- Homofili-saken kan sprenge kirken

Homofili-saken har kraft nok i seg til å sprenge Kirken, ikke bare sprenge Kirken fra staten. Det mener sokneprest Ottar S. Myrseth (t.h) og sokneprest Kjetil Frøysa (t.v). Myrseth er leder av den konservative presteorganisasjonen «Samråd på Kirkens grunn».

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag møtte Myrseth og 70 andre prester, kateketer og diakoner i Møre og Romsdal biskop Odd Bondevik i Møre til en åpen prat om homofili- og andre stridsspørsmål i Kirken. Møtet foregikk bak lukkede dører på leirstedet «Vestheim» i Vestnes.

Svik mot Skriften

I bispedømmene Møre og Bjørgvin gjør spesielt mange prester opprør mot det de mener er et svik mot Skriften. Myrseth er opprørslederen på Møre. Han er sogneprest i Spjelkavik og samler rundt seg en gruppe kirkens menn som er svært betenkte over hva biskop Bondevik har foretatt seg i det siste.

Først endret Bondevik syn og inntok en liberal holdning til kvinnelige prester. Nå har han sluttet seg til et flertall på Kirkemøtet som åpner for at personer i homofilt samliv kan ansettes i ikke-vigslede stillinger i Kirken, som for eksempel organister og klokkere.

Glansbilder

Ottar S. Myrseth sier til NTB at hans vurdering er at Bondevik egentlig ønsker å mene noe annet om homofili-spørsmålet enn det han har gått inn for på Kirkemøtet. Spesielt gjelder dette Kirkemøtets vedtak om å åpne for lokale ansettelser i Kirken av personer som lever i homofilt samliv.

- Vår biskop har tegnet et glansbilde av situasjonen. Realiteten er mer sammensatt og konfliktfylt enn hva Bondevik legger til grunn, sier Myrseth.

Han får støtte av flere i det konservative prestemiljøet på Møre, blant dem sokneprest Kjetil Frøysa. Frøysa stilte opp i en koptisk prestedrakt på dagens prestemøte. Denne drakten fra verdens eldste kirkesamfunn, grunnlagt av evangelisten Marcus, var egentlig tiltenkt et vintertreff i organisasjonen KFUK-M. På møtet ble kappen et synlig symbol på motsetningen mellom biskop og konservative prester.

- Skriften er tydelig. Den sier at menn ikke skal ligge med menn. Den koptiske kirke ser med forferdelse på hvordan den vestlige kirke setter Skriften til side på dette punktet. Sender vi våre barn til Vesten, kommer de vantroende tilbake, mener man i dette ortodokse kirkesamfunnet, sier Frøysa som ikke tror at Kirkemøtets vedtak blir stående som den øverste norm.

Følelsesladet

Biskop Odd Bondevik sier til NTB at Kirkens hovedsyn er at det ikke skal ansettes kirkemedarbeidere - vigslede eller ikke-vigslede - i Den norske Kirken når disse lever i et homofilt samliv.

- Vårt råd er klart. Likevel ønsker ikke Kirkemøtet å diktere løsninger når det gjelder ikke-vigslede stillinger. Det er åpnet for lokale vurderinger.

- Er dette et følelsesladet spørsmål i bispedømmet?

- Ja, det er veldig følelsesladet. Men vi må tåle en debatt om spørsmål som dette. Dette møtet tar sikte på å få meningene fram, slik at vi kan forstå hverandres synspunkter best mulig på et tidlig tidspunkt.

- Kan det gå så langt at homofili-spørsmålet sprenger kirken?

- Enhver uenighet har sprengstoff i seg. Hvor sterk sprengkraften er i homofili-spørsmålet tør jeg ikke spå noe om. Jeg er ikke profet, bare biskop, sier Bondevik.

(NTB)

<B>HOMOFILI-DEBATTEN: </B>Siri Sunde (t.v) og biskop Rosmarie Køhn i Kirkedepartementet i dag der kapellan Sundes videre stilling i Den norske Kirke drøftes.