessaker kan arte seg forskjellig ut fra lokale forhold. Forslaget kommer også inn på at spørsmålet om tillit og enhet eller mulig splittelse i de respektive miljøer kan bedømmes ulikt fra sted til sted.

  Kirkerådet har ikke mulighetene for en slik lokal ansettelsespraksis med i sin innstilling til Kirkemøtet. Men komiteen har funnet en slik formulering i bispemøtets behandling av homofilispørsmålet, Dette kan løse homofili-saken på Kirkemøtet i denne omgang.

En prosess

Både kirkemøtedeltakere som aksepterer og de som ikke akspeterer homofilt samliv gjorde i debatten onsdag det klart at de vil slutte opp om komiteens forslag. Biskop Ola M. Steinholt i Tromsø, en av de tre biskopene som aksepterer homofilt samliv, sier at tillegget om lokal ansettelsespraksis gjør at han kan støtte komiteforslaget.

  - Men dette vil ikke bli Kirkemøtets endelige ord i denne saken. Vi er inne i en prosess, sa biskop Steinholt.

  Også lederen i Kirkerådet, Oddbjørn Evenshaug, støtter det enstemmige komiteforslaget. Han avviste at Kirkerådet i sin innstilling om de ikke-vigslete stillinger går lenger enn Kirkemøtets vedtak i 1995. Det er bare en presisering av 95-vedtaket, sa han.

Full likestilling

Ragnhild Hellemo fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd fremmet forslag om at alle kirkelige stillinger skal være åpen for «enhver som har kall fra Gud uansett rase, hudfarge, kjønn, legning og sivil status». Biskop Sigurd Osberg i Tønsberg gjorde det klart at han vil stemme primært for dette forslaget og sekundært på komiteinnstillingen hvis Hellemos forslag ikke får flertall.

  - Jeg er glad for at bispemøtets enstemmige vedtak fastslår at hver enkelt av oss står fritt til å kjempe for at kirkens tradisjonelle syn på homofilt samliv blir endret, sa biskop Osberg.

  Et titalls kristne homofile fra Åpen Kirkegruppe kom midt under Kirkemøtets behandling av homofilisaken i dag marsjerende inn i møtesalen med bannere med slagordene: «Nei til kristen apartheid. Husk: Størst er kjærligheten» og «Opp alle jordens homofile». De leste også fra Bergprekenen i Det nye testamentet om at vi ikke skal dømme.