Hopp i det, jenter

Heimevernet skal bekjempe internasjonal terrorisme. Jenter må møte på sesjon. I framtida vil de norske styrkene bestå av bare 10000 soldater.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er hovedpunktene i forsvarssjef Sigurd Frisvolds forslag om hvordan det nye Forsvaret skal bli etter 2005. Det legges fram i begynnelsen av desember.

Verneplikten, førstegangstjenesten og befalsordningen endres radikalt. Egentlig vinker Forsvaret nå et endelig farvel til Ola soldat.

Mer slagkraft

Den nye soldaten skal være bedre trent, bedre utdannet og mer tilgjengelig. Hovedtanken er færre folk og mer slagkraft. Den nye soldaten skal være i stand til å rykke ut raskt. Til oppdrag hjemme og ute. Begge kjønn skal få samme mulighet. Men nedskjæringene kan bli dramatiske. Forsvaret ønsker å halvere både Heimevernet og de stående styrkene.

- I framtida vil det være om lag 10000 soldater i hær-, sjø- og luftstyrkene til sammen. I tillegg kommer om lag 40000 soldater i Heimevernet, sier generalløytnant Sverre Diesen i Forsvarsdepartementet.

Norge har i dag styrker i Irak, Afghanistan, Kosovo og vil trolig også sende soldater til Sudan. Mange av soldatene kommer fra Telemark-bataljonen på Rena.

- Denne bataljonen vil bestå som den er. Men det kan bli snakk om å opprette flere, sier Diesen.

Sesjonen består

Heimevernet, som i dag består av 83000 mann, hadde en nøkkelrolle når det gjaldt mobilisering i en situasjon hvor den totale krigen truet. Nå skal HV-soldaten settes inn i kampen mot internasjonal terrorisme i Norge. Sesjonen skal bestå. Kvinner skal også ha plikt til å møte opp.

- I dag tar vi inn så mange gutter som mulig og nesten ingen jenter. I framtida ønsker vi å få tak i de beste av begge kjønn, sier Diesen.

Forsvarssjefens forslag skal nå behandles i Stortinget der verneplikten blir et hett tema. Politikerne og Forsvaret er på kollisjonskurs.

Bare om lag 40 prosent av guttene fullfører i dag militærtjenesten. Regjeringen ønsker tallet opp til 50 prosent. Men for Forsvaret er militære behov viktigst, bare de soldater det virkelig er bruk for, bør utdannes.

HV-soldaten skal gjennomføre en fire til seks måneders førstegangstjeneste og innkalles til repetisjonsøvelser. I Hær-, Sjø- og Luftforsvaret blir tjenestetida 12 måneder. Allerede på sesjonen vil det kartlegges hvem som kan tenke seg å tjenestegjøre i utlandet.

Ute når man fyller 35

Befalet, særlig sersjanten, får også merke omstillingen. Dagens sersjant er en ung mann som kommer rett fra skolebenken. Han passer dårlig til å lede eldre vervede soldater. Den nye sersjanten skal ha militær erfaring. Han må finne seg ny jobb når han er 35 år.

- Han er da ung nok til å skaffe seg en ny karriere, og vil få et sluttvederlag, sier Diesen.

KLAR, FERDIG, VERVING: Kaptein Lone Mette Solberg og major Beate Midttun ser gjerne at flere jenter tar imot tilbudet fra det nye Forsvaret.
TENKER NYTT: Forsvarssjef Sigurd Frisvold.